Mangalia: A fost majorat plafonul veniturilor până la care pensionarii pot beneficia de pachete

0
4

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Mangalia Nr. 286 modificată de HCL Nr.126/26.09.2017 privind aprobarea Programului de sprijinire a unor categorii de persoane ce se află în situații de dificultate sau vulnerabilitate economică și socială”, Direcția de Asistență Socială Mangalia anunță că a fost majorat plafonul de la 850 lei/persoană, respectiv 2000 lei/familie, la 950lei/persoană, respectiv 2500 lei/familie. Categoriile beneficiare sunt:

 • persoanele care au calitatea de pensionar sau sunt indemnizate în baza legilor speciale și ale căror venituri lunare cumulate în sumă netă sunt mai mici sau cel mult egale cu suma de 950lei/persoană și 2500 lei/familie;
 • persoane cu vârsta de 60 de ani fară niciun venit;
 • persoanele încadrate în grad de handicap: grav,accentuat, mediu şi uşor;
 • veteranilor de război şi văduvelor acestora.

Pentru întocmirea dosarului sunt necesare următoarele acte:

 • CERERE ŞI DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE;
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PENTRU TOŢI MEMBRII:
 1. copie la actele de identitate ale tuturor membrilor familiei;
 2. cupon de pensie, după caz;
 3. cupon indemnizaţie de şomaj, certificat de handicap, alocaţii de stat, după caz;
 4. adeverinţe de salarizare, după caz;
 5. certificat de atestare fiscală eliberat de Serviciul de Taxe şi Impozite Locale din cadrul Primăriei Municipiului Mangalia, care să ateste că nu au datorii pentru toţi membrii familiei;
 6. certificat de deces, după caz;
 7. hotărâre de divorţ, după caz.
 • Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării sprijinului alimentar persoanelor ce se află în situații de dificultate sau vulnerabilitate economică și socială, cetățeni ai municipiului Mangalia: clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești (case de vacanță, piscine, saune și altele) ori alte imobile aflate în una dintre următoarele forme de deținere: proprietate, închiriere, concesiune, comodat, etc. Motociclete, motorete, scutere și autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora ori al persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.
 • Obligaţia achitării impozitelor şi taxelor locale către bugetul local.
 • Neîndeplinirea uneia din condițiile sus menționate duce la excluderea acordării sprijinului alimentar.

Dosarele se vor depune la Sediul Direcţiei Asistenţă Socială din strada Delfinului nr. 1, în intervalul orar:

LUNI – MIERCURI   900 – 1600
       JOI                         900 – 1800
      VINERI                  900 – 1400

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here