Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa recrutează şi selecţionează candidaţi, pentru sesiunea de admitere aprilie – iunie 2023 în instituţiile militare de învăţământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează:

 •  Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, învăţământ de zi: Total 350 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 3 locuri pentru alte minorităţi).
 •  Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, învăţământ de zi: Total 350 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 3 locuri pentru alte minorităţi).

         Pentru a putea participa la concursurile de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. Să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. Să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihologică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne);
 5. Să aibă vârsta cuprinsă între 18 – 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
 6. Să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. Să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. Să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. Să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. Să fi obţinut la purtare în perioada studiilor liceale, media de minimum 09.00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/ punctaj/ calificativ purtarea elevului;
 12. Să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 13. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate, pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea punctului m) se realizează cu ocazia examinării medicale;
 14. Să deţină sau să obţină până la absolvire permis de conducere categoria B.

Nu se admit derogări de la niciun criteriu!

Cererile de înscriere pentru admiterea la instituţiile militare de învăţământ postliceal ale M.A.I., însoțite de consimțământul privind solicitarea eliberării extrasului de pe cazierul judiciar, se depun până la data de 05 mai 2023, exclusiv în format electronic, la adresa de mail a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa:  resurse.umane@jandarmeriaconstanta.ro

Dosarele de candidat se depun personal şi în volum complet, la sediul unităţii, până la data de 15 mai 2023.

Calendarele de desfăşurare ale concursurilor de admitere sunt stabilite de către unităţile de învăţământ şi afişate pe site-urile acestora.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, nr. 108, tel. 0241/618969 int. 24537/24538 sau prin consultarea site-ului unităţii: www.jandarmeriaconstanta.ro – secțiunea Cariera.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.