Ședința ordinară a Consiliului Local Mangalia

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 28.03.2023

1. Aprobarea proceselor-verbale ale ședinței extraordinare, convocată de îndată, din data de 21.12.2022, al ședinței ordinare din data de 28.12.2022, al ședinței extraordinare, convocată de îndată, din data de 27.01.2023, al ședinței extraordinare din data de 30.01.2023, al ședinței ordinare din data de 01.02.2023, al ședinței extraordinare, convocată de îndată, din data de 28.02.2023, al ședinței extraordinare, convocată de îndată, din data de 07.03.2023 și al ședinței extraordinare, convocată de îndată, din data de 13.03.2023; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2023; 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilități constând în scutirea impozitului pe clădiri și teren Fundației de Servicii Islamice din România pentru anii 2023 – 2024; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.190/14.09.2022 privind instituirea taxei speciale de stațiuni în Municipiul Mangalia și a Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de stațiune pentru anul 2023; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.327/09.11.2022 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2022 – 2023, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Mangalia;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statelor de funcții ale aparatului de specialitate ale S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Administrarea Parcului Industrial Mangalia S.R.L. pentru anul financiar 2023;    

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Goldterm Mangalia S.A. pentru anul financiar 2023; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru eliberarea avizului de amplasament de către operatorul de servicii comunitare de utilități publice S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.; 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.315/23.12.2020 privind desemnarea a 2 reprezentanți al Consiliului Local Mangalia în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Mangalia;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Municipiul Mangalia privind furnizarea de echipamente și operaționalizarea infrastructurii instalate pentru asigurarea activităților de digitalizare a documentelor din cadrul dosarelor beneficiarilor de servicii sociale; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Municipiul Mangalia privind activități de digitalizare a documentelor din cadrul dosarelor beneficiarilor de servicii sociale;  Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Socială, Sănătate, Culte și Învățământ și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică, 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Căminului de Bătrâni Mangalia;  Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Socială, Sănătate, Culte și Învățământ și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică; 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.199/13.12.2021 privind aprobarea documentației tehnice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, Municipiul Mangalia, jud. Constanța” în vederea participării la ”Programul privind Cresterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat (rest de executat): ”Reabilitare trotuare în Municipiul Mangalia – lot 1”; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (faza D.T.A.D.) și a indicatorilor tenico-economici aferente proiectului: ”DESFIINȚARE CONSTRUCȚII LOCUINȚA UNIFAMILIALĂ ȘI DOUĂ ANEXE – STRADA PELEȘ, NR.2A” municipiul Mangalia;

18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.68 din 24.03.2022 privind actualizarea nomenclatorului stradal al Municipiului Mangalia, jud. Constanța; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Mangalia; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, situate în municipiul Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu nr.15, nr.17 și nr.19 și str. Dimitrie Cantemir nr.3, nr.5, nr.7, nr.9 și nr.11;    

21. Proiect de hotărâre privind majorarea suprafeței de teren ce face obiectul contractului de închiriere nr. 3835 din 23.07.2009, beneficiar fiind NABY ESTIVAL MARITIMO S.R.L.;    

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unui spațiu situat în Municipiul Mangalia, str.Mihai Viteazu, nr.55, bl.V2, et. parter, ap.1, jud. Constanța, în vedere desfășurării de activități medicale, către societatea GMD MEDICAL TRANS S.R.L.; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a terenului în suprafață de 250mp din acte (166mp din măsurători), situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, str. Nicolae Iorga, nr. 12B, jud. Constanța, către Drumcea Gabriel și Drumcea Lori;

24. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 620mp, situat în Municipiul Mangalia, str. Gala Galaction, nr. 38C, jud. Constanța, beneficiar fiind S.C. MERIDA PLUS S.R.L.; 

25. Proiect de hotărâre privind vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, str. Ernest Juvara, nr. 76, jud. Constanța

26. Proiect de hotărâre privind vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, str. Ernest Juvara, nr. 94, jud. Constanța; 

27. Proiect de hotărâre privind vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, str. Ernest Juvara, nr. 18, jud. Constanța;   

28. Proiect de hotărâre privind vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, str. Ernest Juvara, nr. 78, jud. Constanța; 

29. Proiect de hotărâre privind vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, str. Ernest Juvara, nr. 36, jud. Constanța;    

30. Proiect de hotărâre privind vânzării terenului în suprafață de 76mp situat în Municipiul Mangalia, str. Negru Vodă, nr. 4A, jud. Constanța;    

31. Proiect de hotărâre privind vânzării terenului în suprafață de 80mp situat în Municipiul Mangalia, str. Mihai Viteazu, nr. 53B, jud. Constanța; 

32. Proiect de hotărâre privind vânzării terenului în suprafață de 1344 situat în Municipiul Mangalia, str.Matei Basarab, nr. 55V, jud. Constanța; 

33. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 5847mp situat în Olimp, str. Trandafirilor, nr.30B, jud. Constanța în vederea edificării unei parcări; 

34. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unor terenuri (17 loturi) situate în Municipiul Mangalia, strada Augustin Buzura, strada Ion Jalea și strada Metalurgiei, județul Constanța, aparținând domeniului privat al U.A.T. Municipiul Mangalia; 

 35. Diverse.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.