Unitatea Militară 02574 Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuţie, vacante, de:

 • la Centrul întreținere, reparații și exploatare cazărmi:
  • 1 post de „Muncitor calificat I (tâmplar) / M; G” cu atribuții de execuție, vacant în Atelierul întreținere, reparații și exploatare construcții din Formațiunea întreținere, reparații și exploatare, prevăzut cu studii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori liceale cu diplomă de bacalaureat și calificare profesională în meseria de tâmplar, cu o vechime în muncă și în meseria de tâmplar de minim 9 ani, perioadă dovedită cu documente justificative;
  • 1 post de „Muncitor calificat I (instalator) / M; G” cu atribuții de execuție, vacant în Grupa întreținere reparații și exploatare instalații sanitare, ventilații, puncte termice, grupuri electrice și climatizare din Formațiunea întreținere, reparații și exploatare, prevăzut cu studii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori liceale cu diplomă de bacalaureat și calificare profesională în meseria de instalator, cu o vechime în muncă și în meseria de instalator apă canal și / sau instalații tehnico – sanitare de minim 9 ani, perioadă dovedită cu documente justificative;
  • 2 posturi de „Muncitor calificat I (electrician) / M; G” cu atribuții de execuție, vacante în Grupa întreținere reparații și exploatare instalații sanitare, ventilații, puncte termice, grupuri electrice și climatizare din Formațiunea întreținere, reparații și exploatare, prevăzute cu studii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori liceale cu diplomă de bacalaureat și calificare profesională în meseria de electrician, cu o vechime în muncă și în meseria de electrician în construcții de minim 9 ani, perioadă dovedită cu documente justificative;
  • 1 post de „Muncitor calificat II (electrician) / M; G” cu atribuții de execuție, vacante în Grupa întreținere și reparații instalații electrice și ascensoare din Formațiunea întreținere, reparații și exploatare, prevăzut cu studii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori liceale cu diplomă de bacalaureat și calificare profesională în meseria de electrician, cu o vechime în muncă și în meseria de electrician în construcții de minim 6 ani, perioadă dovedită cu documente justificative;
  • 1 post de „Muncitor calificat IV (electrician) / M; G” cu atribuții de execuție, vacant în Grupa întreținere și reparații instalații electrice și ascensoare din Formațiunea întreținere, reparații și exploatare, prevăzut cu studii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori liceale cu diplomă de bacalaureat și calificare profesională în meseria de electrician. Nu se stabilesc condiții de vechime în muncă și/sau specialitatea studiilor.
 • la Secția întreținere, reparații și exploatare cazărmi:
  • 1 post de „Muncitor calificat I (dulgher) / M; G” cu atribuții de execuție, vacant în Grupa întreținere și reparații construcții și instalații, prevăzut cu studii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori liceale cu diplomă de bacalaureat și calificare profesională în meseria de dulgher, cu o vechime în muncă și în meseria de dulgher de minim 9 ani, perioadă dovedită cu documente justificative;
  • 1 post de „Muncitor calificat III (fochist) / M; G” cu atribuții de execuție, vacant în Grupa exploatare centrale termice, prevăzut cu studii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori liceale cu diplomă de bacalaureat, calificare profesională în meseria de fochist sau de instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, ori instalator reţele termice şi sanitare și autorizaţie de fochist pentru cazane de apă caldă şi joasă presiune, eliberată de ISCIR, aflată în termen de valabilitate, cu o vechime în muncă și în meseria de fochist sau de instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze sau de instalator reţele termice şi sanitare de minim 3 ani, perioadă dovedită cu documente justificative.
