Ședința ordinară a Consiliului Local Mangalia din data de 01.02.2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI
A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 01.02.2023

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2022, trimestrul IV;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al deficitului secțiunii de funcționare aferent anului 2022;
 3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local, bugetului creditului intern si al bugetelor instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aferent anului 2023;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2023;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale constând în impozite și taxe locale, restante la data de 01 aprilie 2023, datorate bugetului de către persoanele fizice ce au calitatea de contribuabili la bugetul local al Municipiului Mangalia;
 6. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar – contabile a U.A.T. Mangalia în vederea scăderii debitelor datorate de persoanele juridice, radiate din evidența Registrului Comerțului;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular, pe teritoriul administrativ al municipiului Mangalia, în anul școlar 2023 – 2024;
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.328/09.11.2022 privind acordarea unor ajutoare financiare pentru preșcolarii și elevii domiciliați în Municipiul Mangalia, zonele Barieră, Herghelie, IA Fruviileg, Zootehnie;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local stabilit pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de venit minim garantat pentru anul 2023;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local stabilit pentru persoanele obligate să presteze muncă în folosul comunității de către instanțele de judecată și Serviciile de probațiune și persoanele care au copii în plasament;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării de cheltuieli peste limitata de 1/12 din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat în anul 2022 pentru S.C. Goldterm Mangalia S.A.;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării fondului de salarii al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru anul 2023;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Cultură și Sport Mangalia, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Mangalia;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Statului și Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apă – Canal Constanța”;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent proiectului ”CONSTRUIRE D+P+7E APARTAMENTE DE VACANȚĂ” Adresa: Mun. Mangalia, Stațiunea Jupiter, str. Gala Galaction, nr.1B, jud. Constanța, Beneficiar S.C. CONST MEDIA SERVICES S.R.L.;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului Pastoral al Unității Administrativ Teritoriale Mangalia, Jud. Constanța;
 17. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al Direcției Cultură și Sport Mangalia, din subordinea Consiliului Local Mangalia, asupra imobilului Grădina de Spectacol Cinematografic Venus, în suprafață de 1488mp din acte (1453mp din măsurători) situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, str. Iuliu Maniu, nr.5, jud. Constanța;
 18. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al Direcției Cultură și Sport Mangalia, din subordinea Consiliului Local Mangalia, asupra imobilului Teren Stadion Neptun, în suprafață de 15219mp, situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str. Plopilor, nr.2, jud. Constanța;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Direcția Cultură și Sport Mangalia din subordinea Consiliului Local Mangalia a terenului în suprafață de 2700mp din măsurători (3404mp din acte) situat în Municipiul Mangalia, șos.Constanței, nr.14B, Parc Arheologic, jud. Constanța, reprezentând obiectiv istoric ”Zidul de incintă al cetății Callatis (latura de nord – tronson vest)”;
 20. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr.3306 din 02.12.2019, în folosință gratuită ”Asociației Centrul de Formare și Perfecționare Vocal-Instrumentală Mangalia – Corul de Copii Callatis Mangalia”;
 21. Proiect de hotărâre privind actualizarea H.C.L. nr.318/18.12.2019 privind aprobarea vânzării locuințelor pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu nr.15, nr.17 și nr.19 și Str. Dimitrie Cantemir nr.3, nr.5, nr.7, nr.9 și nr.11, cu modificările și completările ulterioare;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Municipiul Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.9, bl.OD7, ap.9, jud. Constanța, având număr cadastral 110511-C4-U9, către doamna PETRACHE CRISTINA NICOLETA și încetarea aplicabilității H.C.L. nr.135/30.04.2020;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Municipiul Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.3, bl.OD4, ap.12, jud. Constanța, având număr cadastral 110508-C1-U12, către doamna POPÂRȚAC ANCUȚA MARIOARA;
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 34mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, str. Brindisi, nr.20 – extindere, jud. Constanța;
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 51mp situat în Municipiul Mangalia, șos Constanței, nr.56, jud. Constanța;
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 590mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, str. Gala Galaction, nr.17A, lot 2, jud. Constanța;
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor terenuri (21 loturi) situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, Str. Gala Galaction, nr.1A, jud. Constanța, domeniului privat al U.A.T. Municipiul Mangalia;
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor terenuri (22 loturi) situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, Str. Gala Galaction, nr.1A, jud. Constanța, domeniului privat al U.A.T. Municipiul Mangalia;
 29. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al U.A.T. Municipiul Mangalia a imobilului teren situat în Municipiul Mangalia, str. I.C. Brătianu, nr.1, jud. Constanța și declararea acestuia ca fiind de uz și interes public local;
 30. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mangalia, precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Municipiul Mangalia;
 31. Diverse

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.