Consiliului Local al Municipiului Mangalia este convocat în ședința publică extraordinară, convocată de îndată, în data de 27.10.2023 la ora 12:00, care se va desfășura prin mijloacele electronice – platformă online de videoconferințe, având următoarele proiecte pe ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului pentru următoarele 3 luni;

2. Proiect de hotărâre privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția de fructe și legume proaspete, de lapte și produse lactate și de produse de panificație și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul Municipiului Mangalia;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Maia, județul Ialomița la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Apă-Canal” Constanța;

4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea S.C. E-Distributie Dobrogea S.A. asupra terenului în suprafață de 55mp, str. Oituz Lot1/1, cartier Dobrogea 2, nr. cadastral 113348, (pentru amplasare FDCP, linii electrice subterane de joasă tensiune, CS), aparținând domeniul privat al Municipiului Mangalia, jud. Constanța;

5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea S.C. E-Distributie Dobrogea S.A. asupra terenului în suprafață de 23mp, str. M.I.Doborgeanu, nr.63R, nr. cadastral 110979, (pentru amplasare firide FDCP și CS), aparținând domeniul privat al Municipiului Mangalia, jud. Constanța;

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea S.C. E-Distributie Dobrogea S.A. asupra terenurilor în suprafață totală de 41.25mp, ( str. Energiei, nr.cadastral 112881, 34,65mp pentru PTAb, 3,3mp pentru stâlp MT tip 12G/31 și str. Metalurgiei, nr. cadastral 112888 – 3.3mp pentru stâlp MT tip 12G/31), aparținând domeniul public al Municipiului Mangalia, jud. Constanța;

7. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția „Proiectului Protecția și reabilitarea litoralului românesc al Mării Negre în zona Balta Mangalia-Venus-Aurora” implementat de către Vad Oord Dredging and Marine Contractors BV Rotterdam, a unui imobil-teren în suprafață de 5154 mp;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între MUNICIPIUL MANGALIA şi VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS B.V. ROTTERDAMSUCURSALA CONSTANȚA cu sediul social în Municipiul Constanța, str. Decebal nr.50-52, județul Constanța;

9. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Mangalia a sponsorizării efectuată de Van Oord Dredging and Marine Contractors BV Rotterdam, sucursala Constanța, cu sediul în Municpiul Constanța, str. Decebal, nr. 50-52, Județul Constanța

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.