Având în vedere art. 4, art.5 şi art. 6 din Anexa nr. 3 din HOTĂRÂREA nr. 25 din 18.05.2020 privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate pe durata pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, emisă de COMITETUL NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, coroborat cu art. 9, pct. 3,  din Anexa nr. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 394 din 18.05.2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19 , vă facem cunoscut modul de lucru în cadrul  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mangalia, după cum urmează:

Pe linie de Evidenţa Persoanelor:

În perioada stării de alertă cetăţenii vor fi primiţi în ghiseul de lucru cu publicul pentru depunerea documentelor numai pe baza de programare on-line pe site-ul: buletine.mangalia.ro.

Eliberarea actelor de identitate se va face fără programare.

Accesul în sediul SPCLEP Mangalia va fi permis doar persoanelor care au nasul şi gura acoperite, cu respectarea păstrării distanţei de 2 m.
Totodată, dorim să vă aducem la cunostinţă că începând cu data de 25.05.2020, programul de lucru cu publicul va fi modificat la S.P.C.L.E.P. Mangalia, astfel:
DEPUNERE DOCUMENTE ELIBERĂRI DOCUMENTE
LUNI 0830 – 1430 1430 – 1630
MARŢI 0830 – 1430 1430 – 1630
MIERCURI 1030– 1600 0830 – 1030
JOI 0830 – 1800 1630 – 1830
VINERI 0830 – 1130 1130 – 1430

De asemenea, vă reamintim dispoziţiile art. 45 din OUG nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative:

Art. 45.

(1) În măsura în care prezentul capitol nu prevede altfel, valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice se menține pe toată durata stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

(2) Termenul de valabilitate prevăzut la alin. (1) se menține și pentru actele de identitate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al căror termen de valabilitate a expirat înainte cu cel mult 15 zile de la instituirea stării de urgență potrivit Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.

Pe linie de Stare Civilă:

Înregistrarea naşterilor si a deceselor se va face cu respectarea dispoziţiilor art. 57, art. 58 şi art. 59 din OUG nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, astfel :

Art. 57. –Pe durata stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și pentru o perioadă de 6 luni de la data încetării acestei stări, instituțiile și autoritățile publice care, în exercitarea competențelor prevăzute de legislația specifică, solicită prezentarea certificatelor de stare civilă, în original și/sau fotocopii, sunt obligate să accepte extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă transmise în format electronic de către serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau de oficiul de stare civilă din cadrul primăriilor unităților administrativ- teritoriale unde nu funcționează serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor.

Art. 58. –(1) Pe durata stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și pentru o perioadă de 6 luni de la data încetării acestei stări, documentele primare care stau la baza înregistrării actelor de naștere și de deces se transmit de emitenți la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor/oficiul de stare civilă competent, prin fax sau prin intermediul mijloacelor electronice administrate de autorități ale statului român.

(2) În termen de cel mult 90 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), instituțiile, autoritățile publice și persoanele fizice sunt obligate să efectueze demersuri pentru depunerea documentelor primare care stau la baza înregistrării actelor de naștere și de deces prevăzute de lege, în original, la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor/oficiul de stare civilă care a înregistrat actul de stare civilă.

Art. 59. –Pe durata stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și pentru o perioadă de 6 luni de la data încetării acestei stări, termenul de declarare a decesului este de 3 zile calendaristice de la încetarea din viață a persoanei, iar în situația decesului intervenit din cauze violente, termenul de 3 zile pentru declararea decesului se calculează de la data eliberării certificatului medical constatator al decesului.

De asemenea, dorim să vă informăm că începând cu data de 25.05.2020, se vor oficia căsătorii, numai cu programare on line pe site-ul: starecivila.mangalia.ro.

Declaraţia de căsătorie şi documentele prevăzute de lege se vor transmite on-line, pe următoarea adresă de e-mail: starecivila@primaria.mangalia.ro.

Data depunerii declaraţiei de căsătorie este data transmiterii on-line a declaraţiei, data de la care se calculează termenul legal de oficiere a căsătoriei.

Documentele în original vor fi prezentate cu ocazia oficierii căsătoriei, data la care se va semna declaraţia de căsătorie în faţa ofiţerului de stare civilă.

Cu ocazia oficierii căsătoriei se va avea în vedere respectarea prevederilor art. 1, lit. 6 din Anexa nr. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 394 din 18.05.2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19,  respectiv, prezenţa a maxim 8 persoane la oficiere, dotate cu măşti de protecţie.

Pentru orice altă solicitare (eliberarea de duplicate de certificate de naştere, căsătorie, deces, anexa 9, etc.  ) pentru care se va face dovada că reprezintă o urgenţă, vă puteţi adresa Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor – Compartimentul Starea Civilă, în timpul programului cu publicul, astfel:

DEPUNERE DOCUMENTE ELIBERĂRI DOCUMENTE
LUNI 0830 – 1130 1400 – 1630
MARŢI 0830 – 1130 1400 – 1630
MIERCURI 0830– 1130 1400 – 1630
JOI 0830 – 1230 1500 – 1830
VINERI 1130 – 1230 0830 – 1130

Cele mai sus menţionate sunt măsuri de prevenţie contra răspândirii virusului Covid – 19 şi vor fi aplicate pe perioada menţinerii stării de alertă şi pot fi modificate pe parcursul emiterii unor noi acte normative.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.