Primăria Mangalia angajează personal. Șase posturi scoase la concurs

0
2643

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 10.03.2021, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 15.03.2021, ora 10:00 – interviul, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr. 13, cu respectarea prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

1) consilier clasa I grad profesional superior – Compartimentul Urbanism şi Autorizaţii de Construire;

2) consilier clasa I grad profesional superior – Biroul Urmărire Contracte;

3) consilier clasa I grad profesional principal – Serviciul Venituri Persoane Juridice;

4) consilier clasa I grad profesional principal – Serviciul Venituri Persoane Juridice;

5) consilier clasa I grad profesional debutant – Compartimentul de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă, Abuz, Neglijare,Trafic, Migraţie şi Repatrieri, Prevenire Marginalizare Socială;

6) referent clasa III grad profesional superior – Compartimentul Evidenţă şi Plată Beneficii de Asistenţă Socială.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/ zi, 40 ore/săptămână.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţiile de:

1) consilier, clasa I grad profesional superior – Compartimentul Urbanism şi Autorizaţii de Construire;

  • –  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor;
  • –  vechimea în specialitatea studiilor minimum 7 ani.

2) consilier, clasa I grad profesional superior – Biroul Urmărire Contracte:

  • –  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;
  • –  vechimea în specialitatea studiilor minimum 7 ani.

3) consilier, clasa I grad profesional principal –  Serviciul Venituri Persoane Juridice:

  • –  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;
  • –  vechimea în specialitatea studiilor minimum 5 ani.

4) consilier clasa I grad profesional debutant – Compartimentul de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă, Abuz, Neglijare, Trafic, Migraţie şi Repatrieri, Prevenire Marginalizare Socială:

  • – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor  asistenţă socială, psihologie, economice, juridice sau administrative;
  • –  vechimea în specialitatea studiilor – nu este cazul.

5) referent clasa III grad profesional superior – Compartimentul Evidenţă şi Plată Beneficii de Asistenţă Socială:

  • – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • – vechime în specialitatea studiilor minimum 7 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 08.02.2021-01.03.2021, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr. 13, telefon: 0241751060, int. 222, fax: 0241755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro, persoană de contact: Baban Gabriel, şef serviciu – Serviciul Resurse Umane şi S.S.M. şi vor conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Model adeverinte – Click AICI…

Atributiile postului – Click AICI…

Bibliografii – Click AICI…

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008 – Click AICI…

Formular concurs nou – Click AICI…

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.