La Buzau a inceput eutanasierea cainilor fara stapan. Primii 57 de caini considerati agresivi sau bolnavi au primit injectia letala vineri. Medicul veterinar a precizat ca mai sunt pe lista alti 70 de caini care vor fi eutanasiati daca nu vor fi revendicati/adoptati , in 14 zile conform legii nr. 258/2013, adoptata de Camera Deputatilor in 10 septembrie 2013.

——————————————————————–

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articolul I

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 794 din 13 decembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2002, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 1

(1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti au obligatia de a infiinta, in functie de necesitati, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, servicii specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan.

(2) Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan infiintate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale vor gestiona baza de date organizata la nivelul acestora.

(3) La nivelul serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan se infiinteaza Registrul de evidenta a cainilor fara stapan capturati de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale.

(4) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, prin directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, verifica modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta de catre unitatile administrativ-teritoriale.

2. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1 ind. 1, cu urmatorul cuprins:

Articolul 1 ind. 1

In sensul prezentei ordonante de urgenta, expresia A«caine fara stapanA» are urmatoarea semnificatie: orice caine crescut, adapostit, tinut pe domeniul public, in locuri publice sau in spatiile adiacente acestora, in afara proprietatii stapanului sau detinatorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificati prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.

3. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 2

(1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti au obligatia de a amenaja si de a suplimenta din fonduri proprii in functie de necesitati, in conditiile prevazute in anexa nr. 1, adaposturile publice pentru cainii fara stapan.

(2) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti au obligatia de a incadra in serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan cel putin un tehnician veterinar pentru evidenta si supraveghere.

(3) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti au obligatia de a asigura prin servicii specializate asistenta medicala veterinara, efectuarea unor actiuni sanitar-veterinare prevazute de legislatia sanitar-veterinara, precum si identificarea si inregistrarea cainilor fara stapan exclusiv cu medicii veterinari de libera practica, organizati in conditiile legii.

(4) Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan pot fi concesionate numai catre persoane juridice, asociatii sau fundatii care desfasoara activitati in domeniul protectiei animalelor. Acestea vor contracta servicii veterinare, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

(5) Programul de lucru in relatiile cu publicul al adaposturilor pentru cainii fara stapan va fi zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 10,00-18,00.

4. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 3

(1) In adaposturile ce apartin asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor pot fi cazati caini fara stapan care vor fi supusi actiunilor sanitar-veterinare conform legislatiei in vigoare si vor fi identificati prin microcipare sau prin alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.

(2) Adaposturile prevazute la alin. (1) trebuie sa aiba asigurata, prin contract, asistenta medicala veterinara.

(3) Formularele-tip de revendicare si adoptie care sunt completate la nivelul adaposturilor asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor se transmit medicului veterinar de libera practica, organizat in conditiile legii, detinator al contractului de prestari-servicii, in termen de 48 de ore de la data revendicarii/adoptiei, in vederea inregistrarii acestora in Registrul de evidenta a cainilor cu stapan.

5. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 4

(1) Cainii fara stapan vor fi cazati in adaposturile serviciilor pentru gestionarea cainilor fara stapan, pentru o perioada de 14 zile lucratoare. Populatia trebuie informata despre existenta adapostului, programul de vizitare, posibilitatea de adoptie sau revendicare, prin afisare la sediul adapostului si al serviciului specializat.

(2) Conditiile minime pentru functionarea adaposturilor pentru caini sunt prevazute in anexa nr. 1.

(3) Capturarea, transportul, cazarea, hranirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea si controlul bolilor cainilor in adaposturi se realizeaza cu respectarea normelor si masurilor sanitar-veterinare prevazute in anexa nr. 2.

(4) Serviciile speciale pentru gestionarea cainilor fara stapan au obligatia ca, de indata ce a fost identificat proprietarul, acesta sa fie notificat, in termenul prevazut la art. 7 alin. (1) lit. a) sau, dupa caz, pana la expirarea termenului prevazut la art. 7 alin. (1) lit. b).

(5) Proprietarul va suporta contravaloarea cheltuielilor de intretinere a cainelui in cuantumul stabilit prin hotarare a consiliului local.

6. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 5

(1) Animalele bolnave incurabil, declarate ca atare, in urma unui examen medical, efectuat de medicul veterinar, examen la care pot asista reprezentanti din partea organizatiilor neguvernamentale pentru protectia animalelor, in baza fisei de observatie, vor putea fi eutanasiate de indata.

(2) Eutanasia este un act de sacrificare prin procedee rapide si nedureroase a cainilor prevazuti la alin. (1).

(3) Eutanasia este singura procedura admisa de suprimare a vietii animalelor care fac obiectul prezentei ordonante de urgenta.

7. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 6

(1) Eutanasierea cainilor se efectueaza numai de catre un medic veterinar de libera practica, organizat in conditiile legii, conform prevederilor cuprinse in anexa nr. 3.

(2) Se interzice uciderea cainilor de catre alte persoane decat cele prevazute in prezenta ordonanta de urgenta sau prin alte metode decat eutanasierea.

8. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 7

(1) In termenul prevazut la art. 4 alin. (1), cainii capturati si inregistrati in evidentele adaposturilor pot fi revendicati sau adoptati dupa cum urmeaza: a) in primele 7 zile lucratoare de la data inregistrarii in evidentele adaposturilor, cainii pot fi revendicati de catre proprietari;

b) dupa expirarea termenului prevazut la lit. a) si pana la expirarea termenului de 14 zile lucratoare, cainii pot fi revendicati sau adoptati de catre persoane fizice sau juridice, din tara sau din strainatate, in conditiile legii;

c) revendicarea si adoptia sunt gratuite.

(2) Cainii nerevendicati sau neadoptati vor fi eutanasiati, in baza unei decizii emise de catre o persoana imputernicita in acest sens de catre primar, in termenul stabilit prin aceasta decizie. Termenul va fi stabilit avandu-se in vedere capacitatile de cazare si disponibilitatile bugetare. Acest termen poate fi modificat motivat.

(3) Decizia de eutanasiere se emite pentru fiecare caine in parte, dupa ce se constata ca au fost parcurse toate etapele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

(4) Pana la indeplinirea procedurii de eutanasiere, cainii pot fi revendicati sau adoptati.

(5) Cheltuielile necesare aducerii la indeplinire a procedurilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se suporta din bugetul local si/sau din alte surse.

9. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 8

(1) Incredintarea cainilor spre revendicare si adoptie se face numai dupa ce acestia au fost consultati de catre medicul veterinar de libera practica, deparazitati, vaccinati antirabic, sterilizati si identificati prin microcipare sau prin alt mijloc de identificare stabilit de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. Cainii revendicati sau adoptati vor fi sterilizati, exceptie facand cainii cu regim special, astfel cum sunt definiti in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) Revendicarea si adoptia cainilor de catre solicitanti se fac pe baza unei declaratii-angajament, al carei model este prevazut in anexele nr. 4 si 5.

(3) Adoptia cainilor din adaposturi se face cu respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii: a) prezentarea de catre adoptator a dovezii spatiului din care sa rezulte conditiile corespunzatoare de crestere si adapostire a cainilor;

b) prezentarea de catre adoptator a dovezii resurselor materiale pentru cresterea si intretinerea cainilor;

c) prezentarea de catre adoptator a acordului asociatiilor de proprietari sau, dupa caz, a vecinilor, in cazul adoptarii a mai mult de 2 caini;

d) inregistrarea, imediat dupa adoptie, a cainilor in Registrul de evidenta a cainilor cu stapan.

(4) Proprietarii sau detinatorii de caini, persoane fizice sau persoane juridice, au obligatia identificarii acestora prin microcipare sau prin alt mijloc de identificare stabilit de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.

10. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 9

Cadavrele cainilor eutanasiati sau cele colectate de pe strazi vor fi incinerate, cu respectarea normelor sanitar-veterinare in vigoare, interzicandu-se folosirea lor pentru obtinerea de piei, grasimi, carne, faina proteica si de alte produse.

11. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 10

Adaposturile publice din cadrul serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, precum si adaposturile asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor tin registre speciale, vizate de medicul veterinar de libera practica, organizat in conditiile legii, in care se mentioneaza urmatoarele: data capturarii, data si ora cazarii in adapost, caracteristicile individuale ale animalului, numarul de caini prinsi, revendicati, adoptati, returnati si eutanasiati, motivul eutanasierii, substanta utilizata si numele persoanei care realizeaza eutanasia, numarul de microcip sau al mijlocului alternativ de identificare, stabilit de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, numarul fisei de adoptie, data deparazitarii, data vaccinarii antirabice, data sterilizarii, data predarii cadavrelor la societatile care vor executa incinerarea, precum si persoanele care au instrumentat manoperele respective.

12. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 11

(1) Actiunile de capturare, adapostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare, revendicare/adoptie se realizeaza cu respectarea normelor si masurilor sanitar-veterinare referitoare la protectia animalelor, iar la acestea vor participa si reprezentanti ai asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor.

(2) Reprezentatii asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor vor participa la actiunile prevazute la alin. (1), atat in cadrul adaposturilor publice din cadrul serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, cat si in cadrul adaposturilor private care sunt in parteneriat cu consiliile locale.

13. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 12

Serviciile publice pentru gestionarea cainilor fara stapan la nivel local, precum si adaposturile apartinand organizatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor au obligatia de a comunica lunar directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti numarul de caini inregistrati si numarul de microcip sau al mijlocului alternativ de identificare, stabilit de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. Toate datele sunt centralizate la nivel national de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.

14. Dupa articolul 13 se introduc 6 noi articole , articolele 13 ind. 1-13 ind. 6, cu urmatorul cuprins:

Articolul 13 ind. 1

Persoanele juridice de drept public sau de drept privat care cresc sau adapostesc provizoriu caini sunt direct raspunzatoare, prin reprezentantul lor legal, de respectarea legislatiei sanitar-veterinare in vigoare si a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Articolul 13 ind. 2

Este obligatorie sterilizarea cainilor cu sau fara stapan apartinand rasei comune, metisii acestora, exceptie facand exemplarele cu regim special prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonantei de urgenta.

Articolul 13 ind. 3

(1) Proprietarii, detinatorii temporari ai cainilor, persoane fizice si persoane juridice de drept public sau de drept privat, adaposturile publice si ale asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor care dau spre revendicare si adoptie caini au obligatia sa ii inregistreze in Registrul de evidenta a cainilor cu stapan.

(2) Unitatile medical-veterinare inregistrate, care efectueaza actiunea de microcipare a cainilor, au obligatia de a comunica Registrului de evidenta a cainilor cu stapan, in termen de 5 zile de la data implantului, numarul de microcip.

(3) Numarul microcipului este trecut de catre medicii veterinari, in mod obligatoriu, in carnetul de sanatate al cainelui si in pasaportul cainelui, dupa caz, ambele documente avand serii si numere unice, conform normelor stabilite de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.

(4) Registrul de evidenta a cainilor cu stapan este gestionat de catre Colegiul Medicilor Veterinari.

(5) Identificarea cainilor cu stapan este obligatorie si se suporta de catre apartinator.

Articolul 13 ind. 4

Actiunea de vaccinare antirabica a cainilor cu stapan si a celor ce urmeaza sa fie dati spre adoptie se efectueaza numai dupa identificarea acestora.

Articolul 13 ind. 5

In adaposturile serviciilor de gestionare a cainilor fara stapan, dupa examinarea acestora de catre medicul veterinar, vor fi recuperate exemplarele clinic sanatoase, neagresive, cu boli usor tratabile, fara diferente de sex, varsta, talie, precum si exemplarele cu regim special.

Articolul 13 ind. 6

Proprietarii si detinatorii de caini au obligatia de a mentine igiena in spatiile publice, in spatiile adiacente acestora, in holurile si caile de acces ale spatiilor locative.

15. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 14

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) nerespectarea dispozitiilor prevazute la art. 4 alin. (4) si art. 13 ind. 3, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;

b) nerespectarea dispozitiilor prevazute la art. 1, 3, art. 4 alin. (1)-(3), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (5), art. 8 alin. (1) si (4), art. 13 ind. 1, 13 ind. 2, 13 ind. 4, 13 ind. 5 si 13 ind. 6, precum si a conditiilor prevazute in declaratia-angajament, cu exceptia abandonului, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;

c) nerespectarea dispozitiilor prevazute la art. 2 alin. (1) si (2), precum si la art. 10, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;

d) impiedicarea participarii reprezentantilor asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor la actiunile prevazute la art. 11, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.

(2) Constituie infractiuni urmatoarele fapte si se pedepsesc dupa cum urmeaza: a) nerespectarea dispozitiilor art. 6 alin. (2), precum si cruzimile fata de animale, prevazute la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda penala de la 1.000 lei la 10.000 lei si confiscarea cainilor; b) nerespectarea dispozitiilor art. 9, cu inchisoare de la un an la 3 ani;

c) nerespectarea dispozitiilor art. 13, cu inchisoare de la 2 la 5 ani.

16. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 15

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac, dupa caz, de persoane imputernicite, potrivit atributiilor de serviciu, din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerului Afacerilor Interne, precum si de inspectorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan din unitatile administrativ-teritoriale, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

17. La anexa nr. 1 litera A, punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

3. Pardoselile trebuie sa fie in panta, cu scurgerea spre exterior sau in canalizare, pentru a impiedica acumularea apei pe zonele de acces. Pardoselile trebuie sa fie facute din materiale care pot fi usor curatate si dezinfectate.

18. La anexa nr. 1 litera A, punctul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

9. Trebuie sa existe un control in ceea ce priveste incalzirea, ventilatia si umiditatea corespunzatoare, in vederea asigurarii confortului animalelor.

19. La anexa nr. 2 litera A, punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

5. Cainii foarte agresivi, situati in spatii inaccesibile sau suspecti de a fi turbati, pot fi imobilizati prin metode adecvate, cu respectarea legislatiei sanitar-veterinare.

20. La anexa nr. 3 , punctele 1 , 2 si 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

1. Vor fi eutanasiati cainii prevazuti la art. 5 si 7 din ordonanta de urgenta.

2. Eutanasierea cainilor se efectueaza de catre un medic veterinar de libera practica, organizat in conditiile legii.

3. Eutanasierea cainilor se realizeaza conform ghidului pentru eutanasierea animalelor, aprobat de catre Colegiul Medicilor Veterinari.

21. Anexa nr. 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

ANEXA Nr. 4

FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPTIE

CONSILIUL LOCAL …….. …………

Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan

Adresa:

Telefon:

DECLARATIE-ANGAJAMENT

nr. ……/………

Subsemnatul/Subsemnata, …….. ……………. ……….., domiciliat/domiciliata in …….. …….. …………, str. …….. ………….. nr. ….., bl. …, et. …, ap. …., sc. …, judetul/sectorul …….. ……………., telefon …….. ………, posesor/posesoare al/a BI/CI seria …… nr. ……………., eliberat/eliberata de ………. la data de …………., ma angajez sa revendic/sa adopt cainele cu numarul de identificare …….. ……… sau microcipat cu numarul ……………., trecut in carnetul de sanatate, adapostit de Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan, devenind proprietarul/proprietara acestuia, in urmatoarele conditii:

1. sa respect normele de ingrijire si hranire a cainelui;

2. sa prezint periodic cainele la medicul veterinar, in cazul in care se impune interventia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;

3. sa anunt Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan, in cazul decesului, furtului, pierderii sau al instrainarii acestuia, in termen de 15 zile;

4. sa nu abandonez cainele, sa il controlez, sa il supraveghez, iar, in cazul in care nu il mai doresc, sa il predau Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan;

5. sa permit reprezentantilor Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan sa monitorizeze cainele adoptat;

6. cainele va fi crescut si adapostit la urmatoarea adresa: …….. ……………. ……………. ……….; orice schimbare de locatie mai mare de 15 zile va fi comunicata telefonic serviciului de unde s-a facut adoptia.

Declar totodata ca detin un numar de ……… caini/nu detin niciun caine.

Data …….. ……….

Semnatura revendicatorului/adoptatorului,

…….. ……………. …….. …………..

Semnatura reprezentantului Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan,

…….. ……………. …….. …………..