 • la Serviciul inspecții, încercări și elaborare specificații tehnice pentru materiale logistice;
  • 2 posturi de „Tehnician I / M” cu atribuții de execuție, vacante în Laboratorul de încercări alimente, fiind necesar absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat, cu o vechime în muncă și activitate profesională de tehnician / similar în laboratoare de analize produse alimentare, analize chimice și/sau microbiologice de minim 3 ani și 6 luni, perioadă dovedită prin documente justificative.
 • la Ansamblul Artistic ” Doina” al Armatei:
  • 1 post de „Artist instrumentist gr. I (vioară) / S” cu atribuții de execuție, prevăzut cu studii superioare, vacant în Orchestra Ansamblului Artistic ” Doina” al Armatei, fiind necesar absolvirea unei instituţii de învăţământ superior acreditată sau autorizată, cu diplomă de licenţă în muzică sau arte: interpretare muzicală sau pedagogie muzicală, în domeniul de activitate al postului (vioară), cu o vechime în muncă și în specilitatea studiilor de minim 3 ani și 6 luni, perioadă dovedită cu documente justificative;
  • 1 post de „Artist instrumentist gr. I (violă) / S” cu atribuții de execuție, prevăzut cu studii superioare, vacant în Orchestra Ansamblului Artistic ” Doina” al Armatei, fiind necesar absolvirea unei instituţii de învăţământ superior acreditată sau autorizată, cu diplomă de licenţă în muzică sau arte: interpretare muzicală sau pedagogie muzicală, în domeniul de activitate al postului (violă), cu o vechime în muncă și în specilitatea studiilor de minim 3 ani și 6 luni, perioadă dovedită cu documente justificative.
 • la Formațiunea de hrănire:
  • 1 post de „Muncitor calificat IV (bucătar) / M; G” cu atribuții de execuție, vacant la microstructura bucătărie din Formația de hrănire nr. 2, prevăzut cu studii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori liceale cu diplomă de bacalaureat și calificare profesională în meseria de bucătar. Nu se stabilesc condiții de vechime în muncă și/sau specialitatea studiilor;
  • 1 post de „Muncitor calificat IV (bucătar) / M; G” cu atribuții de execuție, vacant la Formația de hrănire nr. 4, prevăzut cu studii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori liceale cu diplomă de bacalaureat și calificare profesională în meseria de bucătar. Nu se stabilesc condiții de vechime în muncă și/sau specialitatea studiilor.
 • la Complexul militar de instruire, reprezentare şi tranzit “Litoral” (U.M. 02441 Mangalia):
  • 1 post de „Paznic / M; G” cu atribuții de execuție, vacant în microstructura pază, transport și apărare împotriva incendiilor din Căminul militar nr. 2 “Eforie”, prevăzut cu studii generale (minim 8 clase) sau liceale cu diplomă de bacalaureat și atestat profesional de agent de pază, aflat în termen de valabilitate. Nu se stabilesc condiții de vechime în muncă și/sau specialitatea studiilor;
  • 1 post de „Șofer I / M; G” cu atribuții de execuție, vacant în grupa transport din microstructura subunități pază, transport și apărare împotriva incendiilor, prevăzut cu studii generale (minim 8 clase) sau liceale cu diplomă de bacalaureat și permis de conducere categoriile: B, C şi CE aflat în perioada de valabilitate, cu o vechime în muncă și activitate profesională în conducerea autovehiculelor cu remorcă și capacitate de transport mai mare de 3,5 tone, de minim 6 ani, perioadă dovedită prin documente justificative.
 • la Complexul militar de instruire, reprezentare și tranzit “Munte” (U.M. 02424 Sinaia):
  • 1 post de „Muncitor calificat IV (ospătar) / M; G” cu atribuții de execuție, vacant în microstructura personal de deservire la popota Căminului militar “Sinaia”, prevăzut cu studii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori liceale cu diplomă de bacalaureat și calificare profesională în meseria de ospătar sau chelner. Nu se stabilesc condiții de vechime în muncă și/sau specialitatea studiilor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. Pentru postul de „muncitor calificat I (tâmplar) / M; G”

