Sedinta de Consiliu Local Mangalia

2
6

Consiliul Local Mangalia a aprobat, în şedinţa ordinară de vineri, mai multe Hotărâri iniţiate de primarul Cristian Radu, referitoare la aplicarea unor măsuri cu caracter administrativ şi de protecţie socială. Astfel, consilierii locali au votat un proiect privind majorarea de la 50 la 70 de lei a valorii tichetului social pentru apă şi medicamente, acordarea de locuinţe sociale unor familii cu venituri reduse, precum şi eliminarea taxei de căsătorie pentru cetăţenii municipiului Mangalia. Totodată, s-a decis prelungirea Hotârârilor anterioare, prin care se stabilea acordarea de drepturi băneşti cadrelor didactice care fac naveta. În cadrul şedinţei, s-a mai votat Regulamentul de Funcţionare a CL, trecerea lacurilor Neptun în administrarea ADPP şi a Căminului de Bătrâni în administrarea Serviciului Social. De asemenea, s-a votat pentru inventarierea clădirilor şi terenurilor abandonate, în vederea luării unor măsuri de modernizare a acestora, reamenajarea unor spaţii din Spitalul municipal, stabilirea tarifelor pentru închirierea tonetelor şi spaţiilor comerciale din incinta Pieţei Saturn. Consililierii au aprobat şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului şi al serviciilor publice de interes local subordonate CL pentru anul 2013.

Consilierii locali din Mangalia au votat pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei de vineri un proiect de Hotărâre privind aprobarea organizării unui referendum local în data de 9 decembrie 2012, pe tema interzicerii extracţiei gazelor de şist pe raza municipiului Mangalia.

Cu aceeaşi ocazie, s-a mai votat atribuirea unui imobil pentru stabilirea sediului social al societăţii de termoficare Goldterm, precum şi un alt proiect privind modificarea şi completarea nomenclatorului stradal al municipiului Mangalia.

Un alt proiect aprobat de consilieri pe ordinea suplimentară a şedinţei de vineri are în vedere acordare unor ajutoare de urgenţă copiilor de la grădiniţa din Neptun. În cadrul şedinţei s-a mai adoptat un proiect privind acordarea unor ajutoare de urgenţă persoanelor cu dizabilităţi, pensionarilor cu vârsta de peste 60 de ani care nu realizează venituri, precum şi pensionarilor cu venituri reduse.

2 COMMENTS

 1. Bai primar impus ne maninca ciini in oras vino la ciobanel ,si in curtea spitalului la tosca la gara,pune sa ii stringa ca ne maninca,si nu are toata lumea masina si inca stam in mangalia nu in costanta fa dracu ceva in orasul asta ca de vorbe si sedinte vad ca esti bun dar realitatea este alta mai limbricule.

 2. Off-topic !
  Vă supun atenţiei următorul subiect şi v-aş ruga să vă treziţi preşedinţii şi administratorii pentru a acţiona împreuna pentru a responsabiliza furnizorii de servicii ”
  Furnizor nou, contract nou – drepturi şi obligaţii noi
  Filed under: bazel09 — bazel09 @ 3:08 PM Modifică
  Având în vedere că în zilele următoare suntem invitaţi să “negociem” (pun în ghilimele ca să nu se supere furnizorul ) noile contracte de furnizare a energiei termice, cu societatea nou înfiinţată Gold Therm, propun preşedinţilor şi administratorilor de asociaţii, să facem front comun pentru ca noile contracte să fie actualizate conform cu Legea 230/2007.
  De fapt ce doresc Vreau ca furnizorii de servicii publice, în cazul de faţă Gold Therm, printr-o prevedere clară în contract, să îşi asume responsabilitatea de actiune pentru recuperarea debitelor restante de la cei rău platnici, întrucât legiuitorul le-a delegat lor competenţa de acţiune ! Legislaţia actuală prevede fără echivoc că, pentru recuperarea debitelor cu privire la serviciile publice de utilităţi, furnizorul serviciului va acţiona contra proprietarilor restanţieri.
  Legea 230/2007 – privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.
  ART. 28
  (1) Asociaţia de proprietari poate intermedia servicii între furnizori şi proprietarii consumatori, în special cu privire la serviciile publice de utilităţi, pe baza unor contracte de prestări de servicii sau de furnizare cu caracter individual. Pentru contractele de furnizare cu caracter individual, drepturile şi obligaţiile cu privire la serviciul furnizat aparţin, pe de o parte, furnizorului şi de cealaltă parte, proprietarului.
  (2) Pentru recuperarea debitelor cu privire la serviciile publice de utilităţi, furnizorul serviciului va acţiona împotriva proprietarilor restanţieri.
  (3) Serviciul de intermediere din partea asociaţiei de proprietari constă în: repartizarea facturilor către proprietari prin lista de plată lunară, încasarea şi plata sumelor reprezentând contravaloarea consumului facturat, înştiinţarea furnizorului cu privire la debitori.
  Cum se observă, la alin 1, art 28 din Legea de organizare şi funcţionare a asociaţiilor, legiuitorul prevede/dă posibilitatea prin expresia “poate intermedia” – şi nicidecum imperativul “trebuie”, asociaţiei de a încheia contracte de prestări servicii cu furnizorii, menţionând stricto sensu ce vrea să însemne intermedierea, la alin. 3 .
  Furnizorii de servicii nu trebuie să confunde asociaţia de proprietari cu o societate comercială . Legea de bază care reglementează funcţionarea asociaţiilor de proprietari prevede clar la ART. 4 rolul asociaţiei.
  (1) Asociaţia de proprietari are drept scop administrarea şi gestionarea proprietăţii comune care, pe lângă drepturi, impune obligaţii pentru toţi proprietarii.
  Raja, în noile contracte cu asociaţiile, a stipulat reglementarea de la art. 28 Legea 230/2007 sub următoarea formă la cap IV, art 6, alin. 15: să solicite şi să primească trimestrial, potrivit legislaţiei în vigoare, lista debitorilor din cadrul asociaţiei de proprietari semnată de preşedinte şi administratorul asociaţiei, în vedeerea acţionării acestora în justiţie, lista care să fie însoţită de toată documentaţia (sunt înşirate documentele) !
  Fac acest demers nu pentru a arăta că “tot păţitu-i priceput”, dar chiar aşa, asociaţia noastră a rămas cu buza umflată , 6500 lei, când un datornic a fost executat, iar apartamentul a fost adjudecat prin licitaţie publică la un preţ sub cel care să acopere toate sarcinile Ne-a înscris la masa credală, dar am rămas cu înscrisul întrucât banca a păpat tot şi nici măcar ea nu şi-a acoperit creditul Cu ce sunt de vină proprietarii buni platnici pentru că furnizorul nu a acţionat la timp pentru recuperarea debitelor restante De ce să plătească ei pentru un rău platnic Le-am transmis adrese furnizorilor cu debitele şi nu au decât să acţioneze pentru a îşi recupera debitele din salariul respectivului proprietar .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here