Primaria Mangalia angajeaza director executiv la Direcţia Turism şi Mediul de Afaceri

2
73

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de promovare pe funcţia publică de conducere de director executiv – Direcţia Turism şi Mediul de Afaceri, la sediul instituţiei din Şos.Constanţei, nr.13, în data de 10.03.2017, ora 10.00 – proba scrisă şi în data de 14.03.2017, ora 11.00 – interviul,  în conformitate cu art. 39 alin.(1) din H.G. nr. 611/2008.

            Condiţii de participare:

 • să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;
 • să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6) din Legea nr.188/1999;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei, începând cu data de 07.02.2017 până la data de 27.02.2017, ora 16:00, şi vor conţine în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • cazierul administrativ;
 • dosar cu şină.

   BIBLIOGRAFIE pentru funcţia publică de conducere de director executiv  Direcţia Turism şi Mediul de Afaceri

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
 • Ordonanţa nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România;
 • Ordin nr. 1096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică;
 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Hotărârea nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism;
 • U.G nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

***Notă: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere textele de acte normative în vigoare,  inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.