Ministerul Tineretului și Sportului le cere prefecților să asigure respectarea Legii Tinerilor în teritoriu!

0
4

tineri

Tinerii și organizațiile de tineret ar putea beneficia de o creștere considerabilă a susținerii lor la nivel local, după ce Ministerul Tineretului și Sportului (MTS), prin Secretarul de Stat Andrei Popescu, le-a cerut Adresa MTS catre prefectiprefecților să se asigure că primăriile reședință de județ și consiliile județene constituie fondul destinat activităților de tineret, în acord cu prevederile Legii Tinerilor nr. 350/2006. Inițiativa vine ca urmare a lansării „Diagnozei privind utilizarea și alocarea fondurilor publice destinate tinerilor”, lansată de Centrul pentru Politici Educaționale (CPEdu), Consiliul Tineretului din România (CTR) și Societatea Academică din România (SAR) la sfârșitul lunii Octombrie, precum și a demersurilor ulterioare făcute de CTR în raport cu MTS.

Legea Tinerilor nr. 350/2006 prevede, la articolul 28:
(1) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităţilor de tineret.
(2) Fondul destinat activităţilor de tineret prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru finanţarea activităţii de tineret a structurilor neguvernamentale de utilitate publică de şi pentru tineret, precum şi a unor activităţi de tineret de interes local, stabilite prin consultarea fundaţiilor judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a organizaţiilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret de pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective.

Prefecții pot ataca în instanță bugetele adoptate de consiliile județene și consiliile locale, dacă acestea nu respectă prevederile legale. Conform atribuțiilor stabilite prin Legea 340/2004, aceștia „asigură, la nivelul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice;” (articolul 19, aliniatul (1), litera a).

„După 10 ani în care autoritățile locale au ignorat, în mare parte, Legea tinerilor nr. 350/2006, Guvernul a început în sfârșit să utilizeze mecanismele legale pe care le are la dispoziție pentru a asigura respectarea ei. Este un semnal pozitiv, dar ne vom bucura doar după ce vedem că autoritățile locale vizate constituie fondul destinat activităților de tineret și organizează consultări adecvate pentru a stabili prioritățile și mecanismele prin care se cheltuiesc sumele respective.” – Mihai Dragoș, Președinte al Consiliului Tineretului din România

……
Consiliul Tineretului din România este reprezentantul tinerilor și al organizațiilor de tineret la nivel național, fiind constituită din 18 structuri federative de nivel național și județean și asociații cu afiliere internațională. CTR face parte din Alianța pentru o Românie Curată, iar Mihai Dragoș, Președintele structurii, este membru desemnat în Consiliul Economic și Social, structură prevăzută în Constituție ca organ consultativ al Guvernului și Parlamentului.
CTR este singura structură din România membru cu drepturi depline în Forumul European pentru Tineret (European Youth Forum) și Organizația Mondială a Tinerilor (World Assembly of Youth), structuri de reprezentare partenere ale Consiliului Uniunii Europene, Parlamentului European și Comisiei Europene, respectiv ale Organizației Națiunilor Unite, în dezvoltarea politicilor care vizează tinerii.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here