ISU CTOdată cu începerea sezonului estival şi deschiderea unităţilor de alimentaţie publică/ turism/ comerţ care îşi desfăşoară activitatea pe litoral, atenţia Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa se îndreaptă şi către îndeplinirea condiţiilor de securitate a utilizatorilor în construcţiile cu aceste destinaţii.

În acest sens, operatorii economici care desfăşoară activităţi din categoriile mai sus menţionate, în construcţii neautorizate din punctul de vedere al securităţii la incendiu,  vor avea în vedere următoarele:

  1. Autorizaţia de securitate la incendiu reprezintă actul administrativ prin care se certifică realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, respectiv îndeplinirea cerinţei esenţiale „securitate la incendiu” a construcţiei, conferind dreptul persoanelor fizice/juridice deţinătoare de a o pune în funcţiune şi de a o exploata din punctul de vedere al securităţii la incendiu.
  2. În demersurile pentru obţinerea acestui act administrativ se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 33 din 17 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, respectiv art. 30 alin. (4¹) care prevede  până la data de 31 decembrie 2016.

Totodată, art. 30 alin. (4²) prevede ca “până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu conform alin. (4¹), răspunderea exclusivă în ceea ce priveşte funcţionarea construcţiilor şi amenajărilor din punctul de vedere al asigurării cerinţei de securitate la incendiu revine beneficiarilor investiţiilor”.

De asemenea, atragem atenţia operatorilor economici că, potrivit alin. (4³) prevederea de la alin. (4¹) nu se aplică în situaţiile în care se constată încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu care impune oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor potrivit criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului (vezi H.G. nr. 915 din 2015), cazuri în care constituie contravenţii potrivit legii.

În acest sens, se vor avea în considerare şi prevederile articolelor 5 şi 6 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, bunurile şi mediul, fiind totodată răspunzătoare de consecinţele producerii incendiilor, de unde reiese caracterul permanent al obligaţiilor legale inclusiv în interiorul termenului de graţie prevăzut de Legea nr. 33/2016.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.