Sanatoriul Balnear Mangalia angajeaza personal. Vezi ce posturi sunt scoase la concurs

0
94

Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia, cu sediul în Mangalia, judeţul Constanţa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 • îngrijitoare, 1 post:
 • registrator medical debutant, 2 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Pentru postul de îngrijitoare:
  • şcoală generală,
 • Pentru posturile de registrator medical debutant:
  • diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Pentru postul dc îngrijitoare:
  • proba scrisă în data de 07.01.2019. ora 13.00;
  • proba interviu în data de 10.01.2019, ora 13.00.
 • Pentru posturile de registrator medical debutant:
  • proba scrisă în data de 07.01.2019. ora 10.00;
  • proba interviu în data de 10.01.2019, ora 10.00.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Dosarul va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia, cu sediul în Mangalia, str. Mircea cel Bătrân nr. 2, judeţul Constanţa, telefon 0241751337, int. 260, fax 0241751759, e-mail office@balnear.net.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.