Sedinta extraordinara CLM

0
51

DISPOZIŢIA  NR. 919

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia în şedinţa extraordinară din data de 12.08.2013

 

Primarul Municipiului Mangalia-CRISTIAN RADU

Având în vedere:

  • art.39 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală modificată şi completată ;

În temeiul art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 modificată şi completată privind administraţia publică locală :

DISPUN :

 

Art.1 Convocarea membrilor Consiliului Local al Municipiului Mangalia în şedinţă extraordinară în data de 12.08.2013 la ora 18.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local din cadrul Primăriei Municipiului Mangalia, având următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

  1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Lucrari de amenajare si modernizare, zone de interes turistic – Sudul litoralului (Mangalia-Saturn)” derulat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale si pentru cresterea serviciilor turistice.

 

  1. Proiect de hotarâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru proiectul ,,LUCRĂRI DE AMENAJARE ŞI MODERNIZARE, ZONE DE INTERES TURISTIC – SUDUL LITORALULUI (MANGALIA-SATURN)
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „FII COMPETITIV PE PIATA MUNCII!”, a participării Consiliului Local al UAT Mangalia în calitate de Partener 1 şi a cheltuielilor  aferente proiectului derulat prin  Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul major de intervenţie 5.1 – Fii activ pe piaţa muncii!”
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „PROMOVAREA FEMEILOR PE PIAŢA MUNCII”, a participării UAT Mangalia în calitate de Partener 1 şi a cheltuielilor  aferente proiectului derulat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, DMI 6.3 – ,,Promovarea egalității de șanse pe piața muncii.,,
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,, Dreptul la muncă și educație a grupurilor vulnerabile din societatea românească-Mangalia,, Axa prioritară 6.2 ,, Îmbunătățirea accesului și participării grupelor vulnerabile pe piața muncii.,,
  5. Diverse.

 

Art.2 Secretarul Municipiului Mangalia va comunica prezenta dispoziţie, Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa la locuri publice spre a fi cunoscută de către cetăţeni.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.