Ședință ordinară a Consiliului Local Mangalia

PROIECTUL ORDINII DE ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 15.11.2023

 1. Aprobarea proceselor – verbale ale ședinței ordinare din data de 18.05.2023, al ședinței extraordinare din data de 26.05.2023, al ședinței extraordinare din data de 13.06.2023, al ședinței extraordinare, convocată de îndată din data de 21.06.2023, al ședinței ordinare din data de 29.06.2023, al ședinței extaordinare din data de 18.07.2023, al ședinței extraordinare din data de 01.08.2023, al ședinței extraordinare, convocată de îndată din data de 09.08.2023, al ședinței extraordinare, convocată de îndată din data de 22.08.2023, al ședinței ordinare din data de 31.08.2023 și al al ședinței extraordinare, convocată de îndată din data de 27.10.2023;
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare pentru preșcolarii și elevii domiciliați în Municipiului Mangalia, zonele Barieră, Herghelie, IAS Fruvileg, Zootehnie;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, din municipiul Mangalia, în anul școlar 2023 – 2024;
 4. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mangalia, membri ai Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din municipiul Mangalia, în anul școlar 2023 – 2024;
 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiare – contabile a U.A.T Municipiului Mangalia în vederea scăderii din secțiunea venituri a unor sume reprezentând debite datorate de către o persoană decedată fără să fi lăsat venituri și bunuri urmăribile;
 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de minimis individual pentru scutirea de la plata taxei pe clădiri – centrale termice și a taxei pe terenul aferent, datorate de către S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A., societate la care Consiliul Local al Municipiului Mangalia este unic acționar;
 7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de minimis individual pentru scutirea de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren de către S.C. ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL MANGALIA S.R,L. societate în care Consiliul Local al Municipiului Mangalia este acționar majoritar;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de minimis reprezentând facilități fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiții, creării de noi locuri de muncă și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Mangalia;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor și scutirilor de la plata impozitului pe clădiri și terenuri pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Mangalia reprezentând facilități fiscale constând în reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren datorate de către întreprinderi care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Mangalia, stabilit pentru clădirile utilizate pentru prestarea de servicii turistice și terenurile aferente acestora utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o perioadă de minim 6 luni în cursul uunui an calendaristic;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii parțiale a pierderilor induse de prestarea serviciului public de distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistemul centralizat în Municipiul Mangalia pentru anul 2022;
 11. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Mangalia pentru prestarea de servicii funerare de către DERVIȘI SAMIR ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico- economici a proiectului: ”MODERNIZARE ȘI ECHIPARE LOC DE JOACĂ, MUNICIPIUL MANGALIA, STRADA OITUZ, NR.88A, JUD. CONSTANȚA”;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico- economici a proiectului: ”AMENAJARE PARCAJ B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 (MUNICIPIUL MANGALIA)”;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: ”EXTINDEREA SISTEMULUI DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE (EXTINDERE CONDUCTĂ DE DISTRIBUȚIE) PE STRĂZILE AUGUSTIN BUZURA, GEO BOGZA ȘI LUCIAN BLAGA”;
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.211 din data de 31.08.2023;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 14706mp situat în Municipiul Mangalia, Parc Sanatoriu Balnear, jud. Constanța;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 1239mp situat în Municipiul Mangalia, str. Gheorghe Doja, nr. 17, jud. Constanța;
 18. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 35 mp, situat în Municipiul Mangalia, str. M.I. Dobrogeanu nr. 6A, jud. Constanța, beneficiar fiind CALLATIS MED S.R.L.
 19. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 609mp (624mp din acte) situat în Municipiul Mangalia, Jupiter, str. Brindisi, nr. 7, având număr cadastral 113444, jud. Constanța, beneficiar fiind S.C. PNP IMPEX S.R.L.
