Consilierii locali sunt convocați în ședința publică ordinară în data de 25.01.2024, la ora 15:00, în sala de ședințe a Consiliului Local din cadrul Primăriei Municipiului Mangalia.

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 25.01.2024
 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului pentru următoarele 3 luni;
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 din cuprinsul H.C.L. nr.272 din 05.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Mangalia, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2023, Trimestrul III;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al deficitului secțiunii de funcționare aferent anului 2023;
 5. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local, bugetul creditului intern și al bugetelor instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aferente anului 2023;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării de cheltuieli peste limita de 1/12 din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat în anul 2023 pentru S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia și Serviciului Public Comunitar Local de evidență a Persoanelor Mangalia;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Cultură și Sport Mangalia;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale Creșei nr.1 Mangalia, unitate de învățământ de educație timpurie antepreșcolară, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Mangalia;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii tarifului de facturare pentru activitatea de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă, colectate din deșeurile municipale, în stația de sortare dinc adrul C.M.I.D. Costinești;
 12. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale constând în impozite și taxe locale, restante la data de 1 aprilie 2024, datorate bugetului local de către persoanele fizice ce au calitatea de contribuabili la bugetul local al Municipiului Mangalia;
 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de numire a administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A., pentru încă 2 luni;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Listei de priorități pentru  anul 2023, în vederea  repartizării locuințelor în regim de închiriere din Municipiul Mangalia;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative pentru tineri destinat închirierii, situată în Mun. Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.3, Bl.OD4, etaj 3, ap.16, Jud. Constanța, având număr cadastral 110508-C1-U16, către domnul STĂNESCU DOREL;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 500mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Emil Cioran, nr.35, Jud. Constanța;
 17. Diverse;

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.