Spitalul Municipal Mangalia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi de asistent medical debutant (PL) – Compartiment Neurologie și  Compartiment Pediatrie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  • diplomă de şcoală postliceală sanitară sau echivalent sau diplomă de şcoală postliceală prin echivalare,
  •  membru al O.A.M.M.R.;
  • nu se solicită vechime în muncă sau specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 19 noiembrie 2018, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 27 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • 29 noiembrie 2018, proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal Mangalia din str. Carol Davila nr. 3, telefon: 0241/752.260.