Colegiul Economic Mangalia a câștigat finanțarea proiectului de mobilitate Eramus+, “Skills and professional competence  in gastronomy depth by European placement” (Abilități și competențe profesionale în gastronomie, aprofundate prin plasament european) înregistrat cu nr. 2016-1-RO01-KA102-024203, perioada de implementare fiind mai-iunie 2017.

În urma derulării stagiului de 3 săptămâni, se va  asigura formarea viitorilor absolvenţi de liceu tehnologic în directă legătură cu cerinţele de pe piaţa forţei de muncă din domeniul alimentației si turismului. Prin efectuarea stagiilor de pregătire practică în întreprinderi de specialitate din cele mai puternice industrii de turism din Europa și din lume – Spania și Cipru, ne vom îndeplini principala ţintă strategică din Planul de Acțiune al Școlii – corelarea pregătirii profesionale a absolvenţilor cu cerinţele pieţei muncii. Vom crea astfel un model de abordare a formării iniţiale de specialitate, cu rol multiplicator şi formator pentru viitoarele generaţii de absolvenţi.

La acest proiect vor participa  32  elevi, 18 din clasa a X-a (ciclul inferior al liceului), filieră tehnologică, domeniul de pregătire generală-alimentație  și 14 elevi din clasa a XI – a (ciclul superior al liceului) calificarea Organizator banqueting.

Organizațiile intermediare sunt: Mobilitate Proiecte Europene Granada (o organizaţie de formare  privată care  furnizează  în principal activități de formare profesională) și Organization for Promotion of European Issues, un ONG din regiunea Paphos, care acordă o atenție deosebită problemelor de educație, cultură și tineret. Stagiile de pregătire practică se vor desfășura în unități hoteliere partenere ale organizațiilor intermediare, cu care au fost încheiate contracte de colaborare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.