Recrutari M.A.I. pentru ofiteri si subofiteri

1
69

    Vă facem cunoscut faptul că Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, nr. 108, selecţionează candidaţi, pentru sesiunea de admitere 2013, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, la arma ,,Jandarmi’’, astfel:

 • Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, arma Jandarmi, învăţământ de zi – total 55 locuri din care 48 locuri pentru învăţământul cu frecvenţă bărbaţi şi femei fără discriminare, 1 loc pentru cetăţenii de etnie rromă, 1 loc pentru alte minorităţi şi 5 locuri pentru învăţământul cu frecvenţă redusă (locurile pentru învăţământul cu frecvenţă redusă se adresează personalului din structurile M.A.I.);
 • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, învăţământ de zi – total 60 locuri, din care 59 locuri pentru bărbaţi şi femei fără discriminare şi 1 loc pentru cetăţenii de etnie rromă;
 • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni, învăţământ de zi – total 50 de locuri bărbaţi şi femei fără discriminare.

            Totodată, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa selecţionează candidaţi, pentru sesiunea de admitere 2013, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, pe locurile M.A.I., astfel:

 • Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” BraşovManagementul traficului aerian (aviaţie nenaviganţi)10 locuri fără discriminare;
 • Academia Tehnică Militară Bucureşti – 70  locuri fără discriminare (din care 3 locuri alocate Jandarmeriei Române şi 67 de locuri altor structuri ale M.A.I.):
  • 1 loc la specialitatea inginerie electronică şi telecomunicaţii -transmisiuni;
  • 2 locuri la specialitatea calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională;

 • Academia Forţelor Terestre “ Nicolae Bălcescu” Sibiu – 25 de locuri fără discriminare (din care 2 locuri alocate Jandarmeriei Române şi 23 de locuri altor structuri ale M.A.I.):
  • 2 locuri la specialitatea management economico financiar – Finanţe – contabilitate ;

 • Institutul Medico Militar25 de locuri fără discriminare;

 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti62 de locuri fără discriminare (din care 2 locuri alocate Jandarmeriei Române şi 60 de locuri altor structuri ale M.A.I.);
  • 2 locuri la specialitatea Tehnică de comunicaţii;

 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” Boboc27 locuri băieţi (alocate Inspectoratului General de Aviaţie)

Înscrierea candidaţilor şi întocmirea dosarelor de candidat în volum complet pentru admiterea la instituţiile de învăţământ superior al M.A.I. şi M.Ap.N pe locurile M.A.I. se realizează până la data de 20.06.2012, ora 14.00, iar pentru instituţiile de învăţământ postliceal până la data de 16.08.2012, ora 16.00.

Pentru a putea participa la concursurile de admitere în instituţiile pentru formarea personalului Jandarmeriei Române— curs de zi —candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 

a)      Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)      Să cunoască limba română scris şi vorbit;

c)      Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d)      Să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne;

e)      Să aibă vârsta cuprinsă între 18 – 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;

f)       Să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (pot participa la concurs şi elevii claselor a XII-a, cu condiţia să absolve liceul cu diploma de bacalaureat în sesiunea iunie 2013);

g)      Să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h)      Să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i)        Să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

j)       Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k)      Să fi obţinut la purtare în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 08.00.;

l)        Să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

m)    Să aibă înălţimea minimă de 1.70 m bărbaţii şi 1.65 m femeile;

Candidaţii pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale  vor prezenta o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice constituite conform legii care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, iar cei de etnie maghiară trebuie să dovedească faptul că au susţinut examenul de bacalaureat la limba maternă, limba maghiară.

Susţinerea examenelor la instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I. va avea loc în perioada 20.07.-03.08.2013, iar susţinerea examenelor la şcolile postliceale ale M.A.I. se desfăşoară în perioada 07-.15.09.2013.

Dosarul de candidat cuprinde urmãtoarele documente:

a)      Fişa de înscriere

b)      C.V.

c)      Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi de acceptare a condiţiilor de recrutare

d)      Angajamentul

e)      Diploma de bacalaureat (copie legalizată) pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţa în original care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat pentru candidaţii care au absolvit în anul 2013

f)        Foaia matricolă (copie legalizată)

g)      Fişa medicală în original (completată şi încheiată)

h)      Certificat de naştere (copie legalizată)

i)        Copii ale: actului de identitate (C.I./B.I.), livretului militar, carnetului de muncă al candidatului, certificatului de căsătorie sau hotărâre judecătorească care să ateste starea civilă (copie legalizată), certificatului de naştere pentru soţ/soţie şi fiecare copil (copii legalizate)

j)        Autobiografia

k)      Tabelul nominal cu rudele candidatului

l)        Certificatul de cazier judiciar pentru candidat

m)    Caracterizarea de la ultimul loc de muncă/unitate militară/şcoală (va cuprinde obligatoriu media generală la purtare, calculată pentru cei patru ani de studii liceale)

n)      Trei fotografii color 3/4 cm;

 • o)      Două fotografii color 9/12 cm

Dosarele de candidat în volum complet se vor depune la sediul I.J.J. Constanţa, Serviciul Resurse Umane pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I. şi M.Ap.N. pe locurile M.A.I. până la data de 20.06.2013, ora 1400, iar pentru şcolile postliceale ale M.A.I. până la data de 16.08.2013, ora 1600.

Pentu informaţii suplimentare despre înscrierea la instituţiile militare de învăţământ se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa.

COMPARTIMENTUL DE RELAŢII PUBLICE

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.