Un nou proiect Erasmus+, la Liceu Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia

0
262
LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BĂNESCU” MANGALIA anunță derularea unui nou proiect Erasmus+, în anul școlar 2023-2024, cu numărul de referință 2023-1-RO01-KA121-VET-000114155, având ca parteneri organizații din Italia și Spania.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului ERASMUS +, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET), cu un buget de 68.489 EURO, are durata de 2 săptămâni și se adresează unui grup de 28 de elevi aflați în clasa a XI-a la Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, profil tehnic, nivel 4, domeniul de pregătire de bază electronică – automatizări/mecanică. Stagiul de pregătire practică este parte componentă a instruirii practice prevăzută de curriculum de clasa a XI-a, calificarea Tehnician operator tehnică de calcul/Tehnician mecatronist.

Mobilitatea de învățare pe termen scurt se va desfășura în două fluxuri: Flux I – noiembrie 2023 Italia – 16 ELEVI și Flux II – mai – iunie 2024 Spania – 12 elevi.

Obiectivele proiectului sunt:

O1- Îmbunătățirea competențelor tehnice de specialitate, pe domeniul de formare profesională, într-un mediu real, pentru 84 elevi din învățământul profesional și tehnic, până la sfârșitul anului 2025;

O2- Îmbogățirea experienței personale a competențelor cheie și a celor transversale a 84 elevi prin contactul cu o altă realitate europeană, pentru asigurarea unei bune tranziții de la școala la piața muncii;

O3- Elaborarea și integrarea unor instrumente curriculare digitale în pregătirea practică de specialitate, în acord cu noile schimbări de paradigmă intervenite în procesul instructiv educativ.

Rezultatele proiectului:

Pe termen scurt:

– la final de mobilitate – atingerea rezultatelor învățării prevăzute în acordul de formare (ECVET) și Europass (creșterea, îmbunătățirea, aprofundarea cunoștințelor, abilităților, compentențelor participanților, în domeniul electronicii/mecanicii – 100% dintre participanți vor obține certificatele Europass, note și puncte de credit, corespunzătoarea SPP-urilor);

– acumularea de competente cheie: lingvistice de comunicare într-o limba străină, culturale, sociale, civice;

– schimbarea comportamentului și a unor mentalități (80% dintre participanți).

Pe termen mediu:

– la final de ciclu de învățământ prin reducerea absenteismului, creșterea performanțelor școlare în învățământul profesional cu 20%;

– creșterea interesului pentru învățare și a stimei de sine (80% participanți, 25% la nivelul altor elevi din școală);

– reducerea cu 10% a numărului de absențe și a riscului de abandon școlar, creșterea ratei de participare la examenul de bacalaureat;

– fiecare program de lucru se va încheia cu elaborarea de instrumente web și cu actualizarea CDL-urilor în raport cu noua metodologie.

Pe termen lung:

– creșterea anual a procentului de absolvenți, gradului de inserție pe piața muncii și continuarea studiilor în învățământul universitar;

– creșterea ratei de absolvire, integrarea cu succes pe piața muncii.

Pentru a fi competitivi pe piața muncii, școala trebuie să-și orienteze politica de formare profesională a tinerilor în conformitate cu noile cerințe, astfel încât la absolvirea studiilor să le ofere posibilitatea de a accede facil spre un loc de muncă în domeniul lor de pregătire. Ca atare plasamentul elevilor noștri în societăți dotate cu tehnologii moderne, de ultimă generație și formarea prin mobilitate reprezintă o nevoie, dar în același timp și o șansă pentru tinerii noștri de a putea fi pregătiți conform tendințelor actuale de pe piața muncii naționale și europene de profil, o șansă ca ei să aibă o experiență de muncă în urma căreia să-și formeze o imagine corectă despre oportunitățile de carieră.

Responsabil proiect,

Prof. Virginica BARABAȘ

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.