Pregătirea profesională:

 • studii de specialitate: absolvirea şcolii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori liceul cu diplomă de bacalaureat.
 • perfecţionări / specializări: calificare profesională în meseria de tâmplar.

Experienţă:

 • vechime în domeniul postului = minim 9 ani;
 • vechimea în muncă = minim 9 ani.

 Starea de sănătate necesară ocupării postului:  apt pentru muncă.

Alte cerinţe specifice:

 • nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”;
 • Obligatoriu să fi desfăşurat minim 9 ani de activitate profesională în meseria de tâmplar, perioadă dovedită prin documente justificative;
 • capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu; capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă; îndemânare şi spirit de iniţiativă; disponibilitate pentru lucru în program prelungit.

 

 1. Pentru postul de “muncitor calificat I (instalator) / M; G”

Pregătirea profesională:

 • studii de specialitate: absolvirea şcolii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori liceul cu diplomă de bacalaureat.
 • perfecţionări / specializări: calificare profesională în meseria de instalator apă canal și/sau instalații de încălzire sau tehnico-sanitare.

Experienţă:

 • vechime în domeniul postului = minim 9 ani;
 • vechimea în muncă = minim 9 ani.

 Starea de sănătate necesară ocupării postului:  apt pentru muncă.

Alte cerinţe specifice:

 • nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”;
 • Obligatoriu să fi desfăşurat minim 9 ani de activitate profesională în meseria de instalator apă canal și/sau instalații de încălzire sau tehnico – sanitare;
 • capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu; capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă; îndemânare şi spirit de iniţiativă; disponibilitate pentru lucru în program prelungit.

 

 1. Pentru posturile de “muncitor calificat I (electrician) / M; G”

Pregătirea profesională:

 • studii de specialitate: absolvirea şcolii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori liceul cu diplomă de bacalaureat.
 • perfecţionări / specializări: calificare profesională în meseria de electrician.

Experienţă:

 • vechime în domeniul postului = minim 9 ani;
 • vechimea în muncă = minim 9 ani.

 Starea de sănătate necesară ocupării postului:  apt pentru muncă.

Alte cerinţe specifice:

 • nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”;
 • Obligatoriu să fi desfăşurat minim 9 ani de activitate profesională în meseria de electrician în construcții, perioadă dovedită prin documente justificative;
 • capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu; capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă; îndemânare şi spirit de iniţiativă; disponibilitate pentru lucru în program prelungit.

 

 1. Pentru postul de “muncitor calificat II (electrician) / M; G”

Pregătirea profesională:

 • studii de specialitate: absolvirea şcolii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori liceul cu diplomă de bacalaureat.
 • perfecţionări / specializări: calificare profesională în meseria de electrician.

Experienţă:

 • vechime în domeniul postului = minim 6 ani;
 • vechimea în muncă = minim 6 ani.

 Starea de sănătate necesară ocupării postului:  apt pentru muncă.

Alte cerinţe specifice:

 • nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”;
 • Obligatoriu să fi desfăşurat minim 6 ani de activitate profesională în meseria de electrician în construcții, perioadă dovedită prin documente justificative;
 • capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu; capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă; îndemânare şi spirit de iniţiativă; disponibilitate pentru lucru în program prelungit.

 

 1. Pentru postul de “muncitor calificat IV (electrician) / M; G”

Pregătirea profesională:

 • studii de specialitate: absolvirea şcolii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori liceul cu diplomă de bacalaureat.
 • perfecţionări / specializări: calificare profesională în meseria de electrician.

Experienţă:

 • vechime în muncă: Nu se stabilesc condiții de vechime în muncă.
 • vechime în specialitatea studiilor absolvite: Nu se stabilesc condiții de vechime în specialitatea studiilor absolvite.

 Starea de sănătate necesară ocupării postului:  apt pentru muncă.

Alte cerinţe specifice:

 • nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”;
 • capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu; capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă; îndemânare şi spirit de iniţiativă; disponibilitate pentru lucru în program prelungit.

 

 1. Pentru postul de “muncitor calificat I (dulgher) / M; G”

Pregătirea profesională:

 • studii de specialitate: absolvirea scolii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori liceul cu diplomă de bacalaureat.
 • perfecţionări / specializări: calificare profesională în meseria de dulgher

Experienţă:

 • Vechime în domeniul postului = minim 9 ani;
 • Vechimea în muncă = minim 9 ani.

Starea de sănătate necesară ocupării postului: apt pentru muncă.

Alte cerinţe specifice:

 • nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de Securitate, în situatia în care va fi declarat “admis”;
 • Obligatoriu să fi desfăşurat minim 9 ani de activitate profesională în meseria de dulgher, perioadă dovedită prin documente justificative;
 • capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu; capacitatea de a lucra îndependent şi / sau în echipă; îndemânare şi spirit de iniţiativă; disponibilitate pentru lucru în program prelungit.

 

 1. Pentru postul de “muncitor calificat III (fochist) / M; G”

Pregătirea profesională:

 • studii de specialitate: absolvirea scolii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori liceul cu diplomă de bacalaureat.
 • perfecţionări / specializări: calificare profesională în meseria de fochist sau de instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, ori instalator reţele termice şi sanitare.
 • autorizări speciale pentru executarea atribuţiilor: autorizaţie de fochist pentru cazane de apă caldă şi joasă presiune, eliberată de ISCIR, aflată în termen de valabilitate.

