Consiliul Local al Municipiului Mangalia este convocat în şedinţă ordinara, joi, 6 decembrie, ora 16.00, in sala de sedinte a Consiliului Local din cadrul Primariei Municipiului Mangalia, avand urmatoarea:

ORDINE DE ZI

 1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţei ordinare din data de 10.2018, al şedinţei extraordinare din data de 16.10.2018, al şedinţei de îndată din data de 24.10.2018 , al şedinţei de îndată din data de 08.11.2018 şi al şedinţei de îndată din data de 27.11.2018;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru trimestrul III al anului 2018;
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2018;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local 106/26.09.2017 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/ externe, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii Municipiului Mangalia in cadrul Asociatiei Localitatilor si Zonelor Istorice si de arta din Romania;
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 2018 – 2019;
 7. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei la H.C.L. nr. 86 din 08.06.2018 privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 2017 – 2018, semestrul II;
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 2018 – 2019, semestrul I;
 9. Proiect de hotarare pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Caminului de Batrani Mangalia;
 10. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare la Cresei nr. 3 Mangalia;
 11. .Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita;
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a cimitirelor din Municipiul Mangalia;
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea emiterii acordului de alipire a loturilor de teren situate in Municipiul Mangalia, Str. Faleza Olimp, nr. 13 si 13A, jud. Constanta, beneficiar fiind S.C. Diplomat S.R.L.;
 14. Proiect de hotarare privind emiterea acordului Consiliului Local Mangalia cu privire la rectificarea cadastrului terenului in suprafata de 12.695 mp situat in Municipiul Mangalia, statiunea Venus, Lac Razelm, jud. Constanta;
 15. Proiect de hotarare privind emiterea acordului pentru racordarea la sistemul de gaze a imobilului situat in Municipiul Mangalia, Str. Gheorghe Marinescu, Nr. 5, Vila nr. 3, jud. Constanta, in suprafata de 21,7mp, beneficiar Seitveli Turan;
 16. Proiect de hotarare privind emiterea acordului pentru racordarea la sistemul de gaze a imobilului situat in Municipiul Mangalia, Str. Gheorghe Marinescu, Nr. 5, Vila nr. 3, jud. Constanta, in suprafata de 19,8mp si dependinte in suprafata de 5,6mp, beneficiar Muia Viorica;
 17. Proiect de hotarare privind schimbul de locuinte intre Vlase Marius chirias al locuintei din Municipiul Mangalia, Str. lon Budai Deleanu, Nr. 17, Bl. OD2, Ap. 3, si Breota Petruta chirias al locuintei din Municipiul Mangalia, str. Dimitri Cantemir, Nr. 3, Bl. OD4, Ap. 22, locuinte realizate prin programele A.N.L.;
 18. Proiect de hotarare privind retragerea repartitiei pentru locuinta realizata prin programele A.N.L. situata in Municipiul Mangalia, Str Dimitrie Cantemir, Nr. 9, Bl. OD7, Ap. 11 si repartizarea catre doamna Ciuciuleaca (fosta Stan) Iona-Andreea conform listei de prioritati aprobata prin H.C.L. nr. 222/21.12.2015;
 19. Proiect de hotarare privind reglementarea juridica a locuintei situata in municipiul Mangalia, Statiunea Neptun, str.Plopilor, bl.C9, et.4, ap.407 si repartizarea catre aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia;
 20. Proiect de hotaradre privind reglementarea juridica a locuintei situata in municipiul Mangalia, str. Oituz, nr.71, bl.DO1, et.2, ap.11 si repartizarea catre aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia;
 21. Proiect de hotarare privind reglementarea juridica a locuintei situata in municipiul Mangalia, str.Oituz, nr.71, bl.DO2, et.2, ap.12 si repartizarea catre aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia;
 22. Proiect de hotarare privind reglementarea juridica a locuintei situata in municipiul Mangalia, str. Oituz, nr.71, bl.DO1, et.2, ap.9 si repartizarea catre Protoieria Callatis;
 23. Proiect de hotarare privind reglementarea juridica a locuintei situata in municipiul Mangalia, Statiunea Olimp, str. Trandafirilor, bl.C2, parter, ap.17, jud. Constanta, si repartizarea catre Directia Cultura si Sport Mangalia;
 24. Proiect de hotarare privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului in suprafata de 13,77 mp din acte (14mp din masuratori) situat in Municipiul Mangalia, Str. Mihai Viteazu, Nr.10J, jud. Constanta, beneficiar S.C. Ovimar S.R.L.3;
 25. Proiect de hotarare privind constituire dreptului de superficie asupra terenului in suprafata de 19 mp situat in Municipiului Mangalia, Str. Ernest Juvara, nr. 86, jud. Constanta, beneficiar Cheosep Norian;
 26. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 70 mp situat in Municipiul Mangalia, Str.Oituz, Nr.122 – extindere, jud. Constanta, catre Costache Eleonora;
 27. Proiect de hotarare privind constituire dreptului de superficie asupra terenului in suprafata de 8.045 mp (8.943 mp conform masuratori) situat in Municipiului Mangalia, Statiunea Neptun – zona limitrofa Lac Neptun1, jud. Constanta, beneficiar S.C. INSEL S.R.L.;
 28. Proiect de hotarare privind atribuirea in compensare a unui teren in suprafata de 770 mp situat in Municipiul Mangala, Str. Ioan Slavici, nr.1A, catre Fotescu Ana;
 29. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de concesiune nr.121 din 13.05.2002;
 30. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de concesiune nr122 din 13.05.2002;
 31. Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei pentru terenul concesionat in baza contractului de concesiune nr.20/29.01.1998 in suprafata de 22,60 mp situat in Municipiul Mangalia, Sos. Constantei, Nr. 12, Bl. F, Sc. A, Ap. 2, jud. Constanta;
 32. Proiect de hotarare privind denuntarea unilaterala/rezilierea contractelor de concesiune incheiate la nivelul Municipiului Mangalia;
 33. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si canalizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare “Apa- Canal Constanta” in care isi desfasoara activitatea operatorul S.C. RAJA S.A. Constanta;
 34. Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare in Municipiul Mangalia;
 35. Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi din statul de functii al Spitalului Municipal Mangalia;
 36. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, urmare a stabilirii ca functii publice a unor posturi de natura contractuala;
 37. Proiect de hotarare privind acordarea sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare in cuantum de 15% din salariul de baza corespunzator timpului lucrat pentru personalul contractual din cadrul Directiei de Cultura si Sport Mangalia;
 38. Proiect de hotarare privind aprobare Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul “Infiintare loc de agrement, amenajare peisagistica si amplasare mobilier urban” strada Rozelor, zona blocurilor R2a-R2b;
 39. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul “Infiintare loc de agrement, amenajare peisagistica si amplasare mobilier urban” strada Muncitorului, zona blocuri P4a-P4b;
 40. Proiect de hotarare privind aprobarea initierii Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului de Urbanism aferent, pentru proiectul ”Infiintare Cimitir” pe terenul situat in Municipiul Mangalia, Str. Oituz, Nr. 107, jud. Constanta;
 41. Proiect de hotarare privind actualizarea si completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al U.A.T. Mangalia;
 42. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a spatiului in suprafata de 26,03 mp, situat in incinta Policlinicii Mangalia, Str. Mircea cel Batran, etaj II, catre Neculai A. Angela – Cabinet Individual de Psihologie;
 43. Diverse.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.