Primăria Municipiului Mangalia organizează, joi 11 aprilie, orele 13:00, la sediul Clubului Nautic Callatis, evenimentul prilejuit de lansarea proiectului „Lucrări de amenajare și modernizare zone de interes turistic – Sudul litoralului (Mangalia – Saturn)” cod SMIS 120244.

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Mangalia, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7: ,,Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiții 7.1 SUERD: ,,Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiții în infrastructura de turism)”.

Contractul de Finanțare Nr. 3980/06.03.2019 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea numărului mediu de salariați în stațiunile turistice balneoclimatice și de interes național Mangalia și Saturn, acesta fiind atins prin cele două obiective specifice, realizate în termen de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Proiectul are ca prim obiectiv specific realizarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice, care contribuie, în egală măsură, la valorificarea atracției turistice principale – Marea Neagră și la îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor celor două stațiuni, oferind sprijin mediului de afaceri local în dezvoltarea afacerilor existente și inițierea unora noi.

Valoarea totală a proiectului este de 22.806.748,66 lei din care:

  • – valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (85%): 19.368.470,06 lei;
  • – valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (13%): 2.962.236,59 lei;
  • – valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului (2%): 455.728,71 lei;
  • – valoarea neeligibilă, inclusiv TVA: 20.313,30 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 40 de luni de la data depunerii, respectiv 01.10.2017 – 31.01.2021, aceasta cuprinzând și perioada activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Prezentarea va fi susținută de către dl. Cristian Radu, primarul Municipiului Mangalia, alături de managerul de proiect, dna. Ebru Selim și dl. Dan Ciprian Popa, șef Serviciu Management Proiecte din cadrul Primăriei Mangalia.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.