Studenții economiști ai Universităţii constănţene, beneficiari ai  proiectului european „Reţeaua de Practică Economică – CAREER.HUB”, cofinanţat din Fondul Social European saguna(POSDRU 2007-2013), au efectuat joi, 15 ianuarie a.c., o vizită de documentare la Camera Deputaţilor, Banca Naţională şi Curtea de Conturi a României.

Lansat în anul 2014, Proiectul, implementat de  Universitatea „Andrei Şaguna”, are ca obiectiv general facilitarea tranziţiei la viaţa activă pentru 355 studenţi şagunişti din domeniul ştiinţelor economice, răspunzând obiectivelor POSDRU privind tranziția de la școală la locul de muncă, prin creșterea relevanței rezultatelor învățării ca urmare a valorificării informațiilor și resurselor din cadrul parteneriatelor universitate-potențiali angajatori, create în cadrul rețelei de practică economică CAREER.HUB.

Evenimentul s-a înscris în seria activităţilor menite să ofere suport pentru orientarea şi consilierea studenţilor,  în cadrul cărora, alături de stagiile de practică, componente esenţiale ale pregătirii universitare, sunt organizate ateliere de lucru şi vizite tematice de documentare în instituții emblematice pentru politica și economia țării.

„Periplul” ştiinţific al şaguniştilor a început cu vizita la Banca Naţională a României, unde au fost primiţi cu căldură de reprezentanţi ai prestigioasei instituţii și  s-au bucurat de valoroase şi competente explicaţii referitoare la atribuţiile B.N.R., al cărei guvernator, Academicianul Mugur Isărescu este, spre onoarea comunităţii academice şaguniste,  Doctor Honoris Causa al Universităţii. La completarea bogăţiei de informaţii a contribuit şi vizitarea Muzeului BNR, care găzduieşte o importantă colecţie numismatică, ce reflectă circulaţia monetară pe teritoriul României, de la monedele cetăţilor greceşti de pe ţărmul vest-pontic (sec. V î. Hr.), la denominarea leului din anul 2005 şi, nu în ultimul rând, camera cu exponate „tezaur“ unde, studenţii uimiţi, au putut privi monede etalon româneşti confecţionate din aur pur şi lingouri de aur dăruite de diferite state ale lumii, fiecare ştanţat cu numele ţării de provenienţă. Pe lângă seriile numismatice emise de Banca Naţională a României de-a lungul timpului, au putut fi vizionate şi alte însemne bancare precum şi o galerie de portrete ale guvernatorilor băncii, care au  fost admirate  cu interes de şagunişti.

În cadrul vizitei la următorul obiectiv, Palatul Parlamentului,  un moment de excepţie prin valoarea informativă şi efectele asupra membrilor grupului, l-a constituit primirea acestora la Comisia legislativă a Camerei, unde gazdele au simulat o activitate menită să stimuleze capacitatea de decizie a tinerilor. A avut loc un schimb de păreri pe parcursul căruia studenţii şi-au expus punctele de vedere referitoare la unele măsuri legislative şi, mai ales, au venit cu propuneri privind legislaţia, bucurându-se de aprecierea interlocutorilor.

Ultima etapă a  vizitei de studiu s-a desfăşurat la Curtea de Conturi a României, unde studenţii şagunişti au fost primiţi de chiar preşedintele Curţii Nicolae Văcăroiu, personalitate marcantă a vieţii politice şi economice româneşti. Domnia sa, apropiat colaborator al instituţiei academice constănţene și Doctor Honoris Cauza al Universităţii „Andrei Şaguna” a avut amabilitatea de a susţine în faţa studenţilor un curs, în care a vorbit despre misiunea Curţii de Conturi de  exercitare a  funcţiei de control asupra modului de formare, de administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale statului, evidenţiind valorile promovate de instituţia pe care o conduce, între care  principiul respectării supremaţiei Constituţiei şi a legii ocupă locul esenţial. Activitatea s-a desfăşurat interactiv, viitorii economişti şagunişti primind răspunsuri care au venit în întâmpinarea multora din problemele ce îi frământă, în special cele privind viitorul care-i aşteaptă în profesia aleasă.

Importanţa și atractivitatea acestui eveniment, ca şi a celor similare organizate în cadrul Proiectului „CAREER.HUB”,  a fost demonstrată de efectele pozitive asupra grupului ţintă, tinerii arătându-se deosebit de deschiși, entuziasmaţi de interacțiunea cu profesioniști în domeniu, care contribuie la înțelegerea și cunoașterea  mecanismelor economice, a condițiilor de desfășurare și realizare a activităților, la conştientizarea şi informarea cu privire la standardele viitorilor angajatori.

Prin realizarea unor asemenea activităţi instructive de amploare, Proiectul implementat de Universitatea „Andrei Şaguna” contribuie la promovarea unei abordări proactive a universității în definirea planurilor educaționale și la o mai bună comunicare între universitate și angajatori.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.