Primarul Municipiului Mangalia, Radu Cristian, a convocat consilierii locali la o şedinţă ordinară, care va avea loc joi, 9 august, începând cu orele 16.00, in sala de Sedinte din cadrul Primariei, avand urmatoarea ORDINE DE ZI:

 1. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţei ordinare din data de 08.06.2018, al şedinţei de îndată din data de 20.06.2018, al şedinţei de îndată din data de 18.07.2018;
 2. Proiect de hotărâre privind încadrarea în categoria funcţională de străzi a unui bun imobil aflat pe raza unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Mangalia;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea domeniului public al U.A.T Mangalia – drumul comunal DC8;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea domeniului public al U.A.T. Mangalia – teren proiect extindere Şcoala Nr. 5 Mangalia;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mangalia, precum şi actualizarea şi completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al UAT Mangalia;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mangalia, precum şi actualizarea şi completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al UAT Mangalia;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului Local Mangalia cu privire la rectificarea cadastrului terenului în suprafaţă de 46947mp situat în Municipiul Mangalia, Staţiunea Venus, Gala Galaction, Nr. IA, jud. Constanţa

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre aprobarea modificării datei evenimentului” Festivitatea de aniversare a 10 ani de la reabilitarea Moscheii Esmahan Sultan”, ce face parte din programul de evenimente aprobat pentru anul 2018 prin H.C.L nr. 52/04.05.2018 privind “completarea şi modificarea H.C.L nr. 173 din 20.12.2017 privind aprobarea programului de evenimente propuse pentru anul 2018 şi completată prin H.C.L. nr. 12 din 28.02.2018”;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Municipal Mangalia;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de inventar şi a listelor bunurilor propuse pentru scoaterea din funcţiune (inclusiv prin dezmembrare), valorificare şi/sau casare, după caz, aparţinând domeniului public/privat al municipiului Mangalia şi aflate în gestiune delegată prin concesionare sau în administrare la S.C. Goldterm Mangalia S.A., aferente anului 2017;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului provizoriu în Consiliul de Administraţie al S.C. Goldterm Mangalia SA;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea criteriilor de acces la locuinţele de în regim de închiriere aprobate prin H.C.L. nr. 86/24.07.2011 modificată şi completată prin H.C.L. nr. 37/22.09.2016 şi H.C.L. nr. 21/30.03.2017;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea în folosinţă gratuită a spaţiului situat în municipiul Mangalia, staţiunea Neptun, Str. Aleea Steagurilor, Nr. 5, Bl. CIO, Jud. Constanţa, în suprafaţă de 16,50mp către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre privind mutarea domnului Ghelbere Claudiu de Ia cam. 109 situată în Mangalia, str. M.I. Dobrogeanu, nr. 77, bl. GOLD, 1, jud. Constanţa la cam. 410 situată în Mangalia, str. M.I. Dobrogeanu, nr. 77, bl. GOLD, et. 4, jud. Constanţa;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr. 18129/19.09.2000 încheiat cu S.C. Venus Star R.L.;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre privind denunţarea unilaterală a contractului de concesiune nr. 31147 din 13.12.2001 încheiat cu S.C. Progresiv Activ S.R.L.;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre privind denunţarea unilaterală a contractului de concesiune nr. 85/18.07.2006 încheiat cu Barbu Elena şi Ruger Walter Rainer;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preempţiune cu privire Ia vânzarea unor bunuri aflate în proprietatea S.C. Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră SA.;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 498mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Oituz, nr. 50B, judeţul Constanţa – beneficiar S.C. Electro-Met Construct R.L.;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 395mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Olteniei, Nr. 5, jud. Constanţa – beneficiari Ciobanu Alexandru şi Ciobanu Lenuţa;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 146mp situat în Municipiul Mangalia, str. Gheorghe Neţoi, Nr. 38, Lot. 2, judeţul Constanţa – beneficiar Ibram Oltean;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, nr. 60 – beneficiar Todescu Floarea;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, nr. 6 – beneficiari Apostol Emil şi Apostol Ionela-Elena;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, nr. 8 – beneficiar Olteniceanu Daniel – Valentin;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, nr. 10 – beneficiar Olteniceanu Daniel -Valentin;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, nr. 34 – beneficiar Vreme Antonie;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, nr. 4 – beneficiar Ionescu Elena-Gabriela;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, nr. 24 – beneficiar Călin Ionela;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, nr. 30 – beneficiar Hanganu Emanoil;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, nr. 64 – beneficiar Hriţcu Vasile;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, nr. 72 – beneficiar Aldea Costel-Sofian;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, nr. 40 – beneficiar Bădic Ştefan-Gabriel;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, nr. 42 – beneficiar Bădic Ştefan-Gabriel;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, nr.26, jud. Constanţa, către Petrescu Angela;