 20. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 2512 mp situat în Municipiul Mangalia, str. Faleză Neptun, nr. 6, lot 3/2, jud. Constanța, beneficiar fiind S.C. CONPAK CONSTRUCT SERVICES S.R.L.;
 21. Proiect de hotărâre privind denunțarea unilaterală a contractului de conccesiune nr.9167/16.05.2000, de la data deschiderii procedurii de faliment, respectiv 16.01.2023, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Mangalia și societatea M.E.N. Servicii Turistice S.R.L. – prin lichidator judiciar Fair & Full Insolvency Consulting S.R.L.;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de acordare în folosință gratuită a spațiului cu destinație de sediu, situat în Municipiul Mangalia, Str. Vânători, nr.1, Jud. Constanța, către S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unui spațiu situat în Mangalia, str. Mircea cel Bătrân nr. 3, județul Constanța, etajul 1 al Policlinicii Mangalia, în vederea desfășurării de activități medicale către C.M.I. BĂLUȚĂ MIHAI DANIEL
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unui spațiu situat în Mangalia, str. Mircea cel Bătrân nr. 3, județul Constanța, etajul 1 al Policlinicii Mangalia, în vederea desfășurării de activități medicale către PFA ZAHARIA ISABELA-CLAUDIA
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unui spațiu situat în Mangalia, str. Mircea cel Bătrân nr. 3, județul Constanța, etajul 1 al Policlinicii Mangalia, în vederea desfășurării de activități medicale către S.C. EURODIALIZA S.R.L.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unui spațiu situat în Mangalia, stațiunea Neptun, str. Str. Aleea Steagurilor nr. 5, Bl. C10, parter, județul Constanța, în vederea desfășurării de activități medicale către S.C. EURODIALIZA S.R.L.
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării exclusive a spațiului situat în Mangalia, str. Mircea cel Bătrân nr. 3, județul Constanța, etajul 1 al Policlinicii Mangalia, în suprafață de 58,94 mp, în vederea desfășurării de activități medicale de către CALLATIS MEDICAL SERVICE S.R.L.;
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare pentru locuințele destinate închirierii în mod exclusiv specialiștilor din sănătate, în municipiul Mangalia;
 29. Proiect de hotărâre privind retragerea repartițiilor pentru locuințele sociale situate în municipiul Mangalia, Str. M.I. Dobrogianu, nr.63, Bl. C1, ap.4, Str. M.I.Dobrogianu, nr.63, Bl.C1, ap.18 și Str. M.I. Dobrogianu, nr.65A, Bl. A04, ap.13 și repartizarea următorilor beneficiari de pe lista de priorități aprobată prin H.C.L. nr.118/29.06.2023;
 30. Proiect de hotărâre privind schimbarea locuinței deținute cu chirie de doamna DRAGOMIR IOANA ALEXANDRA, situată în municipiul Mangalia, stațiunea Neptun, aleea Steagurilor, nr. 7, bl. C9, et.3, ap. 302, jud. Constanța, cu o locuință vacantă;
 31. Proiect de hotărâre privind schimbarea locuinței deținute cu chirie de domnul IAHIA NAZI, situată în municipiul Mangalia, str. M.I.Dobrogianu, nr.65, bl. A04, parter, ap. 2, jud. Constanța, cu o locuință vacantă;
 32. Proiect de hotărâre privind schimbarea locuinței deținute cu chirie de domnul MENVELI DENIS, situată în municipiul Mangalia, stațiunea Neptun, aleea Steagurilor, nr. 7, bl. C9, et. 4, ap. 403, jud. Constanța, cu o locuință vacantă;
 33. Proiect de hotărâre privind schimbarea locuinței deținute cu chirie de doamna GĂTEJ ELENA, situată în municipiul Mangalia, stațiunea Neptun, Aleea Steagurilor, nr. 7, bl. C9, et.1, ap.103, jud. Constanța, cu o locuință vacantă;
 34. Proiect de hotărâre privind schimbarea locuinței deținute cu chirie de domnul SALI GEILAN, situată în municipiul Mangalia, str. M.I.Dobrogianu, nr.77, bl. GOLD, et.3, ap. 309, jud. Constanța, cu o locuință vacantă;
 35. Proiect de hotărâre privind schimbarea locuinței deținute cu chirie de doamna ISOPESCU ROXANA MARIANA, situată în municipiul Mangalia, stațiunea Neptun, aleea Steagurilor, nr. 7, bl. C9, et.2, ap.203, jud. Constanța, cu o locuință vacantă;
 36. Proiect de hotărâre privind schimbarea locuinței deținute cu chirie de doamna TĂNASE DANIELA, situată în municipiul Mangalia, stațiunea Neptun, aleea Steagurilor, nr. 7, bl C9, et.3, ap. 305, jud. Constanța, cu o locuință vacantă;
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative pentru tineri destinate închirierii, situată în municipiul Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr. 11, bl OD8, parter, ap. 1, jud. Constanța, având număr cadastral 110512-C5-U1, către doamna BRĂDEANU ANA MARIA;
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 916mp situat în Municipiul Mangalia, str. Portului, tronson 1, tronson 2, lot 1/1/1, jud. Constanța;
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 268mp situat în Municipiul Mangalia, str. Portului, nr.73, jud. Constanța;
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 726mp situat în Municipiul Mangalia, localitatea Neptun, str. Faleza Neptun, nr.23, jud. Constanța;
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 18mp situat în Municipiul Mangalia, str. T.S.Săveanu, nr. 1-extindere, jud. Constanța;
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 238mp situat în Municipiul Mangalia, str. T.S.Săveanu, nr. 1-extindere A, jud. Constanța;
 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 680 mp situat în Municipiul Mangalia, str. George Topârceanu, nr. 1A, jud. Constanța;
 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 501 mp (din acte) și 500 mp (din măsurători) situat în Municipiul Mangalia, str. Augustin Buzura, nr. 11, jud. Constanța;
 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 176mp situat în Municipiul Mangalia, str. Vasile Pârvan, nr. 19-extindere A, jud. Constanța;
