Ședința ordinară a Consiliului Local Mangalia – 31.08.2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 31.08.2023

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2023, trimestrul I;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2023, trimestrul II;
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2023;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru anul financiar 2023;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Auditului Termoenergetic Complex pentru activitățile de producere, transport și distribuție a energiei termice ale S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A., pentru anul 2022, documentație ce cuprinde Auditul Energetic, Bilanțul Energetic și Pierderile Tehnologice;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de delegare a gestiunii activităților de sortare, tratare mecano-biologică, compostare și depozitare a deșeurilor municipale din U.A.T. Municipiul Mangalia, judetul Constanta, fără punerea la dispoziție a infrastructurii, nr.22849/23.03.2023, încheiat cu Iridex Group Salubrizare S.R.L.;
 7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local persoanelor cu domiciliul stabil în Muncipiul Mangalia, pentru încălzirea locuinței cu energie termică din sistemul centralizat, pentru sezonul rece 2023-2024;
 8. Proiect de hotărâre privind actualizarea redevențelor pentru cabinetele medicale, conform H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Municipiul Mangalia în vederea scăderii debitelor prescrise, datorate de persoanele fizice și juridice;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințe, a listei solicitanților care nu au acces la locuințe și a listei de priorități pentru locuințele destinate închirierii în mod exclusiv specialiștilor din sănătate, în Municipiul Mangalia;
 11. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor sociale conform Listei de priorități pentru anul 2022 aprobată prin H.C.L. nr. 118/29.06.2023;
 12. Proiect de hotărâre privind realizarea unui schimb de locuințe între locuința situată în Municipiul Mangalia, str. M.I. Dobrogianu, nr. 77, bl. Gold, etaj 4, ap. 408, jud. Constanța, deținută de domnul Ispas Mugurel Florin cu o locuință vacantă;
 13. Proiect de hotărâre privind realizarea unui schimb de locuințe între locuința situată în Municipiul Mangalia, str. M.I. Dobrogeanu, nr. 77, bl. Gold, etaj 1, ap. 110, jud. Constanța, deținută de domnul Florea Claudiu cu o locuință vacantă;
 14. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de analiză și soluționare a cererilor de atribuire și soluționare a contestațiilor privind analiza solicitărilor și a modului de atribuire a locuințelor sociale și a locuințelor de închiriere aflate în proprietatea și/sau administrarea U.A.T. Municipiul Mangalia;
 15. Proiect de hotărâre privind reglementarea juridică a locuinței situate în municipiul Mangalia, str. Ernest Juvara, nr. 102, jud. Constanța și repartizarea acesteia către Spitalul Municipal Mangalia;
 16. Proiect de hotărâre privind reglementarea juridică a locuinței situate în Mangalia, șos. Constanței, nr. 92, bl. CP5, etaj. 3, CAM. 322, jud. Constanța;
 17. Proiect de hotărâre privind reglementarea juridică a locuinței situate în Mangalia, str. M.I. Dobrogianu, nr. 77, bl. Gold, etaj. 2, CAM. 202, jud. Constanța;
 18. Proiect de hotărâre privind privind retragerea dreptului de administrare al S.C. Goldterm Mangalia S.A. asupra centralelor termice aferente imobilelor aflate în administrarea U.A.T. Mangalia, respectiv bloc OD1 – str.Ion Budai Deleanu, nr.15, bloc OD2 – str.Ion Budai Deleanu, nr.17 şi bloc OD3 – str.Ion Budai Deleanu, nr.19, din municipiul Mangalia şi darea lor în administrare Asociaţiei de Locatari nr.58 – Mangalia;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea opririi producției de energie termică în centralele termice nr. 15 și nr. 18, aflate în proprietatea Municipiului Mangalia și transmise în gestiune operatorului de distribuție a energiei termice S.C. Goldterm Mangalia S.A.;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general (rest de executat): „Amenajare parcaj zona Bdul Callatis și str. M.I. Dobrogeanu” Municipiul Mangalia;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (faza D.T.A.C. – P.T.) și a indicatorilor tehnico-economici a proiectului „Amenajare teren multisport – Liceul Teoretic Callatis, Municipiul Mangalia, județul Constanța”;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (faza D.T.A.D.) și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: „Desființarea imobilelor C1, C2 și C3 din str. Mihai Viteazu nr. 34” Municipiul Mangalia;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: „Înființare sistem de irigații Șos. Constanței (zona Gara – Sens giratoriu)”;
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: „Înființare sistem de irigații str. Ștefan cel Mare”;
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico -economici actualizaţi, a devizului general actualizat si a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local aferent obiectivului de investitii “SISTEMATIZARE PE VERTICALA ZONA DE VEST MUNICIPIUL MANGALIA”;
 26. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 143 din 29.06.2023;
 27. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 151 din 29.06.2023;
 28. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 152 din 29.06.2023;
 29. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 153 din 29.06.2023;
 30. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 154 din 29.06.2023;
 31. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 155 din 29.06.2023;
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul Municipiului Mangalia”;
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea subînchirierii spațiului în suprafață de 21mp situat la parterul imobilului Club Nautic Callatis, str. Portului, nr. 82C, incinta Port Turistic Mangalia, atribuit în folosință societății MARINETEK NSD S.R.L. prin Contractul de închiriere nr. 47269/04.07.2022;
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii Contractului de închiriere nr. 1687/03.05.2012 de către S.C. DAVID COMERȚ S.R.L. către S.C. CONCRET INVEST S.R.L, cu privire la imobilul în suprafață de 965mp din acte (1000mp din măsurători), situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Saturn, str. Henny Ignatie, nr. 3A, jud. Constanța;
 35. Proiect de hotărâre privind diminuarea suprafeței de teren ce face obiectul contractului de închiriere nr.1060 din 01.04.2011, beneficiar fiind S.C. CONFIMA SERVICES S.R.L.;
 36. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea prin Act adițional a Contractului nr.10129/29.05.2015 având ca obiect transmiterea în folosință gratuită a terenului destinat construirii de locuințe proprietate personală cu credit ipotecar, în suprafață de 9600mp, situat în Municipiul Mangalia, Str. Oituz;
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită (contract de comodat) Protoieriei Callatis din Mangalia, jud. Constanța, a terenului în suprafață de 986mp, situat   în Municipiul Mangalia, str. Petre Ispirescu, nr. 10+12+14, jud. Constanța;
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii terenurilor situate în Mun. Mangalia, str. Portului, TRONSON 1, TRONSON 2, LOT 2/2 și LOT 2/3, jud. Constanța;
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 369mp situat în Municipiul Mangalia, str. Mihai Viteazu, nr. 17B, jud. Constanța;
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 3285mp situat în Municipiul Mangalia, Cartier Dobrogea 2, str. Oituz, Lot 1, jud. Constanța;
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 600mp situat în Municipiul Mangalia, str. Geo Bogza, nr. 48, jud. Constanța;
 42. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 3374mp, situat în Municipiul Mangalia, str. Portului, nr. 82, beneficiar fiind Asociația Pescarilor Profesioniști Callatis Mangalia;
 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 916mp situat în Municipiul Mangalia, str. Portului, tronson 1, tronson 2, lot 1/1/1, jud. Constanța;
 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 268mp situat în Municipiul Mangalia, str. Portului, nr.73, jud. Constanța;
 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 726mp situat în Municipiul Mangalia, localitatea Neptun, str. Faleza Neptun, nr.23, jud. Constanța;

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.