Experienţă:

 • Vechime în domeniul postului = minim 3 ani;
 • Vechimea în muncă = minim 3 ani.

Starea de sănătate necesară ocupării postului: apt pentru muncă.

Alte cerinţe specifice:

 • nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”;
 • Obligatoriu să fi desfăşurat minim 3 ani activitate profesională în meseria de fochist sau de instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze sau de instalator reţele termice şi sanitare, perioadă dovedită prin documente justificative;
 • capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu; capacitatea de a lucra îndependent şi / sau în echipă; îndemânare şi spirit de iniţiativă; disponibilitate pentru lucru în program prelungit.

 

 1. Pentru posturile de “tehnician I / M”

Pregătirea profesională:

 • studii de specialitate: absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat.
 • perfecţionări / specializări: – NU.
 • cunoştinţe de operare / programare P.C. şi nivelul de cunoaştere: cunoaşterea şi utilizarea Windows, Microsoft Office, Word / Excel, nivel mediu/similar.

Experienţă:

 • Vechime în domeniul postului = minim 3 ani și 6 luni;
 • Vechimea în muncă = minim 3 ani și 6 luni.

Starea de sănătate necesară ocupării postului: apt pentru muncă.

Alte cerinţe specifice:

 • nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”;
 • Obligatoriu să fi desfăşurat minim 3 ani și 6 luni activitate profesională de tehnician / similar în laboratoare de analize produse alimentare, analize chimice și/sau microbiologice, perioadă dovedită prin documente justificative;
 • capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu, de a lucra independent şi/sau în echipă, flexibilitate în gândire, creativitate şi spirit de iniţiativă, rezistenţă la stres şi disponibilitate pentru lucru în program prelungit.

 

 1. Pentru postul de “artist instrumentist gr. I (vioară) / S”

Pregătirea profesională:

 • studii de specialitate: absolvirea unei instituţii de învăţământ superior acreditată sau autorizată, cu diplomă de licenţă.
 • perfecţionări / specializări: licenţiat în muzică sau arte: interpretare muzicală sau pedagogie muzicală, în domeniul de activitate al postului (vioară).
 • cunoştinţe de operare / programare P.C. şi nivelul de cunoaştere:

Experienţă:                                                                          

 • Vechime în specialitatea postului = minim 3 ani și 6 luni;
 • Vechimea în muncă = minim 3 ani și 6 luni.

Starea de sănătate necesară ocupării postului: apt pentru muncă.

Alte cerinţe specifice:

 • nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”;
 • Obligatoriu să fi desfăşurat cel puțin 3 ani și 6 luni activitate profesională în domeniul postului (interpretare instrumentală vioară), corespunzător nivelului de studii stabilit, perioadă dovedită prin documente justificative;
 • capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu, de a lucra independent şi/sau în echipă, creativitate, expresivitate, ținută artistică şi spirit de iniţiativă, disponibilitate pentru lucru în program prelungit.

 

 1. Pentru postul de “artist instrumentist gr. I (violă) / S”

Pregătirea profesională:

 • studii de specialitate: absolvirea unei instituţii de învăţământ superior acreditată sau autorizată, cu diplomă de licenţă.
 • perfecţionări / specializări: licenţiat în muzică sau arte: interpretare muzicală sau pedagogie muzicală, în domeniul de activitate al postului (violă).
 • cunoştinţe de operare / programare P.C. şi nivelul de cunoaştere:

Experienţă:                                                                           

 • Vechime în specialitatea postului = minim 3 ani și 6 luni;
 • Vechimea în muncă = minim 3 ani și 6 luni.

Starea de sănătate necesară ocupării postului: apt pentru muncă.

Alte cerinţe specifice:

 • nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”;
 • Obligatoriu să fi desfăşurat cel puțin 3 ani și 6 luni activitate profesională în domeniul postului (interpretare instrumentală violă), corespunzător nivelului de studii stabilit, perioadă dovedită prin documente justificative;
 • capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu, de a lucra independent şi/sau în echipă, creativitate, expresivitate, ținută artistică şi spirit de iniţiativă, disponibilitate pentru lucru în program prelungit.

