Vă facem cunoscut faptul că Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, nr. 108, selecţionează candidaţi, pentru sesiunea de admitere 2012, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, la arma ,,Jandarmi’’, astfel:

– Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie, arma Jandarmi, învăţământ de zi – total 45 locuri din care 40 pentru bărbaţi, 3 pentu femei, 1 pentru cetăţenii de etnie rromă şi 1 pentru cetăţenii de etnie maghiară;

– Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, învăţământ de zi – total 56 locuri, din care 45 pentru bărbaţi, 5  pentru femei şi 6 la S.P.P.

-Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni, învăţământ de zi – total 50 de locuri, din care 45 pentru bărbaţi şi 5  pentru femei.

            Totodată, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa selecţionează candidaţi, pentru sesiunea de admitere 2012, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, pe locurile M.A.I., astfel:

– Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov – Managementul traficului aerian (aviaţie nenaviganţi) – 12 locuri pentru bărbaţi;

-Academia Forţelor Terestre “ Nicolae Bălcescu” Sibiu – Ştiinţe militare şi informaţii – specialitatea management economico – financiar, Finanţe contabilitate  învăţământ de zi – 2  locuri pentru bărbaţi;

-Academia Tehnică Militară Bucureşti – 4 locuri pentru bărbaţi:

•           2 locuri la Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare – specialitatea inginerie electronică şi telecomunicaţii „transmisiuni”;

•           2 locuri la Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament – specialitatea „construcţii şi fortificaţii”;

Înscrierea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile de învăţământ superior al M.A.I. şi M.Ap.N pe locurile M.A.I. se realizează până la data de 22.06.2012, ora 14.00 , iar pentru instituţiile de învăţământ postliceal până la data de 10.08.2012, ora 16.00.

Pentru a putea participa la concursurile de admitere în instituţiile pentru formarea personalului Jandarmeriei Române— curs de zi —candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a)         Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)         Să cunoască limba română scris şi vorbit;

c)         Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d)         Să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;

e)         Să aibă vârsta cuprinsă între 18 – 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;

f)          Să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (pot participa la concurs şi elevii claselor a XII-a, cu condiţia să absolve liceul cu diploma de bacalaureat în sesiunea iunie 2012);

g)         Să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h)        Să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i)          Să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

j)          Să fi obţinut la purtare în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 08.00.;

k)         Să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

l)          Să aibă înălţimea minimă de 1.70 m bărbaţii şi 1.65 m femeile;

Derogări de la condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite la art. 20 şi 21 din O.M.I.R.A. nr. 665/2008 privind unele activităţi de resurse umane în unităţile M.A.I.,  publicat în Monitorul Oficial nr. 833/11.12.2008, NU SE ADMIT.

Candidaţii de etnii vor prezenta o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, iar pentru cei de etnie maghiară se va face exclusiv pentru cei care au absolvit liceul cu limba de predare maghiară.

Susţinerea examenelor la instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I. va avea loc în perioada 23-31.07.2012, iar susţinerea examenelor la şcolile postliceale ale M.A.I. se desfăşoară în perioada 08-.18.09.2012.

Dosarul de candidat cuprinde urmãtoarele documente:

a)         Fişa de înscriere

b)         Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi de acceptare a condiţiilor de recrutare

c)         Angajamentul

d)         Diploma de bacalaureat (copie legalizată) pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţa în original care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat pentru candidaţii care au absolvit în anul 2012

e)         Foaia matricolă (copie legalizată)

f)          Fişa medicală în original (completată şi încheiată)

g)         Certificat de naştere (copie legalizată)

h)        Copii ale: actului de identitate (C.I./B.I.), livretului militar, carnetului de muncă al candidatului, certificatului de căsătorie, certificatului de naştere pentru soţ/soţie şi fiecare copil

i)          Autobiografia

j)          Tabelul nominal cu rudele candidatului

k)         Certificatul de cazier judiciar pentru candidat

l)          Caracterizarea de la ultimul loc de muncă/unitate militară/şcoală (va cuprinde obligatoriu media generală la purtare, calculată pentru cei patru ani de studii liceale)

m)        Trei fotografii color 3/4 cm;

n)        Două fotografii color 9/12 cm.

 

Dosarele de candidat în volum complet se vor depune la sediul I.J.J. Constanţa, compartimentul Resurse Umane pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I. şi M.Ap.N. pe locurile M.A.I. până la data de 25.06.2012, ora 12.00, iar pentru şcolile postliceale ale M.A.I. până la data de 23.08.2012, ora 12.00.

Pentu informaţii suplimentare despre înscrierea la instituţiile militare de învăţământ se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, nr. 108, tel. 0241/618969 int. 24557 sau 24586.

 

INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.