Joi, ședință ordinară a Consiliului Local Mangalia. Peste 60 de proiecte pe ordinea de zi

0
639
 • Primarul Municipiului Mangalia, Radu Cristian, a convocat consilierii locali la o şedinţă ordinară, care se va desfășura atât prin prezența fizică a consilierilor, cât și prin mijloace electronice, joi, 29 iunie, ora 16:30.

Pe ordinea de zi, sunt înscrise peste 60 de proiecte de hotărâre cu caracter administrativ și social. Unul dintre acestea se referă la suspendarea plății tarifului de parcare pentru utilizarea locurilor de parcare cu tarif orar, amenajate în Mangalia și stațiuni. Alte proiecte vizează rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Mangalia pentru anul în curs și actualizarea situației financiar – contabile a instituției publice în vederea scăderii debitelor pentru persoanele juridice radiate din Registrul Comerțului.

În aceeași ședință, se va dezbate aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare, în anul școlar 2022-2023, dar și proiectul care se referă la acordarea premiului onorific seniorilor orașului care împlinesc anumite vârste, precum și cel referitor la acordarea pachetului alimentar lunar oferit categoriilor vulnerabile.

De asemenea, alte proiecte înscrise pe ordinea convocatorului de ședință au în vedere aprobarea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice aflate în Căminul de Bătrâni și cuantumul contribuției din partea acestora, aprobarea cuantumului chiriei la unitățile locative cu regim de închiriere, precum și aprobarea listei de priorități în vederea repartizării locuințelor sociale, pentru tineri și cele destinate exclusiv specialiștilor din sănătate.

Vor fi, de asemenea, supuse aprobării proiectele privind actualizarea statutului „Organizației de Management al Destinației Mangalia”, cele care reglementează taxa specială de dezvoltare și promovare turistică și taxa de stațiune, în anul 2023. Totodată, consilierii locali vor analiza spre adoptare Programul de Evenimente propuse pentru anul în curs, cu modificările și completările ulterioare.

Nu în ultimul rând, în ședința ordinară a CL Mangalia, se va dezbate proiectul de hotărâre privind „Registrul spațiilor verzi din intravilanul municipiului Mangalia”, dar și alte proiecte care vizează statutul juridic al unor terenuri publice sau private aflate în Mangalia și stațiuni.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 29.06.2023

 1. Aprobarea proceselor-verbale ale ședinței extraordinare, convocată de îndată din data de 23.03.2023, al ședinței ordinare din data de 28.03.2023, al ședinței extraordinare, convocată de îndată din data de 26.04.2023, al ședinței extraordinare din data de 02.05.2023, al ședinței extraordinare, convocată de îndată din data de 09.05.2023;
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2023;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie;

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Municipiul Mangalia în vederea scăderii debitelor datorate de persoanele juridice, radiate din evidența Oficiului Național al Registrului Comerțului;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării plății tarifului de parcare pentru utilizarea locurilor de parcare cu tarif orar, amenajate în Municipiul Mangalia și stațiunile arondate, stabilit prin Regulamentul de organizare, funcționare și rezervare a parcărilor publice de pe raza Municipiului Mangalia, aprobat prin H.C.L. nr.57 din 04.05.2018, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.327/09.11.2022 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2022-2023, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării premiului onorific seniorilor cu domiciliul stabil în Municipiul Mangalia la împlinirea vârstei de 70 ani, 75 ani, 80 ani, 85 ani, 90 ani, 95 ani, 100 ani sau 50 ani de la încheierea căsătoriei și mai mult sau egal cu 60 ani de la încheierea căsătoriei;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Socială, Sănătate, Culte și Învățământ;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a pachetului alimentar lunar pentru sprijinirea unor categorii de persoane ce se află în situații de dificultate sau vulnerabilitate economică și socială cu domiciliul stabil în municipiul Mangalia;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Socială, Sănătate, Culte și Învățământ și Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru anul 2023 și a cuantumului contribuției de întreținere pentru persoanele asistate în cadrul Căminului de Bătrâni;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Socială, Sănătate, Culte și Învățământ