 

 1. Pentru posturile de “muncitor calificat IV (bucătar) / M; G”

Pregătirea profesională:

 • studii de specialitate: absolvirea şcolii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori liceul cu diplomă de bacalaureat.
 • perfecţionări / specializări: calificare profesională în meseria de bucătar.

Experienţă:

 • vechime în muncă: Nu se stabilesc condiții de vechime în muncă.
 • vechime în specialitatea studiilor absolvite: Nu se stabilesc condiții de vechime în specialitatea studiilor absolvite.

 Starea de sănătate necesară ocupării postului:  apt pentru muncă.

Alte cerinţe specifice:

 • nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”;
 • capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu, de a lucra independent şi/sau în echipă, îndemânare, dexteritate şi spirit de iniţiativă.

 

 1. Pentru posturile de “paznic / M; G”

Pregătirea profesională:

 • studii de specialitate: absolvirea şcolii generale (minim 8 clase) sau liceul cu diplomă de bacalaureat.
 • perfecţionări / specializări: atestat profesional de agent pază.

Experienţă:

 • vechime în muncă: Nu se stabilesc condiții de vechime în muncă.
 • vechime în specialitatea studiilor absolvite: Nu se stabilesc condiții de vechime în specialitatea studiilor absolvite.

 Starea de sănătate necesară ocupării postului:  apt pentru muncă.

Alte cerinţe specifice:

 • nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”;
 • Obligatoriu să dețină atestat profesional de agent pază aflat în perioada de valabilitate;
 • capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu; capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă; îndemânare şi spirit de iniţiativă; rezistenţă la stres şi efort fizic prelungit.

 

 1. Pentru posturile de “șofer I / M; G”

Pregătirea profesională:

 • studii de specialitate: absolvirea şcolii generale (minim 8 clase) sau liceul cu diplomă de bacalaureat.
 • perfecţionări / specializări: permis de conducere categoriile: B, C şi CE, aflat în perioada de valabilitate.

Experienţă:

 • Vechime în domeniul postului = minim 6 ani;
 • Vechimea în muncă = minim 6 ani.

Starea de sănătate necesară ocupării postului: apt pentru muncă și aviz psihologic eliberat de către un laborator autorizat prin ordin al ministrului transporturilor, din care să rezulte că este „apt psihologic” pentru a conduce autovehicule.

Alte cerinţe specifice:

 • nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”;
 • Obligatoriu să fi desfăşurat activitate profesională de minim 6 ani în conducerea autovehiculelor cu remorcă și capacitate de transport mai mare de 3,5 tone, perioadă dovedită prin documente justificative;
 • capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu; capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă; îndemânare şi spirit de iniţiativă; cunoştinţe de mecanică şi exploatare auto; rezistenţă la stres şi efort fizic prelungit.

 

 1. Pentru posturile de “muncitor calificat IV (ospătar) / M; G”

Pregătirea profesională:

 • studii de specialitate: absolvirea şcolii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori liceul cu diplomă de bacalaureat.
 • perfecţionări / specializări: calificare profesională în meseria de ospătar sau chelner.

Experienţă:

 • vechime în muncă: Nu se stabilesc condiții de vechime în muncă.
 • vechime în specialitatea studiilor absolvite: Nu se stabilesc condiții de vechime în specialitatea studiilor absolvite.

 Starea de sănătate necesară ocupării postului:  apt pentru muncă.

Alte cerinţe specifice:

 • nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”;
 • capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu, de a lucra independent şi/sau în echipă, îndemânare, dexteritate şi spirit de iniţiativă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 noiembrie 2019, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • pentru posturile de tehnician și paznic (probă scrisă și interviu):
   • proba scrisă în data de: 18 noiembrie 2019, ora 11.00;
   • interviul în data de: 22 noiembrie 2019, ora 11.00.
  • pentru posturile de artist instrumentist, muncitor calificat și șofer (probă practică și interviu):
   • proba practică în data de: 18 noiembrie 2019, ora 11.00;
   • interviul în data de: 22 noiembrie 2019, ora 11.00.
  • Prezentarea la post în data de 09.12.2019.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Unităţii Militare 02574, Bucureşti, din bd. Drumul Taberei, nr. 7B, sectorul 6, telefon 021.315.54.85, interior 2217, 2415 sau 2577.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.