unpr

1. MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ȘI VALORIFICAREA SPECIFICULUI MANGALIEI
PRIN PLANURI URBANISTICE SPECIFICE

 • Reabilitarea tramei stradale, a falezei (inițiere: 2016)
 • Iluminat public economic, cu panouri fotovoltaice și leduri (inițiere: 2016)
 • Programe inițiate de către Primărie pentru a sprijini atât asociațiile de proprietari, cât și locuitorii de la case:
  – în vederea anvelopării locuințelor pentru eficientizarea termică și pentru estetizare;
  – în vederea montării de acoperișuri din kituri fotovoltaice, pentru diminuarea costurilor la energia electrică și pentru hidroizolare. (inițiere: 2017)
 • Identificarea soluțiilor pentru extinderea spațiului locuințelor prin construirea de balcoane (zona Olimp). (inițiere: 2016)
 • Rezolvarea de urgență a tuturor problemelor de infrastructură (pietruirea și asfaltarea străzilor, urgentarea demersurilor pentru racordare la canalizare și la energie electrică) (inițiere: 2016)

2. ASIGURAREA CONDIȚIILOR ADECVATE
PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE, EDUCATIVE, DE DIVERTISMENT.
ASIGURAREA SUPORTULUI FINANCIAR PENTRU ACESTE ACTIVITĂȚI

 • Reabilitarea spațiilor destinate activităților culturale și de divertisment, transformarea acestora în centre multiculturale (teatru, cinema, expoziție de artă, cenacluri literare ). Reabilitarea monumentelor, promovarea acestora în circuit turistic și cultural. (inițiere: 2017)
 • Investiții într-un spațiu adecvat pentru biblioteca municipală, crearea unui centru multimedia (inițiere: 2017)
 • Suport financiar pentru activitățile extrașcolare (cercuri de pictură, trupe de teatru, cenacluri literare, trupe de dans) (inițiere: 2016)
 • Susținerea programului „Școală după școală” și înființarea unui Centru de excelență (cu funcționare și pe timpul vacanței de vară); plata cadrelor didactice implicate – din fonduri asigurate de către Primărie (inițiere: 2016)
 • Construirea unui campus preuniversitar, care să rezolve problema spațiilor destinate învățământului (inițiere: 2017)
 • Modernizarea clădirilor unităților de învățământ pentru a asigura funcționarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare și în vederea obținerii avizelor ISU (inițiere: 2017)
 • Construirea de creșe şi grădinițe cu program prelungit (inițiere: 2017)
 • Construirea unei săli polivalente cu bazin de înot și cu terenuri de sport multifuncționale. (inițiere: 2018)
 • Înființarea unei baze nautice pentru sporturi și agrement specific. (inițiere: 2018)

3. NORMALITATE ÎN RELAȚIA CU CETĂȚENII.
ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR PUBLICE

 • Optimizarea activității din Primărie:
  – înrolarea în Sistemul Național Electronic de Plată Online a serviciului taxe și impozite; (inițiere: 2017)
  – baze de date electronice pentru actele solicitate și opțiuni de completare online a formularelor, reducându-se astfel timpul de răspuns către cetățean; (inițiere: 2016)
  – promovarea și recompensarea funcționarilor publici după criterii transparente și corecte. (permanent)
 • Formarea unor patrule mixte ale Poliției Locale cu Poliția Municipală, pentru prevenirea infracțiunilor. (inițiere: 2016)
  Stimularea selectării materialelor reciclabile la domiciliu, prin reducerea și chiar eliminarea costurilor pentru serviciile de salubrizare. (inițiere: 2016)
 • Construirea unui obor şi modernizarea piețelor, concomitent cu acordarea de facilități pentru producătorii locali. (inițiere: 2017)
 • Construirea unor locuri de parcare supraterane. (inițiere: 2017)
 • Amenajarea spațiilor verzi conform unui plan urbanistic care să valorifice specificul Mangaliei, dar care să asigure și izolare fonică și împotriva prafului. (inițiere: 2017)

4. GESTIONAREA CORECTĂ A BANULUI PUBLIC ȘI TRANSPARENȚĂ
ÎN ACTUL DECIZIONAL

 • Publicarea semestrială a tuturor cheltuielilor şi a veniturilor Municipiului Mangalia. (permanent)
 • Prezentarea pe site-ul Primăriei, conform legii, a tuturor contractelor prin care se cheltuiesc bani publici. (permanent)
  Publicarea integrală a proiectelor inițiate și demarate de Primărie, pentru asigurarea transparenței și pentru informarea corectă a cetățenilor. (permanent)
 • Prezentarea integrală a proiectelor de hotărâre a Consiliului Local, înaintea ședințelor. (permanent)
 • Publicarea integrală a hotărârilor Consiliului Local pe internet, pentru acces facil. (permanent)
 • Toate ședințele Consiliului Local se vor desfășura în spații care să permită o largă participare a cetățenilor. (permanent)
 • Informarea periodică a cetățenilor cu privire la propunerile de rectificări bugetare, cu argumentări clare și pertinente. (permanent)
 • Stabilirea priorităților în cheltuirea bugetului municipiului prin dezbateri publice și, atunci când se impune, prin referendum. (permanent)

5. ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE A TURISMULUI DIN MANGALIA

