Finalizarea proiectului: „REABILITAREA FAȚADELOR, A PICTURII MURALE EXTERIOARE ȘI INTERIOARE, CONSOLIDAREA STRUCTURII DE REZISTENȚĂ, SISTEMATIZAREA CURȚII, REFACEREA ÎMPREJMUIRII, REABILITAREA TUTUROR INSTALAȚIILOR ȘI CONSTRUIRE LUMÂNĂRAR PENTRU BISERICA SF. MARE MUCENIC GHEORGHE”

0
605

                Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Mangalia și Parohia Mangalia 1 a finalizat proiectul „REABILITAREA FAȚADELOR, A PICTURII MURALE EXTERIOARE ȘI INTERIOARE, CONSOLIDAREA STRUCTURII DE REZISTENȚĂ, SISTEMATIZAREA CURȚII, REFACEREA ÎMPREJMUIRII, REABILITAREA TUTUROR INSTALAȚIILOR ȘI CONSTRUIRE LUMÂNĂRAR PENTRU BISERICA ”SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE”, cod SMIS 119775, contribuind, astfel, la efortul comun național și european de conservare și promovare a identității europene și naționale a fiecarui stat membru, sub deviza “Unitate în diversitate”.

            Proiectul a fost realizat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 – ”Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”. Prioritatea de investiții 5.1 SUERD – ”Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale”.

            Contractul de finanțare Nr. 3710/04.02.2019 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar și Parteneriatul dintre UAT Mangalia și Parohia Mangalia 1.

            Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural local din municipiul Mangalia, județul Constanța, prin reabilitarea, restaurarea și conservarea clădirii și a elementelor valoroase, dar și promovarea Bisericii ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, monument istoric, conform Ordinului ministrului culturii nr. 2828/2015, cod LMI CT-II-m-B-02900.

            Principalul obiectiv specific a vizat reabilitarea fațadelor, a picturii murale exterioare și interioare, consolidarea structurii de rezistență, sistematizarea curții, refacerea împrejmuirii, reabilitarea tuturor instalațiilor, construirea unui nou lumânărar pentru Biserica ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, amplasată pe strada Mihai Viteazu, nr. 7, municipiul Mangalia, județul Constanța, precum și dotarea corespunzătoare a clădirii.

            Proiectul de intervenții a fost structurat pe mai multe segmente, care au cuprins lucrări minimale structurale și arhitecturale, dar și ample intervenții asupra lucrărilor de conservare și protejare a edificiului religios, cu scopul punerii în valoare a acestuia.

            Grupul țintă este reprezentat de turiștii care vizitează monumentul istoric Biserica ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, prin creșterea numărului de vizitatori, dar și promovarea obiectivului încadrat ca monument istoric de interes local.

             Valoarea totală a proiectului a fost de 11.339.241,85 lei, din care:

– valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (85%): 8.094.813,66 lei;

– valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (13%): 1.238.030,31 lei;

– valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului (2%): 190.466,22 lei;

– valoarea neeligibilă, inclusiv TVA: 1.815.931,66 lei.

            Obiectivele prezentului proiect de investiții se află în concordanță cu obiectivele SUERD, Pilonul „Interconectarea Regiunii Dunării”, urmărindu-se promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni, prin acțiunea „Valorificarea diversității culturale ca resursă a regiunii Dunării”. Impactul investiției la nivel local se va reflecta în creșterea estimativă a numărului de vizitatori cu aproximativ 7% în fiecare an, obținându-se, astfel, un număr de 5.350 de vizitatori în anul 2021, 5.725 de vizitatori în anul 2022, 6.125 de vizitatori în anul 2023, 6.554 de vizitatori în anul 2024 și 7.013 de vizitatori în anul 2025.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.