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării cuantumului chiriei pentru anul 2023 la unitățile locative pentru tineri destinate închirierii, situate în municipiul Mangalia, str. Ion Budai Deleanu nr.15, nr.17 și nr.19 și str. Dimitrie Cantemir nr.3, nr.5, nr.7, nr.9 și nr.11;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Socială, Sănătate, Culte și Învățământ

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele de serviciu situate în Municipiul Mangalia;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pentru anul 2022 în vederea repartizării locuințelor sociale din municipiul Mangalia;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Socială, Sănătate, Culte și Învățământ și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Mangalia, precum şi aprobarea repartizării, închirierii şi schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Mangalia;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Socială, Sănătate, Culte și Învățământ și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.76/28.03.2023 privind aprobarea repartizării, închirierii şi schimbului de locuinţe destinate închirierii în mod exclusiv specialiştilor din sănătate, în municipiul Mangalia;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Socială, Sănătate, Culte și Învățământ și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului și a criteriilor pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale din Municipiul Mangalia, aprobat prin H.C.L. nr.144/22.10.2021;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Socială, Sănătate, Culte și Învățământ;

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului și a criteriilor pentru repartizarea și închirierea locuințelor de închiriere din Municipiul Mangalia, aprobat prin H.C.L. nr.143/22.10.2021, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Socială, Sănătate, Culte și Învățământ;

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.77 din 11.04.2013 privind aprobarea numărului de autoturisme necesar desfășurării activităților specifice și transmiterea în folosință gratuită către Direcția Cultură și Sport Mangalia, modificată prin H.C.L. nr.237/16.09.2020;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării STATUTULUI „Organizației de Management al Destinației Mangalia”

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisia Socială, Sănătate, Culte și Învățământ și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.189/14.09.2022 privind instituirea taxei speciale de dezvoltare și promovare a turismului pe teritoriul administrativ al municipiului Mangalia pentru anul 2023;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisia Socială, Sănătate, Culte și Învățământ și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.190/14.09.2022 privind instituirea taxei speciale de stațiune în municipiului Mangalia pentru anul 2023, modificată prin H.C.L. nr.45/28.03.2023;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisia Socială, Sănătate, Culte și Învățământ și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 480 din 28.12.2022 privind aprobarea Programului de Evenimente propuse pentru anul 2023, cu modificările si completările ulterioare;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Socială, Sănătate, Culte și Învățământ;

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei de ordine publică la nivelul municipiului Mangalia constituită prin H.C.L. nr.73 din 26.10.2012, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Socială, Sănătate, Culte și Învățământ, Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridic și Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie;

 1. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post din statul de funcții al Spitalului Municipal Mangalia;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Socială, Sănătate, Culte și Învățământ și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții ale S.C. Goldterm Mangalia S.A., aprobate prin H.C.L. nr.48/28.03.2023;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Mangalia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Goldterm Mangalia S.A.;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului privind procedura intervenirii asupra domeniului public/privat al municipiului Mangalia și eliberarea avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public/privat al municipiului Mangalia, aprobat prin H.C.L. nr.162/09.08.2018;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Municipiul Mangalia;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Consiliul Județean Constanța în vederea efectuării de- mersurilor necesare referitoare la trecerea imobilelor “ Centrul de prevenție , tratament medical primar și Punct de salvamar – Baza “P” “C1“, identificată prin număr cadastral 107694-C1 și “C2“, identificată prin număr cadastral 107694-C2 și “Centrul de prevenție , tratament medical primar și Punct de salvamar – Baza “M” “, identificată prin număr cadastral 111321-C1 situate în Municipiul Mangalia, din domeniul public al UAT județul Con-stanța în domeniul public al UAT Municipiul Mangalia”

