Angajări la Primăria Mangalia. Ce posturi sunt disponibile și care sunt condițiile de aplicare

0
84

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

1) consilier clasa I grad profesional debutant – Serviciul Venituri Persoane Fizice;

2) consilier clasa I grad profesional debutant – Compartimentul Servicii Sociale şi Ajutoare Persoane Vârstnice;

3) consilier clasa I grad profesional asistent – Biroul Executare Silită Creanţe;

4) consilier clasa I grad profesional asistent – Compartimentul Patrimoniu şi Cadastru;

5) consilier clasa I grad profesional principal – Biroul Inspecţie Fiscală;

6) consilier clasa I grad profesional superior – Compartimentul Evidenţă şi Plată, Beneficii de Asistenţă Socială;

7) consilier juridic clasa I grad profesional superior – Compartimentul Juridic Activitate Achiziţii, Investiţii şi Programe de Dezvoltare.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1) consilier clasa I gradul profesional debutant – Serviciul Venituri Persoane Fizice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;

–  vechimea în specialitatea studiilor – nu este necesară.

2) consilier clasa I grad profesional debutant – Compartimentul Servicii Sociale şi Ajutoare Persoane Vârstnice;

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale, economice sau administrative;

–  vechimea în specialitatea studiilor – nu este necesară.

3) consilier clasa I gradul profesional asistent – Biroul Executare Silită Creanţe:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;

–  vechimea în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

4) consilier clasa I gradul profesional asistent – Compartimentul Patrimoniu şi Cadastru:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, juridice sau administrative;

–  vechimea în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

5) consilier clasa I gradul profesional principal – Biroul Inspecţie Fiscală:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

–  vechimea în specialitatea studiilor –  minimum 5 ani.

6) consilier clasa I grad profesional superior – Compartimentul Evidenţă şi Plată, Beneficii de Asistenţă Socială:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale, economice sau administrative;

–  vechimea în specialitatea studiilor- minimum 7 ani.

7) consilier juridic clasa I grad profesional superior – Compartimentul Juridic Activitate Achiziţii, Investiţii şi Programe de Dezvoltare:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

–  vechimea în specialitatea studiilor minimum 7 ani.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină urmatoarele documentele:

a)formularul de înscriere;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g)cazierul judiciar;

h)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 18.03.2019, ora 10:00 – proba scrisă;
  • 20.03.2019, ora 10:00 – interviu.

Dosarele  se pot depune începând cu data de 15.02.2019 la sediul Primăriei Municipiului Mangalia din Şos. Constanţei nr. 13, Serviciul Resurse Umane, telefon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e-mail:  resurseumane@primaria.mangalia.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.