Joi, ședință ordinară a Consiliului Local Mangalia. Peste 100 de proiecte pe ordinea de zi

0
265

Primarul Municipiului Mangalia, Radu Cristian, a convocat consilierii locali la o şedinţă ordinară, care se va desfășura online, joi, 30 aprilie, începând cu orele 14:00. Pe ordinea de zi, sunt înscrise mai multe proiecte de hotărâre cu caracter administrativ, dar și social. Unul dintre acestea se referă la aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare, acordate elevilor pe semestrul al II-lea, din anul școlar 2019-2020. În aceeași ședință a CL, va fi supus spre aprobare proiectul de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților CLM în Consiliile de Administrație și Comisiile de evaluare și asigurare a calității în unitățile de învățământ preuniversitar, în anul școlar 2019-2020. Alte proiecte care vor fi dezbătute în ședința CL se referă la acordarea unor ajutoare de urgență, dar și la vânzarea unor unități locative tip ANL.

PROIECTUL ORDINII DE ZI
A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.04.2020

 1. Aprobarea procesului – verbal al ședinței extraordinare din data de 27.03.2020, al ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 31.03.2020 și al ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 10.04.2020;
 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Mangalia pentru următoarele 3 luni; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisia Socială Sănătate, Culte și Învățământ, Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr.224/25.09.2019 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mangalia în cadrul Consiliilor de Administrație și a Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității ale unităților de învățământ preuniversitar aflate în Municipiul Mangalia pentru anul școlar 2019-2020; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisia Socială Sănătate, Culte și Învățământ, Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2019-2020, semestrul II; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisia Socială Sănătate, Culte și Învățământ;
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență, altele decât cele stabilite de art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisia Socială Sănătate, Culte și Învățământ;
 6. Proiect de hotărâre privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local Mangalia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de inventar aparținând domeniului public al Municipiului Mangalia și aflate în folosință gratuită a S.C. ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL MANGALIA S.R.L., aferente anului 2019; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Mangalia – TRASEU MANGALIA – LOCAL; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor cu destinația de curte aferente construcțiilor cu destinația de locuinței, cumpărate în condițiile Legii nr.112/1995 privind reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului și ale Legii nr.10/2001 privind regimul juridic a unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr.1/2009, terenuri proprietate privată a Municipiului Mangalia; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisia Socială Sănătate, Culte și Învățământ și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere pentru locuința socială situată în Mangalia, str.George Enescu, nr.4, jud. Constanța, titular SULIMAN MUREVET; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisia Socială Sănătate, Culte și Învățământ;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 2180mp, situat în Municipiul Mangalia, Str. Portului, Zona Port Turistic, Tronson 2, Lot.2, jud. Constanța; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren Acvatoriu Port Turistic Mangalia în suprafață de 234458mp, situat în Municipiul Mangalia, Acvatoriu Port Turistic, jud. Constanța; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 1491mp, situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Olimp, Str. Faleză Olimp, nr.5A, jud. Constanța; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 14. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr.74, Jud. Constanța, beneficiar CIOBĂNEL DUMITRU; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 15. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr.78, Jud. Constanța, beneficiar FOWLER-VACCEA DENISA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 16. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr.68, Jud. Constanța, beneficiar GEORGESCU NICOLAE; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 17. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr.16, beneficiar VLADU CONSTANTIN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică; 4