22. Anexa nr. 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

ANEXA Nr. 5

FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPTIE

Antetul

Adresa:

Telefonul:

DECLARATIE-ANGAJAMENT

nr. ……/………

Subscrisa, …….. ……………. …………, cu sediul in …….. …….. ……….., str. …….. …….. ……… nr. ……, sectorul/judetul …….. …….., telefon …….. ………., inregistrata la …….. ……….. sub nr. …….. ………., reprezentata de …….. …….. …………., in calitate de …….. …………, legitimat/legitimata cu BI/CI seria …….. nr. …….. ………., eliberat/eliberata de …………… la data de ………….., se angajeaza sa revendice/adopte cainele cu numarul de identificare ……………. sau microcipat cu numarul …………., trecut in carnetul de sanatate, adapostit de Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan, in urmatoarele conditii:

1. sa respect normele de ingrijire si hranire a cainelui;

2. sa prezint periodic cainele la medicul veterinar, in cazul in care se impune interventia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;

3. sa anunt Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan, in cazul decesului, furtului, pierderii sau al instrainarii acestuia;

4. sa nu abandonez cainele, sa il controlez, sa il supraveghez, iar, in cazul in care nu il mai doresc, sa il predau Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan;

5. sa permit reprezentantilor Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan sa monitorizeze cainele adoptat;

6. cainele va fi crescut si adapostit la urmatoarea adresa: …….. ……………. ……………. ……….; orice schimbare de locatie mai mare de 15 zile va fi comunicata telefonic serviciului de unde s-a facut adoptia.

Declar totodata ca detin un numar de …….. caini/nu detin niciun caine.

Data …….. ……….

Semnatura revendicatorului/adoptatorului,

…….. ……………. …….. …………..

Semnatura reprezentantului Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan,

…….. ……………. …….. …………..

Articolul II

La data intrarii in vigoare a prezentei legi, orice dispozitie contrara se abroga.

Articolul III

(1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba, prin hotarare, normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2002, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, la propunerea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(2) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va emite norme privind identificarea si inregistrarea cainilor cu stapan, in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Articolul IVOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 794 din 13 decembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2002, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Articolul V

In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va emite normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2002, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

4 COMENTARII

  1. Bun ! acum sa vedem daca se aplica si la Mangalia. Daca in 3 saptamani mai e picior de caine pe strada inseamna ca e degeaba si legea asta. Cei ce i ia pe semnatura sa i tina in curte sau in apartament ca degeaba ia stapanu amenda dupa ce javra ma musca sau chiar omoara sa zicem.

  2. Ei,DA ! Acum ca legea a fost data, precedentul a fost facut si in Romania, desi in alte tari civilizate asta este o normalitate de multi ani, asteptam sa se puna in practica si in Mangalia si sper sa nu asteptam prea mult.

    Asa-zisele iubitoare de caini, daca nu au o rezolvare proprie si nu o au desi si-au luat angajamente (pe care nu le-au respectat) ar face bine sa-si gaseasca alte preocupari, mai productive, sa nu mai “latre” la primarie, doar, doar or mai primi ceva fonduri din care sa se inbuibe ele.

  3. Si la Timisoara a inceput sa se aplice legea. Poate ar fi bine, dle primar, sa o aplicat si dvs. Daca vor fi cazuri grave ca in alte parti , cu mutilari de persoane de catre acesti maidanezi iar dvs se considera ca nu ati aplicat legea s-ar putea sa aveti probleme mari, nu doar sa platiti niste despagubiri.

  4. bine ar fi daca se aplica legea!azi am avut curaj sa ies la plimbare prin statiunile nostre dragi!mare greseala am facut!in statiunea Venus mai sa raman su pantaloni scurti!iar IUBIRORII de animale din zona,alias paznici sau ce or fi ei,au fost foarte contrariati ca de ce ma apar cu pietre!vreau sa stiu pe cine iau de gat in cazul un care un astfel de caine ma musca???!!!cine va fi responsabil pt acest fapt??!!!iubitorii de caini sa-i tina in curte sau legati,in felulu asta isi vor asuma responsabilitatea unui eventual accident!

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.