Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs prin recrutare în data de 23.02.2016, ora 10.00 – proba scrisă şi în data de 26.02.2016, ora 10.00 – interviul, la sediul instituţiei din Şos.Constanţei nr.13, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

 • consilier clasă I grad profesional principal – Serviciul Venituri Persoane Juridice;
 •  consilier clasă I grad profesional asistent – Serviciul Venituri Persoane Juridice;
 •  consilier clasă I grad profesional debutant – Serviciul Venituri Persoane Juridice (2 posturi);
 • consilier clasă I grad profesional asistent – Compartimentul Inspecţie Fiscală;
 •  consilier clasă I grad profesional debutant – Compartimentul Inspecţie Fiscală;
 • consilier juridic clasă I grad profesional principal – Comp. Urmărire şi Executare Silită;
 • consilier clasă I grad profesional principal – Compartimentul Urmărire şi Executare Silită;
 •  consilier clasă I grad profesional asistent – Serviciul Buget Contabilitate;
 • consilier clasă I gradul profesional debutant – Serviciul Buget Contabilitate;
 • consilier clasă I grad profesional principal – Compartimentul Control Intern Managerial;
 • consilier clasă I grad profesional superior- Compartimentul Control Asociaţii de Proprietari;
 •  consilier clasă I grad profesional debutant – Compartimentul Control Asociaţii de Proprietari

    Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I grad profesional principal – Serviciul Venituri Persoane Juridice:

 •  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;
 •  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani.

    Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I grad profesional asistent – Serviciul Venituri Persoane Juridice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an.

    Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I grad profesional debutant – Serviciul Venituri Persoane Juridice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative.

    Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I grad profesional asistent – Compartimentul Inspecţie Fiscală:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 •  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an.

    Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I grad profesional debutant – Compartimentul Inspecţie Fiscală:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice.

    Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier juridic clasă I grad profesional principal – Compartimentul Urmărire şi Executare Silită:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani.

    Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I grad profesional principal – Compartimentul Urmărire şi Executare Silită:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani.

    Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I grad profesional asistent – Serviciul Buget Contabilitate:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an.

    Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I grad profesional debutant – Serviciul Buget Contabilitate:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice.

    Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I grad profesional superior – Compartimentul Control Asociaţii de Proprietari:

 •  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani.

    Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I grad profesional debutant – Compartimentul Control Asociaţii de Proprietari :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau  administrative.

     Dosarele de concurs se vor depune până în data de 10.02.2016 ora 16.00 la Biroul  Resurse Umane – Salarizare şi vor conţine în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Bibliografie:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.