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii și completarea H.C.L. nr. 160/25.07.2019 privind aprobarea documentației REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANTA;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL ȘI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PROIECTULUI „CONVERSIE FUNCȚIONALĂ PARCELA A221/82/2/2” Adresă: Mun. Mangalia, Str. Oituz, parcela A221/82/2/2, jud. Constanța BENEFICIAR: S.C. KIBO DELICE S.R.L.;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 16/01.02.2023;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul Municipiului Mangalia”;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită (contract de comodat) Arhiepiscopiei Tomisului – Parohia Mangalia 8 cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Nectarie” a imobilului situat în Municipiul Mangalia, str. 1 Decembrie 1918, nr.68 (fost str. Portului, nr.5), jud. Constanța;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Socială, Sănătate, Culte și Învățământ și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Cultură și Sport Mangalia, din subordinea Consiliului Local Mangalia, a imobilului teren Stadion Neptun, în suprafață de 15219 mp, situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str. Plopilor, nr.2, jud. Constanța;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezoluțiunii contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr.2066 încheiat cu domnul Gavrilescu Constantin Rene în data de 08.11.2007 pentru neexecutarea obligației de plată integrală a prețului stabilit prin contract cu consecința repunerii părților în situația anterioară;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de concesiune nr.31147/13.12.2001 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Mangalia și S.C. Progresiv Activ S.R.L.- prin lichidator judiciar Lițcanu&Gheorghiță S.P.R.L.;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii parțiale a Contractului de închiriere nr. 1624/04.05.2011 de către S.C. ROYAL CEZAR CONCEPT S.R.L. către S.C. PORT AZURO S.R.L, cu privire la terenul Lot 2/2 situat în Municipiul Mangalia, str. Portului, Tronson 1, Tronson 2, jud. Constanța;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii parțiale a Contractului de închiriere nr. 1624/04.05.2011 de către S.C. TONOMAT STAR S.R.L. către S.C. PORT AZURO S.R.L, cu privire la terenul Lot 2/3 situat în Municipiul Mangalia, str. Portului, Tronson 1, Tronson 2, jud. Constanța;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii Contractului de închiriere nr. 08/04.05.2023 de către S.C. VENUS STAR S.R.L. către S.C. BICAZ OLIMP S.R.L., cu privire la imobilul Spațiul nr. 1 situat în Municipiul Mangalia, șos. Constanței, nr. 4, bl. 3, parter, jud. Constanța;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică și Comisia Socială, Sănătate, Culte și Învățământ

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii Contractului de închiriere nr. 09/04.05.2023 de către S.C. REM&TAB CAFE S.R.L. către S.C. ICE SOPHYAN GO12 S.R.L., cu privire la imobilul Spațiul nr. 1 situat în Municipiul Mangalia, șos. Constanței, nr. 7, bl. 7, parter, jud. Constanța;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică și Comisia Socială, Sănătate, Culte și Învățământ

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii Contractului de închiriere nr. 10/04.05.2023 de către S.C. PNP IMPEX S.R.L. către S.C. REM&TAB CAFE S.R.L., cu privire la imobilul Spațiul nr. 3 situat în Municipiul Mangalia, șos. Constanței, nr. 7, bl. 7, parter, jud. Constanța;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică și Comisia Socială, Sănătate, Culte și Învățământ

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.414/28.12.2022 privind vânzarea prin licitație publică a unui teren situat în Municipiul Mangalia, strada Ionel Teodoreanu, jud. Constanța, Obor, aparținând domeniului privat al U.A.T. Municipiul Mangalia;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.28/01.02.2023 privind vânzarea prin licitație publică a unor terenuri (21 loturi) situate în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, str. Gala Galaction, nr.1A, jud. Constanța, aparținând domeniului privat al U.A.T. Municipiul Mangalia;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.29/01.02.2023 privind vânzarea prin licitație publică a unor terenuri (22 loturi) situate în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, str. Gala Galaction, nr.1A, jud. Constanța, aparținând domeniului privat al U.A.T. Municipiul Mangalia

