[VIDEO] Ședinta ordinară a Consiliului Local Mangalia – 30.04.2020

0
96

PROIECTUL ORDINII DE ZI
A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.04.2020

 1. Aprobarea procesului – verbal al ședinței extraordinare din data de 27.03.2020, al ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 31.03.2020 și al ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 10.04.2020;
 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Mangalia pentru următoarele 3 luni; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisia Socială Sănătate, Culte și Învățământ, Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr.224/25.09.2019 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mangalia în cadrul Consiliilor de Administrație și a Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității ale unităților de învățământ preuniversitar aflate în Municipiul Mangalia pentru anul școlar 2019-2020; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisia Socială Sănătate, Culte și Învățământ, Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2019-2020, semestrul II; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisia Socială Sănătate, Culte și Învățământ;
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență, altele decât cele stabilite de art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisia Socială Sănătate, Culte și Învățământ;
 6. Proiect de hotărâre privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local Mangalia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de inventar aparținând domeniului public al Municipiului Mangalia și aflate în folosință gratuită a S.C. ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL MANGALIA S.R.L., aferente anului 2019; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Mangalia – TRASEU MANGALIA – LOCAL; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor cu destinația de curte aferente construcțiilor cu destinația de locuinței, cumpărate în condițiile Legii nr.112/1995 privind reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului și ale Legii nr.10/2001 privind regimul juridic a unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr.1/2009, terenuri proprietate privată a Municipiului Mangalia; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisia Socială Sănătate, Culte și Învățământ și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere pentru locuința socială situată în Mangalia, str.George Enescu, nr.4, jud. Constanța, titular SULIMAN MUREVET; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisia Socială Sănătate, Culte și Învățământ;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 2180mp, situat în Municipiul Mangalia, Str. Portului, Zona Port Turistic, Tronson 2, Lot.2, jud. Constanța; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren Acvatoriu Port Turistic Mangalia în suprafață de 234458mp, situat în Municipiul Mangalia, Acvatoriu Port Turistic, jud. Constanța; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 1491mp, situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Olimp, Str. Faleză Olimp, nr.5A, jud. Constanța; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 14. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr.74, Jud. Constanța, beneficiar CIOBĂNEL DUMITRU; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 15. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr.78, Jud. Constanța, beneficiar FOWLER-VACCEA DENISA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 16. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr.68, Jud. Constanța, beneficiar GEORGESCU NICOLAE; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 17. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr.16, beneficiar VLADU CONSTANTIN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică; 4
 18. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr.56, beneficiar ANDREI PAUL; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 19. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 439,11mp situat în Municipiul Mangalia, str. Pescăruș, nr.4, jud. Constanța, beneficiar fiind TĂNASE CONSTANTIN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 20. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 112mp situat în Municipiul Mangalia, str. Mihai Viteazu, nr.51A, jud. Constanța, beneficiar fiind S.C. D.L.M. TRADE S.R.L.; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a terenului în suprafață de 280mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Str. Gării, Nr.6-extindere, Jud. Constanța către S.C. A.B.C. TOUR S.R.L.; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unui spațiu situat în incinta Policlinicii Mangalia, Str. Mircea cel Bătrân, Municipiul Mangalia, Jud. Constanța către Clinica Dr. Staicovici S.R.L.; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unui spațiu situat în incinta Policlinicii Mangalia, Str. Mircea cel Bătrân, Municipiul Mangalia, Jud. Constanța către Cabinet Individual de Psihologie Ștefan M. Florica; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 24. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr.4557/21.05.1996, beneficiar S.C. N.C.S. VIRTUS S.R.L.; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1194 situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, Str. Brindisi, nr.13 – lot 3, Jud. Constanța; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Strada Ernest Juvara, nr.22, Jud. Constanța; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1200 situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, Str. Brindisi, nr.13 – lot 4, Jud. Constanța; Inițiator – Primar 5 Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 358 situat în Municipiul Mangalia, Str. Mihai Viteazu, nr.10N, Jud. Constanța; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Strada Ernest Juvara, nr.24, Jud. Constanța; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 420mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, Str. Brindisi, nr.13 – lot 2, Jud. Constanța; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 100mp situat în Municipiul Mangalia, Strada Faleza Ion Cantacuzino, Nr.5-extindere, Jud. Constanța; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 982 situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, Str. Brindisi, nr.14, Jud. Constanța; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 615mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str. Faleză Neptun, nr.13, Jud. Constanța; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 17mp situat în Municipiul Mangalia, str. Negru – Vodă, nr.11, Bl.A100, Sc.E, parter, ap.84 – extindere, Jud. Constanța; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 900mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Olimp, str. Trandafirilor, nr.37E, Jud. Constanța; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 36. Proiect de hotărâre privind reglementarea juridică a clădirii C1 situată în Municipiul Mangalia, str. M.I. Dobrogeanu, nr.63, jud. Constanța, și repartizarea celor 18 unități locative din clădirea C1 conform listei de priorități aprobată prin H.C.L. nr.197/03.04.2013; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Socială Sănătate, Culte și Învățământ și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 37. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.62/26.10.2012, reglementarea juridică a clădirii C2 situată în Municipiul Mangalia, str. Costache Negruzzi, nr.13A, jud. Constanța, și repartizarea celor 12 unități locative 6 din clădirea C2 conform listei de priorități aprobată prin H.C.L. nr.198/03.04.2013; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Socială Sănătate, Culte și Învățământ și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.9, bl.OD7, ap.7, jud. Constanța, având număr cadastral 110511-C4-U7, către domnul ALBU LAURENȚIU FLORIN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.7, bl.OD6, ap.14, jud. Constanța, având număr cadastral 110510-C3-U14, către domnul ALEXANDRU CONSTANTIN COSMIN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str.Ion Budai Deleanu, nr.17, bl.OD2, ap.1, jud. Constanța, având număr cadastral 110488-C2-U1, către domnul ANGHEL MARIUS; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.9, bl.OD7, ap.14, jud. Constanța, având număr cadastral 110511-C4-U14, către doamna ARSENE CARMEN GABRIELA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.19, bl.OD3, ap.11, jud. Constanța, având număr cadastral 110489-C3-U11, către domnul BALTAG TRAIAN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.9, bl.OD7, ap.10, jud. Constanța, având număr cadastral 110511-C4-U4, către domnul BANU GHEORGHIȚĂ; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.8, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-C1-U8, către doamna BRĂDEANU ANA-MARIA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.6, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-C1-U6, către domnul BURNETE COSMIN CONSTANTIN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Ion Budai Deleanu, nr.14, bl.OD2, ap.17, jud. Constanța, având număr cadastral 110488-C2-U17, către doamna CHEȘPI FIGAN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.3, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-C1-U3, către doamna CHICHIȘILĂ ALINA IRINA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.19, bl.OD3, ap.6, jud. Constanța, având număr cadastral 110489-C3-U6, către domnul CINCĂ SILVIU SORIN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.5, bl.OD5, ap.6, jud. Constanța, având număr cadastral 110509-C2-U6, către domnul CIOBANU MARIUS-CONSTANTIN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.11, bl.OD8, ap.7, jud. Constanța, având număr cadastral 110512-C5-U7, către doamna CIOCÎIA MARIA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.5, bl.OD5, ap.7, jud. Constanța, având număr cadastral 110509-C2-U7, către doamna COJOCARU SIMONA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.17, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-C1-U17, către domnul CRIȘAN RĂZVAN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Ion Budai Deleanu, nr.19, bl.OD3, ap.15, jud. Constanța, având număr cadastral 110489-C3-U15, către doamna DOBRESCU PAULA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.7, bl.OD6, ap.7, jud. Constanța, având număr cadastral 110510-C3-U7, către domnul DRAGOMIR AUREL MARIUS; 8 Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.7, bl.OD6, ap.12, jud. Constanța, având număr cadastral 110510-C3-U12, către doamna DRUȚĂ DANIELA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.5, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-C1-U5, către doamna GHERFI SIMONA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.5, bl.OD5, ap.4, jud. Constanța, având număr cadastral 110509-C2-U4, către doamna GOGONEȚU ILEANA ADRIANA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.3, bl.OD4, ap.13, jud. Constanța, având număr cadastral 110508-C1-U13, către domnul GORGOVAN MARIUS; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.3, bl.OD4, ap.15, jud. Constanța, având număr cadastral 110508-C1-U15, către doamna HAGINEAGU SEZA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 60. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.4, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-C1-U4, către doamna HANDAC GEORGIANA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 61. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD2, ap.18, jud. Constanța, având număr cadastral 110488-C2-U18, către DOMNUL ILIESCU CRISTIAN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 62. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.19, bl.OD3, ap.1, jud. Constanța, având număr cadastral 110489-C3-U15, către domnul ILIUȚĂ CIPRIAN SEBASTIAN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 63. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.5, bl.OD5, ap.10, jud. Constanța, având număr cadastral 110509-C2-U10, către doamna ISTRATE MIHAELA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 64. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.11, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-C1-U11, către domnul LEONTE ION; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 65. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str.Ion Budai Deleanu, nr.19, bl.OD3, ap.8, jud. Constanța, având număr cadastral 110489-C3-U8, către domnul LITEANU MUGUREL; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 66. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.9, bl.OD7, ap.16, jud. Constanța, având număr cadastral 110511-C4-U16, către domnul MARIN FLORIN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 67. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Ion Budai Deleanu, nr.17, bl.OD2, ap.10, jud. Constanța, având număr cadastral 110488-C2-U10, către domnul MERTICARIU NELU; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 68. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.9, bl.OD7, ap.4, jud. Constanța, având număr cadastral 110511-C4-U4, către domnul MIC GEORGE CIPRIAN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 69. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.19, bl.OD3, ap.20, jud. Constanța, având număr cadastral 110489-C3-U20, către domnul MITROI ION; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 70. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.5, bl.OD5, ap.15, jud. Constanța, având număr cadastral 110509-C2-U15, către domnul MOCANU CONSTANTIN FLORIN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 71. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.3, bl.OD4, ap.5, jud. Constanța, având număr cadastral 110508-C1-U5, către doamna MUSTAFA GABRIELA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică; 10