 18. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr.56, beneficiar ANDREI PAUL; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 19. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 439,11mp situat în Municipiul Mangalia, str. Pescăruș, nr.4, jud. Constanța, beneficiar fiind TĂNASE CONSTANTIN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 20. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 112mp situat în Municipiul Mangalia, str. Mihai Viteazu, nr.51A, jud. Constanța, beneficiar fiind S.C. D.L.M. TRADE S.R.L.; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a terenului în suprafață de 280mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Str. Gării, Nr.6-extindere, Jud. Constanța către S.C. A.B.C. TOUR S.R.L.; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unui spațiu situat în incinta Policlinicii Mangalia, Str. Mircea cel Bătrân, Municipiul Mangalia, Jud. Constanța către Clinica Dr. Staicovici S.R.L.; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unui spațiu situat în incinta Policlinicii Mangalia, Str. Mircea cel Bătrân, Municipiul Mangalia, Jud. Constanța către Cabinet Individual de Psihologie Ștefan M. Florica; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 24. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr.4557/21.05.1996, beneficiar S.C. N.C.S. VIRTUS S.R.L.; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1194 situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, Str. Brindisi, nr.13 – lot 3, Jud. Constanța; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Strada Ernest Juvara, nr.22, Jud. Constanța; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1200 situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, Str. Brindisi, nr.13 – lot 4, Jud. Constanța; Inițiator – Primar 5 Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 358 situat în Municipiul Mangalia, Str. Mihai Viteazu, nr.10N, Jud. Constanța; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Strada Ernest Juvara, nr.24, Jud. Constanța; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 420mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, Str. Brindisi, nr.13 – lot 2, Jud. Constanța; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 100mp situat în Municipiul Mangalia, Strada Faleza Ion Cantacuzino, Nr.5-extindere, Jud. Constanța; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 982 situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, Str. Brindisi, nr.14, Jud. Constanța; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 615mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str. Faleză Neptun, nr.13, Jud. Constanța; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 17mp situat în Municipiul Mangalia, str. Negru – Vodă, nr.11, Bl.A100, Sc.E, parter, ap.84 – extindere, Jud. Constanța; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 900mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Olimp, str. Trandafirilor, nr.37E, Jud. Constanța; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 36. Proiect de hotărâre privind reglementarea juridică a clădirii C1 situată în Municipiul Mangalia, str. M.I. Dobrogeanu, nr.63, jud. Constanța, și repartizarea celor 18 unități locative din clădirea C1 conform listei de priorități aprobată prin H.C.L. nr.197/03.04.2013; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Socială Sănătate, Culte și Învățământ și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 37. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.62/26.10.2012, reglementarea juridică a clădirii C2 situată în Municipiul Mangalia, str. Costache Negruzzi, nr.13A, jud. Constanța, și repartizarea celor 12 unități locative 6 din clădirea C2 conform listei de priorități aprobată prin H.C.L. nr.198/03.04.2013; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Socială Sănătate, Culte și Învățământ și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.9, bl.OD7, ap.7, jud. Constanța, având număr cadastral 110511-C4-U7, către domnul ALBU LAURENȚIU FLORIN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.7, bl.OD6, ap.14, jud. Constanța, având număr cadastral 110510-C3-U14, către domnul ALEXANDRU CONSTANTIN COSMIN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str.Ion Budai Deleanu, nr.17, bl.OD2, ap.1, jud. Constanța, având număr cadastral 110488-C2-U1, către domnul ANGHEL MARIUS; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.9, bl.OD7, ap.14, jud. Constanța, având număr cadastral 110511-C4-U14, către doamna ARSENE CARMEN GABRIELA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.19, bl.OD3, ap.11, jud. Constanța, având număr cadastral 110489-C3-U11, către domnul BALTAG TRAIAN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.9, bl.OD7, ap.10, jud. Constanța, având număr cadastral 110511-C4-U4, către domnul BANU GHEORGHIȚĂ; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.8, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-C1-U8, către doamna BRĂDEANU ANA-MARIA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.6, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-C1-U6, către domnul BURNETE COSMIN CONSTANTIN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Ion Budai Deleanu, nr.14, bl.OD2, ap.17, jud. Constanța, având număr cadastral 110488-C2-U17, către doamna CHEȘPI FIGAN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.3, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-C1-U3, către doamna CHICHIȘILĂ ALINA IRINA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.19, bl.OD3, ap.6, jud. Constanța, având număr cadastral 110489-C3-U6, către domnul CINCĂ SILVIU SORIN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.5, bl.OD5, ap.6, jud. Constanța, având număr cadastral 110509-C2-U6, către domnul CIOBANU MARIUS-CONSTANTIN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.11, bl.OD8, ap.7, jud. Constanța, având număr cadastral 110512-C5-U7, către doamna CIOCÎIA