Primaria Mangalia recruteaza consilieri.

0
49

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs prin recrutare în data de  21.07.2015, ora 10.00 – proba scrisă şi în data de 23.07.2015, ora 10.00 – interviul, la sediul instituţiei din Şos.Constanţei nr.13, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

– consilier juridic clasă I gradul profesional asistent – Serviciul Juridic;
– consilier clasă I gradul profesional superior – Serviciul Buget Contabilitate;
– consilier clasă I gradul profesional asistent – Serviciul Achiziţii Publice şi Investiţii;
– consilier clasă I gradul profesional superior – Compartimentul Urbanism;
– consilier clasă I gradul profesional principal – Compartimentul Urbanism;
– consilier clasă I gradul profesional asistent – Compartimentul Urbanism;
– consilier clasă I gradul profesional asistent – Compartimentul Transport Local.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier juridic clasă I gradul profesional asistent  – Serviciul juridic:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I gradul profesional superior – Serviciul Buget Contabilitate:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I gradul profesional asistent – Serviciul Achiziţii Publice şi Investiţii:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I gradul profesional superior – Compartimentul Urbanism:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I gradul profesional principal – Compartimentul Urbanism:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I gradul profesional asistent – Compartimentul Urbanism:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I gradul profesional asistent – Compartimentul Transport Local:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an.

Dosarele de concurs se vor depune până în data de 08.07.2015 ora 16.00 la Biroul  Resurse Umane – Salarizare şi vor conţine în mod obligatoriu:

– formularul de înscriere;
– copia actului de identitate;
– copiile diplomelor de studii;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
– cazierul judiciar;
– adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Bibliografie Asistent Urbanism

Bibliografie Contabilitate

Bibliografie Investii_si Achizitii_

Bibliografie juridic

Bibliografie Principal Urbanism

Bibliografie Superior Urbanism

Bibliografie Transport

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.