Miercuri, 26 aprilie, sedință extraordinară a Consiliului Local Mangalia

0
201

Consilierii locali ai Municipiului Mangalia sunt convocați în ședința publică extraordinară, convocată de îndată, în data de 26.04.2023 la ora 15:30, care se va desfășura prin mijloacele electronice – platformă online de videoconferințe.

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE, CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, DIN DATA DE 26.04.2023

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2023;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru colectarea separată şi transportul separat al biodeşeurilor din deșeurile municipale și ajustarea tarifelor pentru activitățile serviciului de salubrizare în Municipiul Mangalia, conform Ordinului A.N.R.S.C. nr.640/2022;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării tarifului pentru activitatea de sortare a deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate din deşeurile municipale, în staţia de sortare din cadrul C.M.I .D. Costineşti;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată, prin achiziție publică de servicii, a activităților de sortare, tratare mecano-biologică, compostare și depozitare a deșeurilor municipale din U.A.T. Municipiul Mangalia, judetul Constanta, fără punerea la dispoziție a infrastructurii;

5. Proiect de hotărâre privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Mangalia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Administrarea Parcului Industrial Mangalia S.R.L.;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării U.A.T. Mangalia la Asociaţia FLAG Mangalia Litoral, în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă în cadrul Programului pentru Acvacultură şi Pescuit 2021 -2027;

7. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 72 din 28.03.2023.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.