Proiecte pe ordinea de zi:

 1. Aprobarea  procesului verbal al ședinței ordinare din data de 18.12.2019 și al ședinței ordinare din data de 29.01.2020;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2020;
 3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea execuției  bugetului  de  venituri  și  cheltuieli  al  Municipiului Mangalia pentru trimestrul 4 -2019;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Administrarea Parcului Industrial Mangalia S.R.L. pentru anul financiar 2020;
 5. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  Regulamentului  privind  conferirea  titlului  de  ”Cetățean  de onoare” al Municipiului Mangalia;
 6. Proiect  de  hotărâre privind aprobarea  proiectului cu  finanțare  nerambursabilă  ”Grădina  Culturală Callatis” (Cod unic proiect CALL02 – 115), Promotor proiect Direcția Cultură și Sport Mangalia, cu partenerul  norvegian  Lise  Wulff,  în  cadrul  Programului  RO–CULTURA,  apelul Consolidarea antreprenoriatului  cultural și Dezvoltarea audienței și a publicului, parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014 – 2021;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico – economici  aferente  proiectului: ”Amenajare parcaj  strada  Pictor  Tonitza,  la  est  de  blocul  F3” Municipiul Mangalia;
 8. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Spitalului Municipal Mangalia;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II anul 2019;
 10. Proiect  de  hotărâre privind  încetarea  prevederilor  alin.(2)  ale  art.3  din  H.C.L nr.308/18.12.2019 privind aprobarea unor măsuri de protecție socială pentru persoanele cu domiciliul stabil în municipiul Mangalia cu ocazia pensionării prin implementarea programului ”Respect”;
 11. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr.311/18.12.2019 privind aprobarea Schemei de ajutor  de  minimis  pentru  a cordarea  de  facilități  fiscale  la  plata  impozitelor  pe  clădiri  și  terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiții, creării de noi locuri de muncă și susținerii dezvoltării economice durabile în Municipiul Mangalia;
 12. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  contractelor  de  închiriere  pentru  locuințele  sociale  din Municipiul Mangalia;
 13. Proiect de hotărâre privind încheierea unor noi contracte de închiriere pentru locuințele în regim de închiriere din Municipiul Mangalia;
 14. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 44mp situat  în  Municipiul  Mangalia,  Str.  Mihai  Viteazu,  Nr.61,  Bl.  O10,  Sc.A,  Ap.1 – extindere,  jud. Constanța beneficiar S.C. Antonina S.R.L.;
 15. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței pentru contractul de concesiune nr.4 din 12.01.1998, beneficiari Croitoru Carmen Mihaela și Croitoru Dorin-Tudorel;
 16. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19mp situat  în  Municipiul  Mangalia,  Str.  Ernesc  Juvara,  Nr.46,  Jud.  Constanța,  beneficiar  S.C.  Private Administration S.R.L.;
 17. Diverse

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.