Miercuri 28 noiembrie 2018, la Liceul Teoretis “Callatis” s-a desfăşurat spectacolul aniversar „Sărbătorim Centenarul”, cu momente care au îmbinat atât domeniul ştiinţific al istoriei (prezentări power point despre eroii neamului, despre oamenii de ştiinţă din perioada Marii Uniri, despre monumentele istorice ale Marii Uniri, despre mândria de a fi român), cât şi latura creativă, literar-artistică (poezii şi cântece patriotice, dansuri şi cântece populare, mesaje ale elevilor pentru România).

La activitate au participat personalităţi de seamă ale comunităţii locale: ing. Liana Naum, şeful Cercului Militar Mangalia; poeta Emilia Dabu, membră a Uniunii Scriitorilor din România, preşedinte al Clubului Artelor „Solteris”; pictorul Nicolae Găgeanu, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România; poeta Ramona Opriş, pictoriţa Corina Vicolov – membri ai Clubului Artelor „Solteris”; Virginica Barabaş, director al Liceului Tehnologic „Ion Bănescu”; Sica Răcaru, director al Grădiniţei Nr. 7 Mangalia; d-na Tinca Răcaru. Totodată, activitatea a fost onorată de prezenţa a doi oaspeţi din Republica Bulgaria: Emil Andonov, director al Liceului „Stefan Caragea” din Kavarna; poetul şi traducătorul Hristo Boev.

Manifestarea s-a încheiat cu tradiţionala horă românească, jucată cu mândrie de toţi participanţii, elevi, cadre didactice, oaspeţi, părinţi.