Proiecte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului ”Creşterea eficienţei energetice a clădirii publice Grădiniţa nr.3, Municipiul Mangalia, judeţul Constanţa” din cadrul obiectivului de investiţii “Modernizare, reabilitare termică (clădire publică) şi extindere Grădiniţa nr.3”;

Iniţiator Primar

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnicoeconomici a proiectului “Creşterea eficienţei energetice a clădirii publice Liceul Teoretic Callatis, Municipiul Mangalia, ]udeţul Constanţa” din cadrul obiectivului de investiţii ”Modernizare, reabilitare termică (clădire publică) şi extindere Liceul Teoretic Callatis Mangalia”;

Initiator Primar

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Creşterea eficienţei energetice a clădirii publice -Şcoala Gimnazială Sf. Andrei, Municipiul Mangalia, Judeţul Constanţa”, din cadrul obiectivului de investiţii “Modernizare, reabilitare termică [clădire publică) şi extindere Şcoala Gimnazială Sf. Andrei “; Initiator Primar

4. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de principiu al Consiliului Local Mangalia privind ajustarea preţului/tarifului local de producere şi distribuţie centralizată a energiei termice de către S.C. Goldterm Mangalia SA. în Municipiul Mangalia;

Initiator Primar

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico economice faza DA.L.I. pentru obiectivul „Creşterea eficienţei cazanelor de apă fierbinte şi racordarea la reţeaua de gaze a sistemului de alimentare cu energie termică a municipiului Mangalia Reabilitare reţele termice aferente C.T. 7″;

Initiator Primar

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico -economice faza S.F. pentru obiectivul „Implementarea cogenerării de înaltă eficienţă în centralele termice din zonă”

Iniţiator Primar

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Mangalia pentru traseul Mangalia Olimp;

Iniţiator Primar

8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.G.)… nr.57/O4.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi rezervare a parcărilor publice de pe raza Municipiului Mangalia;

Initiator Primar

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.