Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Mangalia, în calitate de beneficiar, organizează miercuri, 27 decembrie 2023, ora 11.00, la Clubul Nautic Callatis, evenimentul prilejuit de finalizarea proiectului ”Sprijinirea mobilității urbane durabile la nivelul Municipiului Mangalia”, cod SMIS 123469, finanţat prin Programul  Operaţional  Regional  2014 -2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4E – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Contractul de finanţare nr. 5044/24.12.2019 a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţei, în calitate de Autoritate de Management, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea emisiilor de carbon la nivelul Municipiului Mangalia prin îmbunătățirea infrastructurii utilizate de transportul public.

Obiectivele specifice ale proiectului:

O.S.1: Modernizarea rețelei stradale a Municipiului Mangalia, pe care se va desfășura traficul mijloacelor de transport în comun, cât și încurajarea traficului nemotorizat prin facilitarea accesului la sistemul de transport public și crearea de zone pietonale;

O.S.2: Construirea depoului de autobuze electrice și achizitionarea unui numar de 10 astfel de autobuze conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.

În urma implementării proiectului, s-au obținut următoarele rezultate:

– au fost achiziţionate 10 autobuze electrice;

– a fost construit un depou pentru  autobuzele electrice compus din 2 anexe: o hală pentru reparaţii, întreţinere şi mentenanţă  şi  o hală pentru încărcarea bateriilor electrice ale autobuzelor;

– au fost modernizate străzile Petre Ispirescu,  Horia, Cloşca şi Crişan și 1 Mai, aleile pietonale (faleza din staţiunea Cap Aurora, Parcare Park&Ride Gară) şi alveola pentru staţia de autobuz de pe strada 1 Decembrie.

Valoarea totală a  proiectului  este de 45.902.270 lei:

  • Valoarea elegibilă nerambursabilă din FEDR (85%):  35.902.341,84 lei;
  • Valoarea eligibilă  nerambursabilă din bugetul naţional  ( 13%): 5.490.946,40 lei;
  • Valoarea cofinanţării eligibile  a beneficiarului (2 %): 844.760,98 lei;

Perioada de implementare a proiectului a fost de 76 de luni de la data depunerii, respectiv 01.09.2017 – 31.12.2023, aceasta cuprinzând și perioada activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.