Finalizarea proiectului: „Etică, transparență și integritate în Primăria Municipiului Mangalia”

0
358
  • Primăria Municipiului Mangalia organizează, miercuri, 12 aprilie 2023, ora 10:30, la sediul Clubului Nautic Callatis, evenimentul prilejuit de finalizarea proiectului „Etică, transparență și integritate în Primăria Municipiului Mangalia” Cod MySMIS2014+ 152212.

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Mangalia, în calitate de Beneficiar a implementat proiectul ”Etică, transparență și integritate în Primăria Municipiului Mangalia”, Cod SIPOCA 1144/ MySMIS2014+ 152212, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Componenta 1 CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, Operațiunea: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Primăriei Mangalia. Obiectivul general a fost atins prin dezvoltarea și implementarea de măsuri și instrumente care să reducă riscul de corupție, să crească transparența și etica profesională în rândul angajaților. Toate acestea vor susține un management performant la nivelul autorității publice locale și vor conduce la creșterea calității serviciilor furnizate. Proiectul continuă inițiativele interne de îmbunătățire a competențelor și cunoștințelor funcționarilor publici și personalului contractual.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

1.      OS1. Creșterea gradului de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare, prin implementarea de măsuri referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în cadrul instituției.

2.      OS2. Creșterea gradului de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor, cât și al personalului din cadrul Primăriei Muncipiului Mangalia, precum și a altor entități din subordine. În cadrul acestui obiectiv, a fost efectuat un sondaj cu privire la corupție în rândul cetățenilor și al personalului din cadrul administrației publice locale în raport cu serviciile publice oferite de municipaitate și a fost implementată o campanie de conștientizare a publicului cu privire la corupție.

3.      OS3. Îmbunatățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din cadrul Primariei Municipiului Mangalia și a entităților subordonate în ceea ce privește prevenirea corupției. Au fost derulate două cursuri: un curs de etică și integritate în administrația publică și un curs de prevenire și combatere a corupției.

În urma implementării proiectului, s-au obținut următoarele rezultate:

–        Implementarea cadrului general de etică pentru funcționarii publici, iar acest proiect a condus la analiza și identificarea clară a punctelor vulnerabile la corupție în fluxurile și procesele instituționale;

–        Conștientizarea cu privire la corupție si efectele nocive ale acesteia, în urma desfășurării unei campanii pentru transparența si calitatea serviciilor publice în administrația locală, campanie derulată la nivelul populației din municipiul Mangalia și a angajaților din administrația publică locală, timp de 3 luni (octombrie-noiembrie 2022);

–        Sistem de management anti-mită ISO 37001:2016, care să faciliteze implementarea Strategiei Institutionale Aticoruptie, la nivelul UAT Mangalia, pornind de la domeniul de aplicare și analiza aspectelor interne și externe relevante pentru Sistemul de management anti-mită, politici, proceduri, informații documentate și procesele anti-mită.

Valoarea proiectului:

Valoarea totală a proiectului este de 414.834,00 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 352.608,90 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 53.928,42 lei și co-finanţarea eligibilă a Beneficiarului este de 8.296,68 lei.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 16 luni, respectiv decembrie 2021 – aprilie 2023. Perioada totală de implementare a proiectului cuprinde perioada prevăzută la prezentul alineat la care se va adăuga perioada cuprinsă între 01 ianuarie 2014 și data semnării contractului de finanțare.       

Beneficiarul proiectului este Municipiul Mangalia, iar Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă, denumită în continuare AM POCA, este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.