Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Mangalia, în calitate de Beneficiar, organizează, vineri, 5 februarie, ora 11:00, la Clubul Nautic Callatis, evenimentul prilejuit de lansarea proiectului ”Planificare strategică și simplificare proceduri administrative în Municipiul Mangalia Cod MySMIS 136064/codul proiectului 828, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente. Prioritatea de investiții este 2.1 ”Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, numai în derularea activităților aferente prezentului proiect.

Valoarea totală a proiectului este de 3.301.070,74 lei, iar valoarea cofinanțării UE este de 3.235.049,33 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 2.805.910,13 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 429.139,20 lei lei și co-finanţarea eligibilă a Beneficiarului este de 66.021,41 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni, respectiv iulie 2020 – noiembrie 2021. Perioada totală de implementare a proiectului cuprinde perioada prevăzută la prezentul alineat la care se va adăuga perioada cuprinsă între 01 ianuarie 2014 și data semnării contractului de finanțare.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Mangalia, prin planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de  lucru, digitalizarea proceselor) și front-office pentru serviciile publice furnizate,    aferente competențelor partajate ale administrației publice locale.

Implementarea proiectului va furniza cadrul strategic necesar asigurării unei dezvoltări, punând la dispoziția autorității publice locale o serie de instrumente moderne de management, prin implementarea unor măsuri și instrumente. Implementarea proiectului va determina creșterea nivelului de predictibilitate a acțiunilor, managementul eficient al politicilor publice, crearea conexiunii dintre planificarea politicilor publice și elaborarea bugetelor locale multianuale, creșterea coerenței si eficienței în cheltuirea fondurilor publice.

Prezentarea va fi susținută de către doamna consilier Rotaru Mihaela, responsabil Comunicare, în cadrul echipei de implementare a proiectului.

Beneficiarul proiectului este Municipiul Mangalia. Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației AM POCA.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.