MARIA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.5, bl.OD5, ap.7, jud. Constanța, având număr cadastral 110509-C2-U7, către doamna COJOCARU SIMONA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.17, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-C1-U17, către domnul CRIȘAN RĂZVAN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Ion Budai Deleanu, nr.19, bl.OD3, ap.15, jud. Constanța, având număr cadastral 110489-C3-U15, către doamna DOBRESCU PAULA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.7, bl.OD6, ap.7, jud. Constanța, având număr cadastral 110510-C3-U7, către domnul DRAGOMIR AUREL MARIUS; 8 Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.7, bl.OD6, ap.12, jud. Constanța, având număr cadastral 110510-C3-U12, către doamna DRUȚĂ DANIELA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.5, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-C1-U5, către doamna GHERFI SIMONA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.5, bl.OD5, ap.4, jud. Constanța, având număr cadastral 110509-C2-U4, către doamna GOGONEȚU ILEANA ADRIANA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.3, bl.OD4, ap.13, jud. Constanța, având număr cadastral 110508-C1-U13, către domnul GORGOVAN MARIUS; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.3, bl.OD4, ap.15, jud. Constanța, având număr cadastral 110508-C1-U15, către doamna HAGINEAGU SEZA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 60. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.4, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-C1-U4, către doamna HANDAC GEORGIANA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 61. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD2, ap.18, jud. Constanța, având număr cadastral 110488-C2-U18, către DOMNUL ILIESCU CRISTIAN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 62. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.19, bl.OD3, ap.1, jud. Constanța, având număr cadastral 110489-C3-U15, către domnul ILIUȚĂ CIPRIAN SEBASTIAN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 63. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.5, bl.OD5, ap.10, jud. Constanța, având număr cadastral 110509-C2-U10, către doamna ISTRATE MIHAELA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 64. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.11, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-C1-U11, către domnul LEONTE ION; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 65. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str.Ion Budai Deleanu, nr.19, bl.OD3, ap.8, jud. Constanța, având număr cadastral 110489-C3-U8, către domnul LITEANU MUGUREL; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 66. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.9, bl.OD7, ap.16, jud. Constanța, având număr cadastral 110511-C4-U16, către domnul MARIN FLORIN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 67. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Ion Budai Deleanu, nr.17, bl.OD2, ap.10, jud. Constanța, având număr cadastral 110488-C2-U10, către domnul MERTICARIU NELU; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 68. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.9, bl.OD7, ap.4, jud. Constanța, având număr cadastral 110511-C4-U4, către domnul MIC GEORGE CIPRIAN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 69. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.19, bl.OD3, ap.20, jud. Constanța, având număr cadastral 110489-C3-U20, către domnul MITROI ION; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 70. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.5, bl.OD5, ap.15, jud. Constanța, având număr cadastral 110509-C2-U15, către domnul MOCANU CONSTANTIN FLORIN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 71. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.3, bl.OD4, ap.5, jud. Constanța, având număr cadastral 110508-C1-U5, către doamna MUSTAFA GABRIELA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică; 10
 72. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.3, bl.OD4, ap.1, jud. Constanța, având număr cadastral 110508-C1-U1, către domnul MUSTEA VIOREL; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 73. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.9, bl.OD7, ap.2, jud. Constanța, având număr cadastral 110511-C4-U2, către domnul NACIU ARTHUR PETRIȘOR; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 74. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.11, bl.OD8, ap.11, jud. Constanța, având număr cadastral 110512-C5-U11, către doamna NIȚU TEODORA AURA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 75. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.11, bl.OD8, ap.2, jud. Constanța, având număr cadastral 110512-C5-U2, către doamna PĂULEȚ ELISABETA DANIELA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 76. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.9, bl.OD7, ap.9, jud. Constanța, având număr cadastral 110511-C4-U9, către domnul PETRACHE CODRIN ALEXANDRU; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 77. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.6, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-C1-U18, către doamna PÎRVU ELENA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 78. