COMUNICAT DE PRESĂ – Finalizarea proiectului: ”Consolidarea capacităţii Spitalului Municipal Mangalia de gestionare a crizei sanitare COVID-19, prin achiziţia de echipamente medicale şi de protecţie medicală”

0
727

Spitalul Municipal Mangalia, cu sediul în municipiul Mangalia, str. Carol Davila nr.3, județul Constanța, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul ”Consolidarea capacităţii Spitalului Municipal Mangalia de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin achiziţia de echipamente medicale şi de protecţie medicală, Cod SMIS 139662”, cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, apelul de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Obiectivul general al proiectului a fostîmbunătăţirea serviciilor de asistenţă medicală prin dotarea cu echipamente şi aparatură medicală, dispozitive medicale şi de protecţie medicală necesare pentru tratamentul pacienţilor cu infecţie COVID – 19 şi pentru gestionarea situaţiei de urgenţă provocată de criza COVID – 19 la nivelul Spitalului Municipal Mangalia;

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  1. Creşterea capacitatii şi calităţii actului medical, prin dotarea Spitalului Municipal Mangalia;
  2. Scăderea timpului de diagnosticare şi tratament, precum şi prevenţie/depistare precoce a pacienţilor cu infecţie COVID – 19, prin dotarea Spitalului Municipal Mangalia;
  3. Asigurarea accesului egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate, prin realizarea unui sistem sanitar modern şi eficient.

În urma implementării proiectului, s-au obținut următoarele rezultate:

  • Dotarea unității sanitare cu echipamente și aparatură medicală de specialitate, dispozitive medicale și de protecție medicală;
    •  Gestionarea crizei sanitare la nivel de eficiență crescută ;
    •  Calitatea superioară a actului medical;
    •  Creșterea numărului de persoane care beneficiază de serviciile medicale, scăderea timpului  de depistare precoce, diagnosticare, tratament, precum și creșterea prevenției infectării cu COVID-19. 

Valoarea totală a proiectului: 23.581.910,94 lei;

Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR: 20.092.099,54 lei

Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national 3.489.811,40 lei.

Data începerii proiectului: 01.02.2020;

Data finalizării proiectului: 31.07.2023.

Codul MySMIS / codul proiectului: Cod SMIS 139662.

Proiect  cofinanţat  din  Fondul  European  de  Dezvoltare  Regională  prin  Programul  Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact: Spitalul Municipal Mangalia, Str. Carol Davila nr.3, mun.Mangalia, jud. Constanta, e-mail: office@spitalul-mangalia.ro, telefon:0241- 752260 Fax:0241- 752265.

Manager Proiect: Pascu Laura, telefon 0732 520277.

Comunicat de presă – PDF.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.