Sâmbătă, 7 martie 2015, începând cu ora 10.30, membrii Subfilialei Mangalia a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, s-au întâlnit într-un nou sediu, oferit în călduroasa și primitoarea incintă a Cercului Militar Mangalia. Ca invitați, din partea Filialei Constanța, au participat: comandor (r) Pavel Oțelea și col. (r) Mihail-Gavril Andreescu.

După prezentarea făcută, atât a invitaților, cât și a membrilor Subfilialei, salutând primirea ultimilor patru noi membri, trecând în revistă activitățile desfășurate în primul semestru, din toamna anului trecut și până în prezent, președintele Filialei Mangalia, E.C. Ninu, a subliniat buna colaborare cu filialele locale ale unor asociații ce au obiective identice, precum cultivarea respectului și omagierea eroilor neamului: Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, cea a Veteranilor de Război și Liga Navală.

De asemenea, legătura cu unitățile școlare din Mangalia s-a concretizat prin participarea la activități de neuitat, închinate unor zile marcate în calendarul Asociației, dată fiind semnificația lor istorică (Colegiul Economic Mangalia, aflat în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 3) sau depunerea unor coroane de flori la monumentele din localitate sau din Bulgaria.

Lansările de carte (una dintre ele chiar cvintuplă!), precum cele din curtea și Sala Coloanelor a Cercului Militar („Eroul din familia mea”) sau cea din Amfiteatrul Liceului Tehnologic „I. Bănescu”, au demonstrat preocuparea comună a autorilor de a nemuri evenimentele și jertfa supremă a poporului nostru, consemnându-le, cu cât mai multă respectare a adevărului: Dumitru Isac („Mangalia, recunoștință veșnică armatei române”, „Centenarul bisericii Sf. Gheorghe din Mangalia”), preotul protoiereu Vasile Cîrlan și Ionuț Druche („Ferestre în pridvor. Istoricul bisericii Sf. Mare Mucenic Gheorghe din Mangalia”), comandorul Nicolae Teodorescu („Rachetiștii navali”), Emil-Corneliu Ninu („Monumentul Eroilor Mangalieni. Ghid inițiatic pentru reconstruirea unui vechi monument istoric”, „Revoluție sau nu la Mangalia ?”).

Anunțarea „unei reușite”, cea a creării unui cont al Subfilialei, prin înființarea ad-hoc a unei alte asociații similare („Asociația Cultul Eroilor Mangalia”) a fost primită cu bucurie, dată fiind dificultatea finalizării unui asemenea demers.

S-a discutat și agreat ideea organizării celei de-a treia etape a concursului „Eroul din familia mea”, însă la un nivel superior, național și chiar internațional, fiind siguri că o participare binevenită va fi cea a locuitorilor din țara vecină, Bulgaria (Duranculac, Șabla, Balcic, General Toșevo, Dobrici), cu care s-au păstrat multe dintre legăturile vizând promovarea culturii și a tradițiilor din acestă zonă.

Planul de activități dezbătut a permis numeroase intervenții și propuneri interesante, unele venind chiar din partea invitaților. Astfel, antrenarea și a altor asociații, cum ar fi cea a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Ministerul de Interne, va permite o cât mai diversificată paletă de acțiuni comune interesante, pe linia aducerii în lumină a unor momente grele, dramatice în derularea evenimențială istorică, așa cum au fost cazul deținuților politici sau cel al deportaților („strămutării”) din Mangalia etc.

Spre finalul activității, a fost lansat nr. 18 al revistei „Arma Pontică”, subliniindu-se aportul deosebit al mangalienilor la editarea acesteia, prin articole care de care mai interesante.

Cum a doua zi, pe 8 Martie, urma „să se dea Cezarului ce este al Cezarului”, sărbătoritele prezente în sală, membre deosebit de active ale Asociației, au primit câteva fire de trandafiri (celebre roze, atât de cântate în literatura persană, de unde  au și descins în întreaga lume, dar și omagiate de către cunoscutul autor al rondelurilor, poetul Alexandru Macedonski) și bomboane de ciocolată, spre a le mai îndulci „clipa cea repede ce ni s-a dat”, de care amintea „poetul nostru nepereche”, Mihai Eminescu.

Sondajul făcut de către poeta Emilia Dabu, prim-vicepreședinte al Subfilialei, în rândul membrilor prezenți, despre „semnificația Zilei de 8 Martie” pentru fiecare dintre ei, a dezvăluit prețuirea acestei ființe unice, fără de care, pe linia cunoscutului mit al androginului, bărbatul însuși nu ar putea exista, un dat primordial, un dar nespus, Alfa și Omega al existenței noastre.

Urările adresate tuturor femeilor, doamnele sufletelor noastre, de prosperitate, multă fericire și împlinire a tuturor dorințelor, cu tradiționalul La Mulți Ani!, au încheiat această activitate.

Cu un număr restrâns de membri (peste 30, dintre care foarte dinamici peste 20), Subfiliala Mangalia a A.N.C.E. „R.M.” conștientizează pe deplin că valoarea ei stă tocmai în valoarea individuală a fiecăruia, devreme ce o compun: veterani, cercetători științifici, artiști (mulți dintre cotizanți fiind și membri ai Clubului de Arte „Solteris”, cunoscut în întreaga țară prin activitatea sa), liber-profesioniști, cadre didactice, pensionari ș.a.

Adunare gen. Subfiliala, 07.03.2015 b Adunare gen. Subfiliala, 07.03.2015 d