Angajari la Primaria Mangalia.

2
70

primaria-mangalia

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs prin recrutare în data de 27.07.2015, ora 10.00 – proba scrisă şi în data de 29.07.2015, ora 10.00 – interviul, la sediul instituţiei din Şos.Constanţei nr.13, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie temporar vacante:

 

1) Consilier clasă I gradul profesional principal – Compartimentul Inspecţie Fiscală

Condiţii specifice de participare la concurs:

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
–  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani.

2) Inspector clasă I gradul profesional asistent – Compartimentul Urmărire şi Executare Silită

Condiţii specifice de participare la concurs:

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
–  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an.

Dosarele de concurs se vor depune până în data de 20.07.2015 ora 16.00 la Biroul  Resurse Umane – Salarizare şi vor conţine în mod obligatoriu:

–  formularul de înscriere;
–  copia actului de identitate;
–  copiile diplomelor de studii;
–  copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
–  cazierul judiciar;
–  adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
–  declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei şi la telefon 0241/751060.

Biroul Resurse Umane – Salarizare,

      BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de ocupare a funcţiei  publice de execuţie temporar vacante de consilier clasă I gradul profesional principal – Compartimentul Inspecţie Fiscală

1) Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
2) Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici,  republicată;
3) Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
4) Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, (titlul IX – Impozite şi taxe locale);
5) Hotărârea nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
6) Ordonanţa  de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
7) Hotărârea nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G.nr.92/2003;
8) Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere textele de acte normative în vigoare,  inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie temporar

vacante de inspector clasă I gradul  profesional asistent

Compartimentul Urmărire şi Executare Silită

1) Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
2) Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici,  republicată;
3) Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
4) Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, (titlul IX – Impozite şi taxe locale);
5) Hotărârea nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
6) Ordonanţa  de Guvern nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
7) Hotărârea nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G.nr.92/2003;
8) Ordonanţa de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere textele de acte normative în vigoare,  inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.