Primăria Municipiului Mangalia a organizat, vineri, 14 iunie, la Clubul Nautic Callatis, evenimentul prilejuit de finalizarea proiectului ”Management Performant la nivelul Primăriei Mangalia”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente. Prioritatea de investiții este 2.1 ”Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, numai în derularea activităților aferente prezentului proiect. În cadrul evenimentului, reprezentanţii administraţiei publice locale au prezentat beneficiile şi obiectivele urmărite prin implementarea proiectului contractat cu fonduri europene. Obiectivul general al proiectului l-a constituit introducerea de sisteme, instrumente și procese de managementul calității și performanței, precum ISO 9001:2015 și CAF 2013, la nivelul Primăriei Mangalia și serviciile subordonate, prin îmbunătățirea durabilă a eficacității managementului la nivel local, prin furnizarea unor înalte standarde de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici. Prin implementarea CAF, s-au identificat problemele legate de coordonare și comunicare, care au fost totodată soluționate prin implementarea ISO 9001:2015, ce asigură o procedură unitară a activităților și o fluidizare a fluxurilor care duc la îmbunătățirea procesului decizional și, implicit, în relația cu cetățeanul. La nivelul activităților prevăzute de proiect, au fost instruite 60 de persoane, printre care s-au aflat și reprezentanți ai ONG-urilor, precum și consilieri locali. Conform programului de formare profesională au fost cursați 36 de funcționari publici din cadrul Primăriei Mangalia, devenind, astfel, specialiști în domeniul calității. Dintre aceștia 12 au și competențe în domeniul auditului. De asemenea, au mai fost instruiți, conform CAF și ISO, 24 de manageri în domeniul calității, șapte dintre aceștia având funcții de conducere, 15 persoane cursate au fost consilieri locali, iar alte două reprezentanți ai ONG-urilor din municipiul Mangalia. Astfel, prin implementarea proiectului, s-au avut în vedere atât rezultatele obținute pe termen mediu și scurt, cât și rezultatele și efectele care apar pe termen lung. Valoarea totală a proiectului este de 311.707,24 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 264.951,15 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 305.473,10 lei și co-finanţarea eligibilă a Beneficiarului este de 6,234,14 lei. Data începerii proiectului este 16.03.2018, iar perioada de implementare a proiectului este de 16 luni, respectiv martie 2018 – iulie 2019. Beneficiarul proiectului este Municipiul Mangalia, iar autoritatea de management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.