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 74/28.03.2023 privind vânzarea prin licitație publică a unor terenuri (17 loturi) situate în Muncipiul Mangalia, strada Augustin Buzura, strada Ion Jalea și strada Metalurgiei jud. Constanța, aparținând domeniului privat al U.A.T. Municipiul Mangalia;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de 4 (patru) loturi a câte 10 apartamente cu destinația de cazare, situate în municipiul Mangalia, stațiunea Neptun, Aleea Steagurilor, nr.7, bl.C9, jud. Constanța;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de 5 (cinci) suprafețe/perimetre, situate în incinta Spitalului Municipal Mangalia, respectiv pavilionul B din strada George Emil Palade, nr.5 și pavilionul B din strada Carol Davila, nr.1, cu sediul în Municipiul Mangalia, jud. Constanța;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a obiectivului ”Grădina de Vară” Venus situată în Loc. Venus, str. Iuliu Maniu, nr.5, jud. Constanța;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a cuvetei Lacul nr.1 Neptun, tronson 1, lot 2 în suprafață totală de 22.617mp, situat în Municipiul Mangalia, stațiunea Neptun, jud. Constanța;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a 2 terenuri, unul situat în municipiul Mangalia, stațiunea Neptun, strada Trandafirilor, nr.35S, județul Constanța și celălalt situat în municipiul Mangalia, șoseaua Constanței, nr.61C, județul Constanța, aparținând domeniului privat al U.A.T. Municipiul Mangalia;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație pubică a terenului în suprafață de 172 mp, situat în Municipiul Mangalia, str. Basarabiei nr. 13-extindere, jud. Constanța, către Pascal Neculai și Pascal Ionela Maria;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea concesionării fără licitație publică a terenului în suprafață de 650mp din măsurători (588mp din acte), situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str. Faleză Neptun, nr. 15A, jud. Constanța, către S.C. MAXI MAR 95 S.R.L.

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a terenului în suprafață de 380mp, situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str. Faleză Neptun, nr. 17 – extindere, jud. Constanța, către S.C. BIA MARY S.R.L.

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 650mp, situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str. Faleză Neptun, nr.9, jud. Constanța, beneficiar fiind Sîrbu Valentin Daniel;
 1. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 45mp, situat în Municipiul Mangalia, str. M.I.Dobrogeanu, nr.65E, jud. Constanța, beneficiar fiind S.C. RĂUȚĂ RIOVAD S.R.L.;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 18mp, situat în Municipiul Mangalia, str. Rozelor, nr.4B, bl. R2b, sc.B, parter, ap. 20-extindere vest, Lot 2, jud. Constanța, beneficiar fiind SOLOMON ANCA SABRINA;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 15mp, situat în Municipiul Mangalia, sos. Constantei, nr.18, bl. E, sc.B, parter, ap. 3-extindere, jud. Constanța, beneficiar fiind BUCUR ELENA DOINA;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 500mp situat în Municipiul Mangalia, str. Augustin Buzura, nr.39, jud. Constanța, către domnii Ilie Marius și Ilie Gabriela;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață în suprafață de 916mp situat în Municipiul Mangalia, str. Portului, tronson 1, tronson 2, lot 1/1/1, jud. Constanța;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 500mp situat în Municipiul Mangalia, str. George Coșbuc, nr.23, jud. Constanța;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 268mp situat în Municipiul Mangalia, str. Portului, nr.73, jud. Constanța;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, str. Ernest Juvara, Nr.70, jud.Constanța;
Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 54mp situat în Municipiul Mangalia, Șos. Constanței, nr.15, bl.C1, sc.A – terasă, jud. Constanța;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 23mp situat în Municipiul Mangalia, str. Mihai Viteazu, nr.1, bl.B1, sc.A, ap.3 – extindere, jud. Constanța;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 726mp situat în Municipiul Mangalia, localitatea Neptun, str. Faleza Neptun, nr.23, jud. Constanța;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, str. Ernest Juvara, nr.92, jud. Constanța;

Inițiator – Primar

Aviz Comisii: Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică;

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.