 • Extinderea sezonului turistic prin organizarea, prin parteneriate, de evenimente sportive, culturale, de divertisment, prin care să fie promovați locuitorii Mangaliei care se implică în astfel de activități. (inițiere: 2017)
 • Înființarea unor scene destinate spectacolelor în aer liber, în fiecare din cele 6 stațiuni și în Mangalia; în fiecare zi a săptămânii, în sezonul turistic, se vor susține și promova spectacole, instituindu-se câte o Zi a fiecărei stațiuni. (inițiere: 2017)
 • Reînființarea unui club sportiv al Mangaliei cu afilierea tuturor sporturilor ce se practică în municipiu, organizarea de competiții care să atragă turiști. (inițiere: 2016)
 • Sprijinirea parteneriatelor între organizatorii competițiilor sportive și agenții economici din Mangalia în vederea creării unei oferte avantajoase pentru tabere sportive sau școlare în „capetele” de sezon și a amenajării de terenuri de sport multifuncționale pe plaje. (inițiere: 2016)
 • Promovarea turismului balnear din Mangalia, prin parteneriate cu tour-operatorii și prin facilități acordate dezvoltării acestui segment economic. (inițiere: 2017)
 • Punerea în valoare a Insulei din apropierea Portului turistic, dar și a platformelor betonate dinspre Farul genovez, amenajarea acestora pentru divertisment, pentru agrement, pentru servicii turistice. (inițiere: 2017)
 • Crearea unei piețe de suveniruri made in Mangalia, pentru artiștii plastici locali, înființarea de ateliere de confecționare a produselor artizanale care promovează imaginea Mangaliei. (inițiere: 2017)
 • Popularizarea multiculturalității Mangaliei, a tradițiilor și a obiceiurilor cu specific al zonei. (permanent)

6. LOCURI DE MUNCĂ ȘI LOCUINȚE PENTRU TINERI.
LOCURI DE JOACĂ ȘI DE RECREERE

 • Monitorizarea locurilor de muncă din turism și din Șantierul Naval, pentru sprijinirea integrării profesionale a absolvenților Colegiului Economic și ai Liceului Tehnologic „Ion Bănescu”, precum și a absolvenților școlilor profesionale. (permanent)
 • Sprijinirea instituirii la Mangalia a învățământului dual, prin care să se încheie contracte de muncă între agenții economici și elevi. (inițiere: 2017)
 • Sprijinirea înființării unui call center prin care să se înlesnească legătura dintre cerere și ofertă, pentru diferite servicii de oferite cetățenilor Mangaliei. (inițiere: 2016)
 • Stimularea investitorilor care vor crea locuri de muncă la Mangalia prin facilități fiscale și prin avantaje la concesionarea terenurilor. (inițiere: 2017)
 • Crearea de locuri de muncă prin reînființarea serelor Mangaliei, ceea ce va reduce și costurile pentru amenajarea spațiilor verzi și va dezvolta piața produselor bio. (inițiere: 2017)
 • Înființarea unei piețe de flori, punct de atracție pentru turiști. (inițiere: 2017)
 • Înființarea unor puncte de vânzare a produselor din serele Mangaliei. (inițiere: 2018)
 • Construirea unui cartier de locuințe tip ANL. (inițiere: 2018)
 • Reabilitarea spațiilor de joacă pentru copii și a spațiilor de relaxare destinate seniorilor Mangaliei, dar și construirea unora noi. (inițiere: 2016)
 • Înființarea unui spațiu de promenadă pentru posesorii de câini. (inițiere: 2016)

7. IMPLICAREA TUTUROR FACTORILOR INTERESAȚI
ÎN PROMOVAREA IMAGINII MANGALIEI

 • Susținerea artiștilor locali printr-o promovare reciprocă, a acestora și a Mangaliei, în sezonul estival, dar și în afara acestuia. (permanent)
 • Încurajarea oamenilor de cultură și a specialiștilor locali (arhitecți, arheologi, artiști, sportivi cu performanțe) în vederea creării de activități și de evenimente care să îi aducă Mangaliei renume și imagine pozitivă. (permanent)
 • Comunicare eficientă și colaborare cu toți cei care vor să se implice activ în viața Mangaliei (permanent)
 • Colaborare transparentă și dialog constructiv cu membrii Consiliului Local (permanent)
 • Consultarea locuitorilor Mangaliei prin întâlniri directe și prin forumuri online cu dezbateri pe proiectele de hotărâre locală și raportate la prioritățile municipiului. (permanent)
 • Promovarea tradițiilor și a obiceiurilor comunității Mangaliei, ca model de multiculturalitate (permanent)
 • Soluționarea problemelor comunității în parteneriat real cu ONG-urile interesate și abilitate (adăposturi pentru câinii fără stăpân, ecologie urbană, drepturi cetățenești ). (permanent)
 •  Promovarea agenților economici din Mangalia la nivel județean și național și consilierea gratuită a acestora, în privința posibilităților de dezvoltare a afacerilor. (permanent)

8. ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 • Înființarea unui centru de îngrijire și asistență socială, cu regim de cămin-spital pentru bolnavi cronici, pentru îngrijirea persoanelor vârstnice cu handicap, cu probleme sociale și medicale. (inițiere: 2017)
 • Asigurarea transportului gratuit pentru pensionari, elevi şi studenți. (permanent)
 • Rechizite gratuite pentru elevii care provin din familii cu venituri mici. (inițiere: 2017)
 • Monitorizarea atentă a cazurilor sociale, în vederea acordării ajutoarelor sociale pentru cei care au cu adevărat nevoie de acestea. (permanent)
 • Investiții în cămine pentru bătrâni. (inițiere: 2017)

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.