 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 181mp situat în Municipiul Mangalia, str. Petre Ispirescu, nr. 4-extindere, jud. Constanța;
 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 229mp situat în Municipiul Mangalia, stațiunea Venus, teren Silvia 1, lot 2/3, jud. Constanța;
 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 500 mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Augustin Buzura, nr. 31, jud. Constanța;
 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 595mp (din acte) și 629mp (din măsurători) situat în Municipiul Mangalia, stațiunea Venus, str. Nicolae Iorga, nr. 44, jud. Constanța;
 50. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a imobilului format din teren și construcție-C1, situat în Mangalia, str. Delfinului, nr. 4, jud. Constanța, aparținând domeniului privat al Municipiului Mangalia;
 51. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a 2 (două) terenuri, unul în suprafață de 440 mp (din acte) și 413 mp (din măsurători) situat în localitatea Neptun, strada Trandafirilor, nr. 35S, jud. Constanța și celălalt în suprafață de 141 mp situat în localitatea Neptun, strada Faleză Neptun, nr.20, jud. Constanța;
 52. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2023, pentru clădirea situată în municipiul Mangalia, Venus, str. Nicolae Iorga nr. 1, județ Constanța, aparținând lui DEHELEANU ION, VOICULEȚ OVIDIU EMILIAN, MATEI ANTONEL MARIUS ȘI TĂNASE ELENA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 53. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024 pentru terenul situat în municipiul Mangalia, Cap Aurora, str. Faleză Jupiter nr.5, județ Constanța, aparținând SC INTERCOM TOPAZ SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 54. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2024 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Cap Aurora, str.Gala Galaction nr.1 aferent complex Cătunul, județ Constanța, aparținând S.C. JUPITER S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 55. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024, pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Jupiter, str. Carol nr.29, județ Constanța, aparținând S.C OLVIS REGAL S.R.L, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 56. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2024 pentru clădirile situate în municipiul Mangalia, Jupiter, str. Carol nr.25, județ Constanța, aparținând SC THR MAREA NEAGRA SA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite;
 57. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024 pentru terenul situat în municipiul Mangalia, Jupiter, aleea Tineretului nr.2, județ Constanța, aparținând SC JUPITER SA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 58. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2024 pentru clădirea situată în municipiul Mangalia, Jupiter, aleea Tineretului nr.2 – restaurant Tineretului, județ Constanța, aparținând S.C. JUPITER S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 59. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Jupiter, str.Brindisi nr.11, județ Constanța, aparținând SC JUPITER SA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 60. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2024 pentru clădirea situată în municipiul Mangalia, Jupiter, str. Brindisi nr.11, județ Constanța, restaurant Tismana, aparținând SC JUPITER SA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 61. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024, pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Jupiter, str. Ferdinand nr.1, județ Constanța, aparținând S.C JUPITER S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 62. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024, pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Jupiter, str. Aldea nr. 1, județ Constanța, aparținând S.C JUPITER S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 63. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2024, pentru clădirea situată în municipiul Mangalia, Jupiter, str. Carol nr. 2 județ Constanța-Centrală termică, aparținând S.C JUPITER S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 64. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024, pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Jupiter, str. Gala Galaction- căsuțe Zodiac, județ Constanța, aparținând S.C JUPITER S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 65. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Jupiter, str.Liliacul nr.36, județ Constanța, aparținând SC ZODIAC 2000 SA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 66. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Jupiter, str. Liliacul nr.2-2A, județ Constanța, aparținând SC ZODIAC 2000 SA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 67. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Jupiter, str. Liliacului nr.24, județ Constanța, aparținând SC ZODIAC 2000 SA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 68. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024, pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Jupiter, str. Liliacul nr. 16, județ Constanța, aparținând domnului GHIȚULESCU NICU, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 69. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024, pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Jupiter, str. Gala Galaction nr. 7A, jud. Constanța, aparținând CIREAȘĂ LAURENȚIU și CIREAȘĂ DANIEL, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 70. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024, pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Jupiter, str. Gala Galaction nr. 7B, jud. Constanța, aparținând lui CIREAȘĂ LAURENȚIU și CIREAȘĂ DANIEL, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 71. