În perioada  04  –  22 IULIE 2016 se vor distribui ajutoarele POAD 2015, pentru toţi beneficiarii prevăzuţi în art. 3 alin 1, lit.  a – h din H.G nr.799/2014 privind implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate cu modificările şi completările ulterioare:

  1. familiile şi persoanele singure beneficiare de venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 cu modificările şi completările ulterioare;
  3. şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de până la 450 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă;
  4. pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv;
  5. pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizaţiei sociale al căror venit este de până la 450 lei/lună inclusiv;
  6. persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, ale căror cuantum cumulat este de până la 450 lei/lună inclusiv;
  7. persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private;
  8. persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, şi nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la lit. a)-g), stabilite prin dispoziţie a primarului.

Beneficiarii  pot ridica ajutoarele alimentare de la  CANTINA SOCIALĂ – incinta LICEULUI “ION BĂNESCU”, str. Negru Vodă, în intervalul orar  9.00 – 16.00  după următoarea planificare:

PROGRAM DE DISTRIBUIRE

LITERA PLANIFICAREA RIDICARE AJUTOARE
 A – B – C LUNI

04.07.2016      şi      11.07.2016

 D – E – F – G – H – I – J –  K/L MARŢI

05.07.2016     şi     12.07.2016

 M – N – O – P MIERCURI

06.07.2016     şi     13.07.2016

 R – S – T-  U – W – Z JOI

07.07.2016     şi     14.07.2016

 TOATE   LITERELE VINERI

08.07.2015     şi     15.07.2015

 

Fiecare beneficiar va primi 2 (două) cutii de carton  cu conţinut identic, inscripţionate cu siglele Guvernului României şi ale Uniunii Europene.

Fiecare cutie conţine:

                Produs        Ambalare Număr                          Greutate
Făină albă de grâu pungă    1 kg 1 1,000
Mălai pungă    1 kg 2 2,000
Paste făinoase pungă    400 g 1 0,400
Ulei sticlă din plastic 1 l 2 2,000
Zahăr pungă de 1 kg 1 1.000
Conservă carne vită cutie de 300 g 1 0,300
Conservă pateu de ficat de porc cutie de 200 g 1 0,200
Orez pungă    1 kg 1 1,000
Conservă de pastă de tomate Cutie     400 g 1 0,400
Fasole boabe pungă de 500g 1 0,500
    TOTAL  PRODUSE 12   8,800

Pentru ridicarea alimentelor, persoanele trebuie să prezinte cartea de identitate în original. Ţinând cont de programul prelungit de distribuţie şi de numărul mare de beneficiari din municipiul Mangalia, facem apel la aceştia să se prezinte la sediul de distribuire cu calm, fără a se crea situaţii neplăcute asigurându-i pe toţi beneficiarii vor primi ajutoarele cuvenite.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.