 72. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.3, bl.OD4, ap.1, jud. Constanța, având număr cadastral 110508-C1-U1, către domnul MUSTEA VIOREL; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 73. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.9, bl.OD7, ap.2, jud. Constanța, având număr cadastral 110511-C4-U2, către domnul NACIU ARTHUR PETRIȘOR; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 74. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.11, bl.OD8, ap.11, jud. Constanța, având număr cadastral 110512-C5-U11, către doamna NIȚU TEODORA AURA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 75. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.11, bl.OD8, ap.2, jud. Constanța, având număr cadastral 110512-C5-U2, către doamna PĂULEȚ ELISABETA DANIELA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 76. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.9, bl.OD7, ap.9, jud. Constanța, având număr cadastral 110511-C4-U9, către domnul PETRACHE CODRIN ALEXANDRU; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 77. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.6, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-C1-U18, către doamna PÎRVU ELENA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 78. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.5, bl.OD5, ap.13, jud. Constanța, având număr cadastral 110509-C2-U13, către doamna PUIU GIANINA MIRELA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 79. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.9, bl.OD7, ap.12, jud. Constanța, având număr cadastral 110511-C4-U12, către doamna PURCELEA LUMINIȚA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 80. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.3, bl.OD4, ap.9, jud. Constanța, având număr cadastral 110508-C1-U9, către doamna PUȘCAȘU TEODORA; Inițiator – Primar 11 Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 81. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.7, bl.OD6, ap.5, jud. Constanța, având număr cadastral 110510-C3-U5, către domnul RUSU VASILE CIPRIAN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 82. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.11, bl.OD8, ap.9, jud. Constanța, având număr cadastral 110512-C5-U9, către doamna SALI VILDAN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 83. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.11, bl.OD8, ap.10, jud. Constanța, având număr cadastral 110512-C5-U10, către doamna SIMIONESCU MIHAELA ALINA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 84. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.12, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-C1-U12, către domnul SPĂTARU MARIUS-ION; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 85. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.3, bl.OD4, ap.16, jud. Constanța, având număr cadastral 110508-C1-U16, către domnul STĂNESCU DOREL; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 86. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.19, bl.OD3, ap.12, jud. Constanța, având număr cadastral 110489-C3-U12, către doamna STOIAN ELENA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 87. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.11, bl.OD8, ap.3, jud. Constanța, având număr cadastral 110512-C5-U3, către doamna STOIAN MĂDĂLINA FELICIA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 88. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.19, bl.OD3, ap.9, jud. Constanța, având număr cadastral 110489-C3-U9, către domnul ȘERBAN GHEORGHE; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 89. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.19, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-C1-U19, către domnul ȘTIRBAN CIPRIAN GRIGORE; 12 Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 90. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str.Ion Budai Deleanu, nr.17, bl.OD2, ap.5, jud. Constanța, având număr cadastral 110488-C2-U5, către domnul TAGARICI DANIEL MARIAN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 91. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.7, bl.OD6, ap.1, jud. Constanța, având număr cadastral 110510-C3-U1, către domnul TEODORESCU CRISTINEL; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 92. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.5, bl.OD5, ap.16, jud. Constanța, având număr cadastral 110509-C2-U16, către domnul TOADER MARIAN; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 93. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Ion Budai Deleanu, nr.17, bl.OD2, ap.19, jud. Constanța, având număr cadastral 110488-C2-U19, către domnul TOTOI GHEORGHE; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 94. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str.Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.14, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-C1-U14, către domnul TRIFU FLORIAN LYLY; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 95. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.9, bl.OD7, ap.6, jud. Constanța, având număr cadastral 110511-C4-U6, către doamna TUDOSE NICOLETA-DELIA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 96. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative ANL situată în Mun. Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.19, bl.OD3, ap.10, jud. Constanța, având număr cadastral 110489-C3-U10, către domnul TUDUSCIUC GABRIEL; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 97. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str.Ion Budai Deleanu, nr.17, bl.OD2, ap.4, jud. Constanța, având număr cadastral 110488-C2-U4, către domnul ȚIPLEA PETRU; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 98. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.3, bl.OD4, ap.8, jud. Constanța, având număr cadastral 110508-C1-U8, către doamna VĂDUVA DOMNICA; 13 Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 99. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.3, bl.OD4, ap.11, jud. Constanța, având număr cadastral 110508-C1-U11, către domnul VLASE MARIUS; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 100. 100.Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.5, bl.OD5, ap.3, jud. Constanța, având număr cadastral 110509-C2-U3, către doamna ANGHEL MIRELA; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 101. 101.Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.5, bl.OD5, ap.5, jud. Constanța, având număr cadastral 110509-C2-U5, către domnul BĂNCEANU MIHAIL; Inițiator – Primar Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;
 1. Diverse.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.