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2024, pentru clădirea situată în municipiul Mangalia, Neptun, str. Trandafirilor, nr. 17 județ Constanța, C1 clădire oficiu TT și C2 anexă, aparținând S.C ONIX RESIDENCE S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 72. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024 pentru terenul situat în municipiul Mangalia, Neptun, str.Trandafirilor nr.16J, județ Constanța, aparținând SC PANORAMA LAKE SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 73. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024 pentru terenul situat în municipiul Mangalia, Neptun, str.Plopilor nr.26A, județ Constanța, aparținând lui BRATU CIPRIAN DORU, ADDICT INVEST SRL și POPESCU DANIEL CĂTĂLIN PFA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 74. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024 pentru terenul situat în municipiul Mangalia, Neptun, str. Scriitorilor nr.8 județ Constanța, aparținând SC VICNEL SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 75. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Olimp, str. Amfiteatru nr.9, jud. Constanța, aparținând SC DIA LITORAL S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 76. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2024 pentru clădirea situată în municipiul Mangalia, Olimp, str. Amfiteatru nr. 9, județ Constanța, aparținând S.C DIA LITORAL S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 77. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024, pentru terenul situat în municipiul Mangalia, Olimp, str.Amfiteatru nr.5, județul Constanța, aparținând S.C OLD INTERNAȚIONAL OLIMP IMOBILIARE SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 78. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2024 pentru clădirea situată în Mangalia, Olimp, str. Amfiteatru nr. 1 A, județ Constanța-Complex Internațional, aparținând S.C OLD INTERNAȚIONAL OLIMP IMOBILIARE S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 79. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2024, pentru clădirea situată în municipiul Mangalia, Olimp, str. Olimp nr.12, județ Constanța, aparținând S.C ONIX RESIDENCE S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 80. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Olimp, str. Trandafirilor nr.34, jud. Constanța, aparținând SC PHOENICIA EXPRES SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 81. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str. Munteniei nr.15A, jud. Constanța, aparținând CĂRBUNE CRISTINA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 82. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2024, pentru clădirea situată în municipiul Mangalia, str. General Vârtejanu nr.3, aparținând S.C. CORAL VALMOD S.A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 83. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str. General Vârtejanu nr.3, jud. Constanța, aparținând S.C. CORAL VALMOD S.A, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 84. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2024, pentru terenul situat în municipiul Mangalia, str. Mihai Viteazu nr.53, județul Constanța, aparținând S.C. DIA LITORAL S.R.L, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 85. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2024, pentru clădirea situată în municipiul Mangalia, str. Rozelor nr. 8, C2+C3, județul Constanța, aparținând lui DRAGU CORNELIA, DRAGU CONSTANTIN și DRAGU PAUL DANIEL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 86. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2024, pentru clădirea situată în municipiul Mangalia, blv. 1 Decembrie 1918 nr. 15, C1+C2, județ Constanța, aparținând lui FILIMON LAURA ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 87. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str. Albatros nr 4A, jud. Constanța, aparținând lui GOGU SEVDA, RUSTEM GHIULI, RUSTEM ISMET GOGU GELIN ADRIAN ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 88. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2024, pentru clădirea situată în municipiul Mangalia,str. Petru Maior nr.5, județ Constanța, aparținând lui GUȚĂ MARIAN EUGEN, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 89. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024, pentru terenul situat în municipiul Mangalia, str. George Palade, nr. 12, județul Constanța, aparținând ILICENCO DANIELA MADELEINE și MARDALE DANIELA PAULA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 90. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2024, pentru clădirea situată în municipiul Mangalia, str. Mihail Kogălniceanu nr.2G, județ Constanța, aparținând lui MARIN IOANA, MARIN GABRIELA și MARIN COSTICĂ, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 91. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2024 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Libertății nr.16, județ Constanța, aparținând lui RACU MUGUREL DRAGOȘ și RACU BRENDA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 92. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024, pentru terenul situat în municipiul Mangalia, str. Libertății, nr. 5, județul Constanța, aparținând lui TOADER GEORGETA, GHERASE MARIANA, ARNĂUTU RODICA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 93. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2024 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str. Nicolae Paulescu nr.4 jud. Constanța, aparținând WISH MANAGEMENT AND TRADING COMPANY SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
 94. Diverse;

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.