Inspectoratul de Jandarmi Constanta recruteaza candidati pentru sesiunea 2017

0
86

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, nr. 108, recrutează şi selecţionează candidaţi, pentru sesiunea de admitere 2017, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează:

Ø     Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti:

–  Facultatea de Jandarmi  – specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, învăţământ cu frecvenţă – TOTAL 50  locuri, din care – 49 alocate Jandarmeriei Române, bărbaţi şi femei fără discriminare, şi 1 loc alocat IGAV. Din numărul de 49 locuri, 2 locuri sunt alocate pentru romi, 2 locuri pentru maghiari, 2 locuri pentru alte minorităţi.

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, învăţământ cu frecvenţă , specializarea „Drept”, învăţământ de zi – 115 locuri, dintre care 5 locuri alocate Jandarmeriei Române;

Ø     Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, învăţământ de zi – TOTAL 180 locuri, pentru bărbaţi şi femei fără discriminare, dintre care 174 alocate Jandarmeriei Române şi 6 locuri alocate S.P.P.

       Din numărul de 174 locuri, 3 locuri sunt alocate pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi;

Ø     Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, învăţământ de zi –TOTAL 175 de locuri alocate Jandarmeriei Române, pentru bărbaţi şi femei fără discriminare, dintre care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi;

Ø     Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”-Boldeşti – 3 locuri de maistru militar auto alocate Jandarmeriei Române.

          Totodată, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa selecţionează candidaţi, pentru sesiunea de admitere 2017, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, pe locurile M.A.I., după cum urmează:

Academia Tehnică Militară Bucureşti – 38 locuri alocate M.A.I. din care:

  1. a) pentru Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament:

domeniul Inginerie de armament, rachete şi muniţii – specialitatea Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului – 2 locuri şi specialitatea Materiale energetice şi apărare CBRN – 5 locuri;

– domeniul Inginerie genistică – specialitatea Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare – 4 locuri;

– domeniul Ingineria autovehiculelor – Blindate, automobile şi tractoare – 4 locuri;

– domeniul Inginerie civilă – specialitatea Construcţii şi fortificaţii – 2 locuri;

– domeniul Inginerie geodezică – specialitatea Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezică – 4 locuri;

  1. b) pentru Facultatea de Sisteme Electronice Militare:

 – domeniul Inginerie electronică şi telecomunicaţii – specialitatea Echipamente şi sisteme electronice militare-5 locuri şi specialitatea Comunicaţii pentru apărare şi securitate – 3 locuri;

 – domeniul Ingineria sistemelor – specialitatea Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare – 5 locuri;

 – domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiei – specialitatea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională – 4 locuri;

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”  – 2 locuri alocate M.A.I. în cadrul Facultăţii de Comandă şi Stat Major – pentru domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – specialitatea Logistică;

Academia Forţelor Terestre “ Nicolae Bălcescu” Sibiu – 22 locuri alocate M.A.I. din care:

a)pentru Facultatea de Ştiinţe Militare

domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publicăspecialitatea Managementul organizaţiei – Artilerie şi rachete – 2 locuri; specialitatea Managementul organizaţiei – Auto – 1 loc; specialitatea Managementul sistemelor de comunicaţii militare – Comunicaţii şi informatică – 3 locuri; specialitatea Management economico-financiar Finanţe-contabilitate- 12 locuri;

  1. b) pentru Facultatea de Management Militar

domeniul ştiinţe administrative – specialitatea Administraţie publicăIntendenţă – 4 locuri;

Institutul Medico-Militar  – 5 locuri alocate M.A.I. domeniul Sănătate – specialitatea militară „Medicină generală”

Academia Forțelor Aeriene “Henri Coandă” Brașov – 12 locuri alocate M.A.I.

Facultatea de Management Aeronautic – domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică –  specialitatea Management în aviație – Aviație piloți – 10 locuri; specialitatea Managementul traficului aerian – Controlor trafic aerian – 2 locuri (locurile sunt destinate exclusiv pentru bărbați).

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa – Facultatea de Inginerie Marină, specialitatea militară Navigaţie, Hidrografie şi echipamente navale – 4 locuri;

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I” Pitești – 12 locuri alocate M.A.I. din care:

specialitatea Armament și instalații de lansare – 2 locuri; specialitatea Auto – 2 locuri; specialitatea Geniu – 1 loc; specialitatea Construcţii – 1 loc; specialitatea Tehnică de comunicaţii – 2 locuri; specialitatea Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii – 2 locuri; specialitatea Intendenţă – 2 locuri.

Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa – 14 locuri alocate M.A.I. din care:

Specialitatea artilerie navală şi antiaeriana- 2 locuri; specialitatea Timonier şi tehnică de navigaţie navala – 4 locuri; specialitatea Comunicaţii navale şi observare semnalizare – 2 locuri; specialitatea Motoare şi instalaţii electrice navale – 6 locuri.

          Pentru a putea participa la concursurile de admitere în instituţiile militare de învăţământ – forma de învăţământ cu frecvenţă – pe locurile destinate formării profesionale iniţiale, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) Să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) Să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic (verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne);

e) Să aibă vârsta cuprinsă între 18 – 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;

f) Să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (pot participa la concurs şi elevii claselor a XII-a, cu condiţia să prezinte o adeverinţă care să ateste că a susţinut examenul de bacalaureat, în sesiunea iunie 2017);

g) Să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) Să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) Să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) Să fi obţinut la purtare în perioada studiilor liceale, media de minimum 09.00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/ punctaj/ calificativ purtarea elevului;

m) Să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

n) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

o) Să aibă înălţimea minimă de 1.70 m bărbaţii şi 1.65 m femeile (verificările punctelor n) şi o) se realizează cu ocazia examinării medicale);

Cererile de înscriere pentru admiterea în instituţiile de învăţământ superior (ale M.A.I; M.Ap.N.; S.R.I.) şi şcolile postliceale ale M.Ap.N se depun la sediul nostru, până pe data 26 mai 2017,  iar pentru şcolile postliceale ale M.A.I., până pe data de 21 iulie 2017.

Calendarele de desfăşurare ale concursurilor de admitere la instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I. şi la şcolile postliceale ale M.A.I. sunt stabilite de către unităţile de învăţământ şi afişate pe site-urile acestora.

     Etapele de desfăşurare ale probelor de concurs pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale M.Ap. N. pe locurile M.A.I., sunt afişate pe site-ul oficial al fiecărei instituţii de învăţământ.

Informaţii suplimentare despre înscriere, se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, nr. 108, tel. 0241/618969 int. 24557 sau www.jandarmeriaconstanta.ro la secțiunea anunțuri.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.