Consiliul Local Mangalia a aprobat, în şedinţa ordinară de vineri, mai multe Hotărâri iniţiate de primarul Cristian Radu, referitoare la aplicarea unor măsuri cu caracter administrativ şi de protecţie socială. Astfel, consilierii locali au votat un proiect privind majorarea de la 50 la 70 de lei a valorii tichetului social pentru apă şi medicamente, acordarea de locuinţe sociale unor familii cu venituri reduse, precum şi eliminarea taxei de căsătorie pentru cetăţenii municipiului Mangalia. Totodată, s-a decis prelungirea Hotârârilor anterioare, prin care se stabilea acordarea de drepturi băneşti cadrelor didactice care fac naveta. În cadrul şedinţei, s-a mai votat Regulamentul de Funcţionare a CL, trecerea lacurilor Neptun în administrarea ADPP şi a Căminului de Bătrâni în administrarea Serviciului Social. De asemenea, s-a votat pentru inventarierea clădirilor şi terenurilor abandonate, în vederea luării unor măsuri de modernizare a acestora, reamenajarea unor spaţii din Spitalul municipal, stabilirea tarifelor pentru închirierea tonetelor şi spaţiilor comerciale din incinta Pieţei Saturn. Consililierii au aprobat şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului şi al serviciilor publice de interes local subordonate CL pentru anul 2013.

Consilierii locali din Mangalia au votat pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei de vineri un proiect de Hotărâre privind aprobarea organizării unui referendum local în data de 9 decembrie 2012, pe tema interzicerii extracţiei gazelor de şist pe raza municipiului Mangalia.

Cu aceeaşi ocazie, s-a mai votat atribuirea unui imobil pentru stabilirea sediului social al societăţii de termoficare Goldterm, precum şi un alt proiect privind modificarea şi completarea nomenclatorului stradal al municipiului Mangalia.

Un alt proiect aprobat de consilieri pe ordinea suplimentară a şedinţei de vineri are în vedere acordare unor ajutoare de urgenţă copiilor de la grădiniţa din Neptun. În cadrul şedinţei s-a mai adoptat un proiect privind acordarea unor ajutoare de urgenţă persoanelor cu dizabilităţi, pensionarilor cu vârsta de peste 60 de ani care nu realizează venituri, precum şi pensionarilor cu venituri reduse.