În conformitate cu H.C.L. nr. 179/31.08.2023 privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local persoanelor cu domiciliul stabil în Municipiul Mangalia, pentru încălzirea locuinței cu energie termică din sistemul centralizat, pentru sezonul rece 2023-2024, acordarea se va face pe baza cererii şi declaraţiei pe propria raspundere însoţită de acte doveditoare, respectiv:

1. act de proprietate al imobilului (contract de vânzare-cumpărare, contract de concesiune, certificat de moştenitor, contract de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară Mangalia, contract de comodat etc.);

2. act de identitate (carte de identitate, buletinul);

3. certificat de naştere al copilului (care nu deţine carte de identitate);

4. certificat de căsătorie, certificat de deces, hotărâre de divorţ (unde este cazul);

5. adeverinţe de venit cu salariul net din luna anterioară depunerii cererii care să includă tichetele de masă și alte sporuri (ex. pentru beneficiarii de ajutor de încălzire care depun cerere în luna noiembrie 2023 adeverinţa de venit va fi pentru luna octombrie 2023), cupoane de pensie de drept, cupon pensie anticipată sau parțial anticipată, pensie de urmaș, pensie pe caz de boală, pensie de veteran, pensie de deportați, pensie militară, cupoane de şomaj, cupon indemnizaţie handicap, cupon alocaţie de stat, extras de cont pentru luna anterioară depunerii cererii pentru toate conturile deținute, indemnizaţie de creştere a copilului, stimulent de insertie, alocație pentru susținerea familiei, alocație de plasament, pensie de întreținere, cupon ajutor social, arenzi, alte venituri;

6. persoanele care deţin autoturism vor prezenta copia talonului maşinii.

7. solicitanţii (cu contract individual) sprijinului financiar pentru încălzirea locuinței cu AGENT TERMIC vor prezenta pe lângă actele de mai sus contractul încheiat cu GOLDTERM.

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere se depun ÎNCEPÂND CU DATA DE 20 OCTOMBRIE 2023 PÂNĂ PE DATA DE 20 NOIEMBRIE 2023 la sediul Asociațiilor de Proprietari sau la sediul Direcţiei Asistenţă Socială Mangalia, Str. Delfinului nr.1, parter, camera 7. Cererile înregistrate după data de 20 noiembrie 2023, vor intra în plată cu luna următoare.

Solicitanţii sprijinului financiar pentru încălzirea locuinţei cu agent termic declară pe propria răspundere că datele şi informaţiile prezentate sunt complete şi corespund realităţii şi se obligă să aducă la cunostinţă în scris (în termen de 15 zile calendaristice) orice modificare a situaţiei familiei care poate conduce la încetarea sau modificarea drepturilor, în caz contrar vor fi sancţionaţi conform legii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.