Iniţiator – Primar

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 70mp situat în Municipiului Mangalia, Str. Vânătorilor, Nr. 2A-extindere, Jud. Constanţa, către S.C. Massaro Trans R.L.;

Iniţiator – Primar

  1. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului Local Mangalia pentru intervenirea asupra domeniului public al municipiului Mangalia în vederea racordării la reţeaua de distribuţie a energiei electrice a imobilului situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr. 34, Jud. Constanţa prin pozarea în subteran pe o lungime de 41 ml a unui cablu de 0,4kv de către S.C Enel Distribuţie Dobrogea SA prin Vreme Antonie;

   Iniţiator – Primar

  2. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului Local Mangalia pentru intervenirea asupra domeniului public al municipiului Mangalia în vederea racordării la reţeaua de distribuţie a energiei electrice a imobilului situat în Municipiul Mangalia, Str. Gheorghe Neţoi, Nr. 14A, jud. Constanţa prin pozarea în subteran pe o suprafaţă de 20 mp a unui cablu de 0,4Kv de către S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A. prin Dobre Maria;

   Iniţiator – Primar

   1. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului Local Mangalia pentru intervenirea asupra domeniului public al municipiului Mangalia în vederea racordării la reţeaua de distribuţie a energiei electrice a imobilului situat în Municipiul Mangalia, Str. Augustin Buzura, 2G, Jud. Constanţa, de către S.C. Enel Distribuţie Dobrogea SA prin Bran Lăcrămioara- Florentina;

Iniţiator – Primar

   1. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului Local Mangalia pentru intervenirea asupra domeniului public al municipiului Mangalia în vederea racordării la reţeaua de alimentare cu apă a imobilului situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr. 28, Jud. Constanţa, de către S.C. RAJA A. Constanţa prin Dumitru Georgeta;

Iniţiator – Primar

   1. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului Local Mangalia pentru intervenirea asupra domeniului public al municipiului Mangalia în vederea racordării la reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare a imobilului situat în Municipiul Mangalia, Str. Oituz, Nr. 32, Jud. Constanţa, de către S.C. RAJA A. Constanţa prin Ţurcănaşu Valentin;

Iniţiator – Primar

   1. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului Local Mangalia pentru intervenirea asupra domeniului public al municipiului Mangalia în vederea refacerii branşamentului la conducta [existentă] de distribuţie apă situat în Municipiul Mangalia, Str. Vasile Alecsandri, Nr. 11, Jud. Constanţa, de către S.C. RAJA A. Constanţa prin Dragu Paul-Daniel;

Iniţiator – Primar

   1. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului Local Mangalia pentru intervenirea asupra domeniului public al municipiului Mangalia în vederea racordării la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale a imobilului situat în Municipiul Mangalia, Str. Delfinului, Nr.2, Jud. Constanţa, în suprafaţă de 69mp, beneficiar Tanef Leila;

Iniţiator – Primar

   1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura intervenirii asupra reţelelor tehnico-edilitare situate pe domeniul public/privat al Municipiului Mangalia;

Iniţiator – Primar

   1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a “Bazelor sportive din Municipiul Mangalia”;

Iniţiator – Primar

   1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi Regulamentul de urbanism aferent pentru parcela A276/1, în suprafaţă de 63.000mp, în vederea “înfiinţării unei Ferme de Reproducere Suine şi Creşterea Tineretului Porcin”, beneficiar S.C. Venus Piglets R.L.;

Iniţiator – Primar

   1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică în Municipiul Mangalia, staţiunea Saturn, Str. Greenport, Nr. 46, jud. Constanţa;

Iniţiator – Primar

   1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică în Municipiul Mangalia, staţiunea Neptun-Olimp, Aleea Steagurilor, nr. 7A, jud. Constanţa;

Iniţiator – Primar

   1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică în Municipiul Mangalia, staţiunea Jupiter, Gala Galaction, nr. 27A, jud. Constanţa;

Iniţiator – Primar

  1. Diverse

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.