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.5, bl.OD5, ap.13, jud. Constanța, având număr cadastral 110509-C2-U13, către doamna PUIU GIANINA MIRELA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 79. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.9, bl.OD7, ap.12, jud. Constanța, având număr cadastral 110511-C4-U12, către doamna PURCELEA LUMINIȚA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 80. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.3, bl.OD4, ap.9, jud. Constanța, având număr cadastral 110508-C1-U9, către doamna PUȘCAȘU TEODORA; Inițiator – Primar 11 Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 81. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.7, bl.OD6, ap.5, jud. Constanța, având număr cadastral 110510-C3-U5, către domnul RUSU VASILE CIPRIAN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 82. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.11, bl.OD8, ap.9, jud. Constanța, având număr cadastral 110512-C5-U9, către doamna SALI VILDAN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 83. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.11, bl.OD8, ap.10, jud. Constanța, având număr cadastral 110512-C5-U10, către doamna SIMIONESCU MIHAELA ALINA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 84. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.12, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-C1-U12, către domnul SPĂTARU MARIUS-ION; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 85. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.3, bl.OD4, ap.16, jud. Constanța, având număr cadastral 110508-C1-U16, către domnul STĂNESCU DOREL; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 86. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.19, bl.OD3, ap.12, jud. Constanța, având număr cadastral 110489-C3-U12, către doamna STOIAN ELENA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 87. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.11, bl.OD8, ap.3, jud. Constanța, având număr cadastral 110512-C5-U3, către doamna STOIAN MĂDĂLINA FELICIA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 88. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.19, bl.OD3, ap.9, jud. Constanța, având număr cadastral 110489-C3-U9, către domnul ȘERBAN GHEORGHE; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 89. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.19, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-C1-U19, către domnul ȘTIRBAN CIPRIAN GRIGORE; 12 Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 90. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str.Ion Budai Deleanu, nr.17, bl.OD2, ap.5, jud. Constanța, având număr cadastral 110488-C2-U5, către domnul TAGARICI DANIEL MARIAN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 91. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.7, bl.OD6, ap.1, jud. Constanța, având număr cadastral 110510-C3-U1, către domnul TEODORESCU CRISTINEL; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 92. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.5, bl.OD5, ap.16, jud. Constanța, având număr cadastral 110509-C2-U16, către domnul TOADER MARIAN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 93. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Ion Budai Deleanu, nr.17, bl.OD2, ap.19, jud. Constanța, având număr cadastral 110488-C2-U19, către domnul TOTOI GHEORGHE; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 94. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str.Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.14, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-C1-U14, către domnul TRIFU FLORIAN LYLY; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 95. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.9, bl.OD7, ap.6, jud. Constanța, având număr cadastral 110511-C4-U6, către doamna TUDOSE NICOLETA-DELIA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 96. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative ANL situată în Mun. Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.19, bl.OD3, ap.10, jud. Constanța, având număr cadastral 110489-C3-U10, către domnul TUDUSCIUC GABRIEL; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 97. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str.Ion Budai Deleanu, nr.17, bl.OD2, ap.4, jud. Constanța, având număr cadastral 110488-C2-U4, către domnul ȚIPLEA PETRU; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 98. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.3, bl.OD4, ap.8, jud. Constanța, având număr cadastral 110508-C1-U8, către doamna VĂDUVA DOMNICA; 13 Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 99. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.3, bl.OD4, ap.11, jud. Constanța, având număr cadastral 110508-C1-U11, către domnul VLASE MARIUS; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 100. 100.Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.5, bl.OD5, ap.3, jud. Constanța, având număr cadastral 110509-C2-U3, către doamna ANGHEL MIRELA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 101. 101.Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.5, bl.OD5, ap.5, jud. Constanța, având număr cadastral 110509-C2-U5, către domnul BĂNCEANU MIHAIL; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 1. Diverse.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.