Primaria Mangalia anunţă organizarea concursului pentru ocuparea următorului post vacant

0
62

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs la sediul instituţiei din Şos.Constanţei, nr.13, în data de 18.10.2016, ora 10.00 – proba scrisă şi în data de 20.10.2016, ora 10.00 – interviul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier clasă I grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mangalia.

Condiţii de participare la concurs: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune începând cu data de 05.10.2016, până în data de 12.10.2016, la Biroul Resurse Umane-Salarizare, şi trebuie să conţină:

a) formularul de înscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) cazierul judiciar;

e) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

f) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

g) dosar cu şină.

            Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

            Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei şi la telefon 0241/751060.

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier clasă I grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

1)    Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
2)    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici,  republicată;
3)    Legea nr. 215/2001privind administraţia publică locală, republicată;
4)    O.U.G.nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
5)    H.G. nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
6)    Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată;
7)    O.U.nr.82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România.

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere textele de acte            normative în vigoare,  inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.